EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Originea geografică a băuturilor spirtoase

Originea geografică a băuturilor spirtoase

Pentru a proteja consumatorii și a dezvolta sectorul băuturilor spirtoase*, Uniunea Europeană (UE) a creat un cadru legislativ care asigură norme uniforme în întreaga UE cu privire la comercializarea băuturilor spirtoase.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

SINTEZĂ

Pentru a proteja consumatorii și a dezvolta sectorul băuturilor spirtoase*, Uniunea Europeană (UE) a creat un cadru legislativ care asigură norme uniforme în întreaga UE cu privire la comercializarea băuturilor spirtoase.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind definirea, desemnarea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și protecția indicațiilor geografice. Acesta se aplică tuturor băuturilor spirtoase, indiferent dacă sunt produse în țări din UE sau din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

  • Anexa II la acest regulament evidențiază 46 de categorii diferite de băuturi spirtoase, cu diferite calități pe care trebuie să le întrunească o băutură spirtoasă pentru a fi incluse în oricare categorie. Dacă băutura spirtoasă are calități din diferite categorii, aceasta poate fi vândută sub una sau mai multe denumiri de categorie.
  • Normele generale referitoare la prezentarea și etichetarea produselor alimentare sunt valabile și în cazul băuturilor spirtoase. Acest regulament prevede însă norme de etichetare și prezentare specifice, cum ar fi menționarea pe etichetă a materiilor prime utilizate, definirea parametrilor termenului „combinare”, indicarea perioadei de maturare, interzicerea utilizării capsulelor pe bază de plumb ca dispozitive de închidere și obligația ca informațiile de pe etichetă să fie exprimate în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale UE.
  • Indicația geografică identifică o băutură spirtoasă ca fiind originară din teritoriul unei țări atunci când o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului poate fi atribuită în mod esențial acestei origini.
  • Pentru a înregistra o indicație geografică, atât țările UE, cât și țările din afara UE trebuie să transmită o cerere Comisiei Europene. Cererea trebuie să includă un dosar tehnic cu mai multe informații, cum ar fi descrierea băuturii spirtoase, delimitarea ariei geografice, o descriere a metodei de obținere a băuturii spirtoase, eventuale cerințe cuprinse în prevederile europene, naționale sau regionale, precum și numele și adresa solicitantului.
  • Dacă băutura spirtoasă nu mai are caracteristicile descrise în dosarul tehnic, Comisia Europeană poate anula înregistrarea unei indicații geografice.

TERMENI-CHEIE

* Băuturi spirtoase: băuturi alcoolice destinate consumului uman. Prin definiție, acestea au calități organoleptice specifice și o concentrație alcoolică de minimum 15 %. Băuturile spirtoase se obțin prin distilare, prin macerare sau prin adăugarea de arome ori prin combinarea unei băuturi spirtoase cu altă băutură, cu alcool etilic de origine agricolă sau anumite distilate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 110/2008

20.2.2008

-

JO L 39, 13.2.2008, pp. 16-54

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

JO L 354, 31.12.2008, pp. 34-50

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 110/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 936/2009 al Comisiei din 7 octombrie 2009 de aplicare a acordurilor dintre Uniunea Europeană și țări terțe privind recunoașterea reciprocă a anumitor băuturi spirtoase (JO L 264, 8.10.2009, pp. 5-6)

Data ultimei actualizări: 02.10.2015

Top