EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (Acordul PNR 2007)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Acordul privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (Acordul PNR 2007)

Prin prezentul acord, Uniunea Europeană şi Statele Unite întăresc şi securizează cooperarea în materie de prelucrare şi transfer de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni europeni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite.

ACT

Decizia 2007/551/PESC/JAI a Consiliului din 23 iulie 2007 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui acord între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) (Acordul PNR 2007)

SINTEZĂ

Schimbul de date cu privire la pasageri (PNR) permite combaterea terorismului şi a criminalităţii organizate, protejarea intereselor vitale ale persoanelor şi împiedicarea persoanelor să se sustragă mandatelor şi măsurilor de detenţie emise împotriva lor.

Prezenta decizie cuprinde acordul, scrisoarea de însoţire a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) şi scrisoarea de răspuns a Uniunii Europene (UE). Aplicabilă pe o durată de şapte ani, decizia impune companiilor aeriene să transmită către DHS date privind pasagerii transportaţi către sau din Statele Unite. În contrapartidă, DHS se angajează să asigure un nivel înalt de protecţie. Decizia preconizează aplicarea unor măsuri de securitate în momentul transferurilor de date şi obligă părţile să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale pasagerilor.

Tipul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) colectate

DHS obţine datele PNR graţie transportatorilor aerieni, biletelor de avion şi documentelor de călătorie. Datele colectate se referă la:

  • informaţiile APIS (numele, titlul, data naşterii, naţionalitatea, ţara de reşedinţă etc.);
  • călătorie (data rezervării sau a emiterii biletului, data călătoriei, itinerarul, bagajele, scaunul ocupat, statutul călătorului, agenţia de voiaj utilizată);
  • biletul de avion (bilete gratuite, trecerea la o clasă superioară, emiterea biletului, preţul, numărul, modul de plată utilizat şi facturarea);
  • PNR (codul de identificare al registrului, numele care figurează în PNR, informaţiile PNR scindat/divizat, precum şi istoricul modificărilor aduse PNR);
  • orice informaţii de contact disponibile;
  • datele OSI (Other Service Information), SSI şi SSR (Special Services).

Datele PNR denumite „sensibile”

Datele PNR sensibile sunt cele referitoare la originea etnică, opiniile filozofice, politice, sindicale sau religioase, precum şi sănătatea ori viaţa sexuală a unui individ. După ce primeşte informaţiile, DHS filtrează codurile şi termenii sensibili graţie unui sistem automatizat. DHS se angajează să nu folosească aceste date şi să le şteargă cât mai repede.

Totuşi, dacă sunt vieţi puse în pericol şi în măsura în care pasagerul a furnizat astfel de date, DHS este autorizat să se servească de aceste date, cu condiţia să ţină o evidenţă a acestor accesări şi să le şteargă în termen de treizeci de zile. DHS este obligat să informeze Comisia (în cel mult 48 de ore) că a consultat aceste date.

Protecţia şi transmiterea datelor PNR

Scrisoarea anexată acordului de către DHS explică cum acesta din urmă asigură colectarea, utilizarea şi stocarea datelor PNR. DHS prelucrează informaţiile ca date sensibile şi confidenţiale. DHS poate să le transmită autorităţilor americane responsabile de aplicarea legii, siguranţa publică sau combaterea terorismului, precum şi ţărilor capabile să asigure protecţia lor, dar numai în acelaşi scop pentru care DHS a primit datele (în special combaterea terorismului şi a criminalităţii organizate).

Dacă transportatorii aerieni dispun de un sistem conform cerinţelor tehnice ale DHS, ei vor transmite datele către DHS prin intermediul unui sistem de tip „push”. În schimb, vor transmite aceste date prin intermediul unui sistem de tip „pull”, dacă transportatorul nu dispune de un asemenea sistem. Este responsabilitatea transportatorilor să iniţieze trecerea la un sistem de tip „push”.

DHS primeşte datele PNR cu 72 de ore înaintea unei plecări prevăzute. DHS poate solicita să le primească şi mai devreme, dacă este necesar. Totuşi, DHS se angajează să formuleze acest tip de solicitare în mod judicios şi proporţionat.

DHS reţine informaţiile într-o bază de date analitică timp de 7 ani. După acest termen, ele sunt păstrate pentru încă 8 ani, dar devin inactive şi neoperaţionale. Accesul la ele necesită, astfel, acordul unui înalt funcţionar al DHS. Cele două părţi vor ajunge la un acord pentru a stabili când va trebui ca datele PNR să fie distruse. Numai cele legate de o anchetă în curs vor putea fi păstrate.

Dreptul de accesare şi dreptul de inspectare

DHS extinde asupra datelor PNR aflate în posesia sa protecţia prevăzută de legislaţia americană cu privire la respectarea vieţii private. Astfel, sunt prevăzute sancţiuni administrative, civile şi penale în caz de nerespectare a vieţii private şi de divulgare neautorizată.

UE, Statele Unite şi industria aeronautică cooperează pentru ca pasagerii să fie informaţi cu privire la modul în care guvernele lor folosesc informaţiile care îi privesc. DHS informează şi răspunde întrebărilor publicului cu privire la datele PNR, prin intermediul unor publicaţii în registrul federal şi al unor anunţuri standard puse la dispoziţie şi publicate pe site-ul său Internet.

DHS se angajează să nu comunice publicului datele PNR (cu excepţia persoanelor în cauză).

Cooperare şi reciprocitate

DHS transmite informaţiile analitice ce decurg din datele PNR către serviciile de poliţie şi autorităţile judiciare europene respective, Europol şi Eurojust. Autorităţile europene fac acelaşi lucru către autorităţile americane.

Cele două părţi asigură buna funcţionare a sistemelor lor. Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) şi comisarul european pentru justiţie, libertate şi securitate reexaminează cu regularitate aplicarea acestei decizii.

Context

Transferul datelor PNR deţinute de companiile aeriene europene către autorităţile americane a făcut obiectul unor acorduri succesive. Ultimul datează din 19 octombrie 2006 şi a expirat la 31 iulie 2007. Din acest motiv, Consiliul a decis (22 februarie 2007) să autorizeze preşedinţia să înceapă negocierile care au dus la prezentul acord.

Acest acord este aplicabil de la data semnării sale. El intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei la care părţile şi-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia 2007/551/PESC/JAI

23.7.2007

-

JO L 204 din 4.8.2007

ACTE CONEXE

Decizia 2006/729/PESC/JAI (EN) a Consiliului din 16 octombrie 2006 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui acord între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii referitor la prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite [Jurnalul Oficial L 298 din 27.10.2006];

Decizia Consiliului 2004/496/CE (EN) din 17 mai 2004 privind încheierea unui Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul de date PNR de către transportatorii aerieni către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Biroul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor [Jurnalul Oficial L 183 din 20.5.2004].

Ultima actualizare: 29.05.2008

Top