EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe – Frontex

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe – Frontex

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie Frontex, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 modifică actul inițial pentru a îmbunătăți gestionarea integrată a frontierelor externe ale UE și a spori cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de controlul la frontiere.

Regulamentul (UE) nr 656/2014 aduce și el modificări suplimentare, stabilind norme privind supravegherea frontierelor maritime externe ale UE în contextul cooperării operative gestionate de Frontex.

ASPECTE-CHEIE

Sarcini

Principalele sarcini ale Frontex sunt:

 • planificarea și coordonarea operațiunilor comune și a intervențiilor rapide desfășurate de Agenție la frontierele externe maritime, terestre și aeriene cu personalul și echipamentul țărilor UE;
 • coordonarea operațiunilor comune de returnare a resortisanților străini care se află în situație de ședere ilegală în țările din UE și din spațiul Schengen* și refuză să părăsească voluntar teritoriul acestora;
 • elaborarea unor standarde și instrumente de formare comune pentru polițiștii de frontieră naționali;
 • efectuarea unor analize ale riscurilor (în vederea îmbunătățirii gestionării integrate a frontierelor externe ale UE);
 • asistarea țărilor din spațiul Schengen care necesită asistență tehnică și operativă sporită la frontierele externe (de exemplu, în cazul unor urgențe umanitare și operațiuni de salvare pe mare sau al unor presiuni disproporționate asupra frontierelor acestora);
 • dezvoltarea unei capacități de intervenție rapidă care să implice echipe de polițiști de frontieră la nivelul UE (a se vedea mai jos), precum și o bază de date a echipamentelor și a resurselor disponibile în vederea utilizării într-o situație de criză.

Echipamente

Frontex poate să achiziționeze sau să închirieze echipamente proprii pentru controlul frontierelor (autovehicule, nave, elicoptere etc.) ori să achiziționeze asemenea echipamente în coproprietate cu țările UE.

Planul operativ

Un plan operativ (întocmit înaintea operațiunilor comune, a intervențiilor rapide la frontiere și a proiectelor-pilot) ar trebui să cuprindă toate aspectele activității respective, cum ar fi:

 • sarcinile și responsabilitățile;
 • componența echipelor;
 • dispoziții privind comanda și controlul (de exemplu, numele și gradele polițiștilor de frontieră responsabili de cooperarea cu Frontex și cu agenții invitați din alte țări ale UE în cadrul operațiunilor comune);
 • evaluarea și raportarea incidentelor, precum și jurisdicția aplicabilă (de exemplu, în cazul operațiunilor maritime) etc.

Echipele UE de polițiști de frontieră

Echipele europene de polițiști de frontieră sunt detașate în operațiunile comune, în intervențiile rapide la frontieră și în proiectele-pilot coordonate de Frontex.

Acestea sunt compuse din polițiști de frontieră din țările UE, experți în diferite domenii ale gestionării frontierelor, inclusiv:

 • controalele la frontieră;
 • supravegherea frontierelor terestre și maritime;
 • identificarea documentelor false și
 • identificarea naționalității imigranților ilegali.

Cooperare

Frontex poate să coopereze cu Europol, cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, cu autorități ale unor țări din afara UE și cu organizații internaționale, cum ar fi Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Eurosur

În 2013, în temeiul unui regulament separat, a devenit operațional Sistemul european de supraveghere a frontierelor (Eurosur). Acest cadru pentru schimbul de informații are scopul de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe ale UE. Obiectivul său este de a sprijini țările UE:

 • sporind gradul de conștientizare și capacitatea de reacție a acestora în ceea ce privește combaterea criminalității transfrontaliere;
 • abordând migrația ilegală și
 • prevenind pierderea de vieți omenești în rândul migranților pe mare.

Frontex joacă un rol important în compilarea și analiza „tabloului situațional european”, o trecere în revistă a evenimentelor petrecute recent la frontierele anumitor țări ale UE, care ar putea contribui la detectarea unor schimbări ale rutelor sau a unor metode noi utilizate de rețelele infracționale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 mai 2005.

CONTEXT

Agenția Frontex a devenit operațională în 2005. Sediul acesteia este la Varșovia, în Polonia.

În contextul Agendei europene privind migrația, în decembrie 2015, Comisia Europeană a formulat o propunere de creare a unei agenții europene de pazăa frontierelor și a coastelor . Aceasta ar avea la bază Frontex și autoritățile țărilor UE responsabile de gestionarea frontierelor și ar permite o gestionare mai integrată a frontierelor externe ale UE.

TERMEN-CHEIE

* Țări din spațiul Schengen: țări europene care au semnat un acord privind eliminarea controalelor la frontieră și permiterea liberei circulații a tuturor cetățenilor țărilor semnatare, ai altor țări ale UE și ai unor țări din afara UE.

Țările membre ale spațiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

ACT

Regulamentul (CE) nr 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (JO L 295, 6.11.2013, pp. 11-26)

Data ultimei actualizări: 02.05.2016

Top