EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Armele de distrugere în masă: combaterea proliferării

Armele de distrugere în masă: combaterea proliferării

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (PESC) 2017/809 a Consiliului în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

În conformitate cu strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă din 2003, decizia sprijină punerea în aplicare a Rezoluției 1540 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Aceasta rezultă din deciziile similare adoptate în 2006, în 2008 și în 2013.

Strategia UE are rolul de a împiedica, a descuraja, a opri și, dacă este posibil, a elimina programele privind armele de distrugere în masă (ADM) la nivel mondial. De la formularea sa în 2003, principiile fundamentale ale strategiei au cuprins:

  • consolidarea mecanismelor internaționale de neproliferare și luarea de măsuri pentru a perfecționa sistemele de verificare a încălcării normelor prevăzute în tratatele multilaterale;
  • promovarea unui mediu stabil în plan regional și internațional prin consolidarea programelor de promovare a dezarmării și prin încorporarea obiectivului de neproliferare în toate activitățile politice, diplomatice și economice ale UE;
  • colaborarea strânsă cu parteneri-cheie precum SUA, Rusia sau NATO și sprijinirea țărilor din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

Consiliul monitorizează permanent strategia, primind o dată la șase luni rapoarte privind progresele înregistrate.

Strategia este pusă în aplicare prin proiecte și activități precum:

În 2008, UE a adoptat noi linii de acțiune privind combaterea proliferării ADM. Acestea aveau scopul de a spori eficacitatea strategiei din 2003, de exemplu prin creșterea gradului de conștientizare în instituțiile științifice, academice și financiare și prin elaborarea de măsuri pentru prevenirea transferului de cunoștințe privind ADM unor părți nepotrivite. Acestea reiterează importanța strategiei din 2003 și principiile care determină acțiunea UE (multilateralismul efectiv, prevenirea și cooperarea internațională) și rolul acestora în implementarea Rezoluției 1540 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Rezoluția 1540 a Consiliului de Securitate al ONU (RCSONU 1540) obligă semnatarii să se abțină să sprijine prin orice mijloace actorii non-statali* de la:

  • dezvoltarea,
  • dobândirea,
  • fabricarea,
  • posedarea,
  • transportul,
  • transferul sau folosirea

armelor nucleare, chimice sau biologice și a sistemelor lor de livrare.

În 2011, Consiliul de Securitate a adoptat Rezoluția ONU din 1977, care reafirmă că proliferarea armelor nucleare, chimice și biologice și mijloacele lor de livrare constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Ea prelungește până în 2021 mandatul Comitetului 1540, un comitet al cărui rol este să se angajeze în mod activ cu statele și organizațiile internaționale, regionale și subregionale relevante pentru a promova schimbul de experiență, lecții învățate și practici eficiente în domeniile acoperite de RCSONU 1540.

Decizia citează sprijinul UE, în conformitate cu strategia sa privind armele de distrugere în masă, pentru obiectivul de a promova rolul Consiliului de Securitate al ONU și de a-și consolida expertiza în abordarea provocărilor legate de proliferare. În termeni practici, acest sprijin constă în ateliere subregionale, vizite de țară, reuniuni, evenimente, formare și eforturi în materie de relații publice. Biroul ONU pentru Afaceri de Dezarmare este responsabil de implementarea tehnică a proiectelor, în cooperare cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Uniunea Africană, Organizația Statelor Americane și Liga Statelor Arabe, după caz.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Actorii non-statali: un individ sau o organizație cu influență politică semnificativă, dar care nu este aliat(ă) cu o anumită țară sau stat.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia (PESC) 2017/809 a Consiliului din 11 mai 2017 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (JO L 121, 12.5.2017, pp. 39-44)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia (PESC) 2015/259 a Consiliului din 17 februarie 2015 privind sprijinul acordat activităților Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 43, 18.2.2015, pp. 14-28)

Decizia 2014/913/PESC a Consiliului din 15 decembrie 2014 în sprijinul Codului de conduită de la Haga și al neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 360, 17.12.2014, pp. 44-52)

Decizia 2013/668/PESC a Consiliului din 18 noiembrie 2013 în sprijinul activităților Organizației Mondiale a Sănătății în domeniul biosiguranței și biosecurității în cadrul Strategiei Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 310, 20.11.2013, pp. 13-19)

Decizia 2013/391/PESC a Consiliului din 22 iulie 2013 în sprijinul punerii concrete în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (JO L 198, 23.7.2013, pp. 40-44)

Modificările succesive aduse Deciziei 2013/391/PESC au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia 2010/430/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 de instituire a unei rețele europene de grupuri de reflecție independente în domeniul neproliferării în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei Uniunii Europene împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 202, 4.8.2010, pp. 5-9)

Acțiunea comună 2008/368/PESC a Consiliului din 14 mai 2008 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 127, 15.5.2008, pp. 78-83)

Acțiunea comună 2006/419/PESC a Consiliului din 12 iunie 2006 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (JO L 165, 17.6.2006, pp. 30-34)

Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă din 10 decembrie 2003 (doc. 15708/03 – nepublicat în Jurnalul Oficial)

Data ultimei actualizări: 02.03.2018

Top