Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2008/801/CE a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia autorizează Uniunea Europeană (UE) să semneze Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. Convenția are obiectivul de a contribui la combaterea corupției, de a promova gestionarea adecvată a afacerilor publice și de a încuraja cooperarea internațională și asistența tehnică.

ASPECTE-CHEIE

Convenția vizează prevenirea, investigarea și urmărirea penală a actelor de corupție, precum și înghețarea, sechestrarea, confiscarea și returnarea produselor infracțiunilor.

Actul cuprinde norme pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, precum și standarde privind contabilitatea în sectorul privat și privind transparența și accesul egal al tuturor candidaților la furnizarea de lucrări publice și la contracte de servicii.

Prevenirea corupției

Convenția prevede o serie de norme pentru prevenirea corupției, printre care:

 • aplicarea politicilor și a practicilor de prevenție și instituirea unor organisme în acest scop;
 • aplicarea codurilor de conduită pentru funcționarii publici;
 • criterii obiective pentru recrutarea și evoluția profesională a funcționarilor publici;
 • norme privind achizițiile publice.

De asemenea, convenția recomandă:

 • promovarea transparenței și a asumării responsabilității în gestionarea finanțelor publice și în sectorul privat;
 • standarde mai stricte privind contabilitatea și auditul;
 • norme pentru asigurarea independenței sistemului judiciar.

Incriminarea

Convenția recomandă stabilirea mai multor infracțiuni, printre care:

 • coruperea funcționarilor publici naționali sau străini și a funcționarilor din cadrul organizațiilor publice internaționale;
 • delapidarea, însușirea pe nedrept sau alte tipuri de deturnare a vreunui bun public sau privat de către un funcționar public;
 • traficul de influență (când o persoană cu influență asupra altor persoane trafichează această influență în schimbul unor bani de la o persoană care dorește să obțină influență);
 • abuzul de poziție și îmbogățirea ilicită*.

În sectorul privat, convenția solicită definirea unor infracțiuni de:

 • delapidare;
 • corupție;
 • spălarea produselor infracțiunilor;
 • gestionarea bunurilor furate;
 • împiedicarea aplicării justiției;
 • participarea la acțiuni de delapidare sau corupție și de încercare de comitere a unor asemenea acțiuni.

De asemenea, convenția recomandă și alte acțiuni juridice și administrative, printre care:

 • asigurarea faptului că întreprinderile pot fi trase la răspundere;
 • permiterea înghețării, a sechestrării și a confiscării;
 • protejarea martorilor, a experților și a victimelor;
 • protejarea persoanelor care înaintează rapoarte;
 • asigurarea dreptului legal al întreprinderilor sau al persoanelor care au suferit daune ca urmare a unui act de corupție de a cere despăgubiri;
 • încurajarea cooperării cu autoritățile de impunere a legii.

Recuperarea activelor

Convenția specifică măsuri pentru recuperarea directă a activelor și stabilește modul de realizare a acestui lucru prin cooperare internațională în ceea ce privește confiscarea. De asemenea, convenția include norme privind modul în care activele trebuie restituite.

Oficiul European de Luptă Antifraudă

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are responsabilitatea de a investiga aceste probleme în măsura în care acestea se aplică instituțiilor UE. OLAF investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, cazurile de corupție și abateri grave din cadrul instituțiilor europene și dezvoltă politica antifraudă pentru Comisia Europeană.

CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică începând cu 25 septembrie 2008.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Îmbogățire ilicită: când o persoană obține avantaje pe cheltuiala altei persoane fără a da în schimb ceva cu o valoare egală.

ACT

Decizia 2008/801/CE a Consiliului din 25 septembrie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (JO L 287, 29.10.2008, pp. 1-110)

Data ultimei actualizări: 21.04.2016

Top