EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul de la Cotonou

Acordul de la Cotonou

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul de parteneriat 2000/483/CE între țările ACP și UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD-CADRU?

Acordul de la Cotonou reprezintă coloana vertebrală a parteneriatului dintre UE, țările UE și 79 de țări din Africa, Caraibe și Pacific (ACP).

Obiectivul acestuia este de a reduce sărăcia în vederea eradicării acesteia, de a sprijini dezvoltarea economică, culturală și socială durabilă a țărilor partenere și de a contribui la integrarea progresivă a economiei acestora în economia mondială.

ASPECTE-CHEIE

Principii de bază

Acordul de la Cotonou este un parteneriat strâns, bazat pe o serie de principii:

 • Partenerii semnatari ai acordului sunt egali.
 • Țările ACP își determină propriile politici de dezvoltare.
 • Cooperarea nu se limitează la guverne: în cadrul acesteia au un rol și parlamentele, autoritățile locale, societatea civilă, sectorul privat, partenerii economici și sociali.
 • Modalitățile de cooperare și prioritățile variază în funcție de aspecte precum nivelurile de dezvoltare ale țărilor.

Organizare

S-au creat instituții mixte pentru a susține punerea în aplicare a Acordului de la Cotonou:

 • Consiliul de Miniștri ACP, asistat de Comitetul ambasadorilor:
  • conduce dialogul politic;
  • adoptă orientările politice și
  • ia decizii pentru punerea în aplicare a acordului.
 • Acesta prezintă Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE un raport anual privind progresele înregistrate. Organismul consultativ face recomandări în vederea realizării obiectivelor acordului.
 • Comitetul ministerial comercial mixt ACP-UE discută problema aspectelor legate de comerț care sunt de interes pentru toate țările ACP. Monitorizează negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat economic. De asemenea, acesta analizează impactul negocierilor comerciale multilaterale asupra comerțului ACP-UE și asupra dezvoltării economiilor ACP.
 • Comitetul ACP-UE de cooperare pentru finanțarea dezvoltării examinează implementarea cooperării pentru finanțarea dezvoltării și monitorizează progresul înregistrat.

Dimensiunea politică

Dimensiunea politică a Acordului de la Cotonou este importantă și include:

 • un dialog politic cuprinzător privind chestiunile de interes național, regional și global;
 • promovarea drepturilor omului și a principiilor democratice;
 • elaborarea de politici de consolidare a păcii, de prevenire și de soluționare a conflictelor;
 • abordarea problemelor legate de migrație și de securitate, inclusiv combaterea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă.

Activități

Acordul include activități de cooperare menite să stimuleze:

 • dezvoltarea economică, acordând o atenție deosebită industriei, agriculturii sau turismului din țările ACP;
 • dezvoltarea socială și umană, pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, de educație și de nutriție și
 • cooperarea și integrarea regională, pentru promovarea și dezvoltarea comerțului între țările ACP.

Aceste activități sunt finanțate prin Fondul european de dezvoltare.

Acordul este în conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului și le permite statelor ACP să participe deplin la comerțul internațional.

Revizuirea acordului

Acordul a fost semnat în 2000 și va înceta la sfârșitul anului 2020.

Acesta a fost revizuit cel mai recent în 2017 [Decizia (UE) 2017/435]. În 2010, acordul a fost adaptat pentru a se concentra asupra unor aspecte precum:

Negocierile privind un nou acord trebuie să înceapă până în august 2018.

În 2016 a fost adoptată o comunicare privind un parteneriat reînnoit pentru perioada post-2020. Comunicarea:

DE CÂND SE APLICĂ ACORDUL DE PARTENERIAT?

Se aplică de la 1 aprilie 2003 și inițial trebuia să expire la 29 februarie 2020. Decizia nr. 3/2019 extinde aplicarea acordului până la 31 decembrie 2020, sau până la intrarea în vigoare (sau aplicarea provizorie) a noului acord care înlocuiește acordul de parteneriat 2000/483/CE.

CONTEXT

Un nou acord între UE și țările ACP a început să fie negociat în 2018 și va înlocui Acordul de parteneriat 2000/483/CE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Acordul de parteneriat 2000/483/CE între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (JO L 317, 15.12.2000, pp. 3-353)

Modificările succesive aduse Acordului de parteneriat 2000/483/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia nr. 3/2019 a Comitetului ambasadorilor ACP-UE din 17 decembrie 2019 de adoptare a unor măsuri tranzitorii în temeiul articolului 95 alineatul (4) din Acordul de parteneriat ACP-UE [2020/2] (JO L 1, 3.1.2020, pp. 3-4)

Declarație Comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene (JO C 210, 30.6.2017, pp. 1-24)

Decizia (UE) 2017/435 a Consiliului din 28 februarie 2017 privind încheierea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 (JO L 67, 14.3.2017, pp. 31-32)

Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu: Un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific [JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016]

Data ultimei actualizări: 03.04.2020

Top