Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Îngheţarea fondurilor: lista teroriştilor şi a grupurilor teroriste

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Îngheţarea fondurilor: lista teroriştilor şi a grupurilor teroriste

Această poziţie comună prevede întocmirea unei liste de indivizi, grupuri şi entităţi implicate în acte teroriste, ale căror fonduri şi active financiare trebuie îngheţate.

ACT

Poziţia comună a Consiliului 2001/931/PESC din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului.

SINTEZĂ

La reuniunea extraordinară din 21 septembrie 2001, Consiliul European a definit terorismul drept una dintre principalele sfidări pentru întreaga lume şi a identificat lupta împotriva terorismului drept unul dintre obiectivele prioritare ale Uniunii Europene (UE). Scopul prezentei poziţii comune este acela de a adopta măsuri suplimentare pentru combaterea terorismului, pe lângă cele stabilite prin Rezoluţia 1373 (2001) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În mod specific, stabileşte o listă de indivizi, grupuri şi entităţi implicate în acte teroriste, ale căror fonduri şi active financiare urmează a fi îngheţate ca parte a luptei împotriva finanţării terorismului.

Definiţii

„Persoane, grupuri şi entităţi implicate în acte de terorism” înseamnă persoane, grupuri şi entităţi despre care există informaţii precise care demonstrează că au comis, încearcă să comită sau facilitează comiterea de acte teroriste.

„Actele de terorism” sunt definite drept acte săvârşite cu intenţie care pot să dăuneze grav unei ţări sau organizaţii internaţionale, atunci când sunt comise cu scopul de a intimida o populaţie, de a exercita orice formă de constrângere sau de a destabiliza sau distruge structurile fundamentale politice, constituţionale, economice sau sociale ale unei ţări sau organizaţii internaţionale. Lista actelor de terorism include:

 • atacuri la adresa vieţii sau integrităţii fizice ale unei persoane;
 • răpirea sau luarea de ostatici;
 • provocarea de distrugeri masive unei incinte publice sau private, inclusiv sistemelor informatice;
 • răpirea mijloacelor de transport în comun, cum ar fi aeronavele şi navele;
 • fabricarea, posesia, achiziţia, transportul sau utilizarea de arme de foc, de explozibili sau de arme nucleare, biologice sau chimice;
 • eliberarea de substanţe periculoase sau provocarea de incendii, de explozii sau de inundaţii;
 • perturbarea sau întreruperea aprovizionării cu apă, cu electricitate sau cu orice altă resursă naturală esenţială;
 • conducerea sau participarea la activităţile unui grup terorist, inclusiv prin finanţarea activităţilor acestuia sau furnizarea de mijloace materiale.

Simpla ameninţare de a comite unul dintre aceste acte criminale va fi, de asemenea, considerată ca infracţiune de terorism.

Poziţia comună defineşte şi „grupurile teroriste” drept grupuri organizate de persoane, acţionând în mod concertat în vederea comiterii de acte teroriste, indiferent de alcătuirea sau de nivelul de dezvoltare al structurii lor.

Lista indivizilor şi entităţilor vizate

Lista din anexă cu privire la poziţia comună este întocmită pe baza investigaţiilor derulate de autorităţile judiciare şi poliţieneşti competente din ţările UE. Lista va face obiectul revizuirii cel puţin o dată la şase luni, astfel încât să fie menţinută actualizată. Lista include grupuri activiste revoluţionare, precum şi numele indivizilor care aparţin unor astfel de grupuri, cum sunt:

 • Continuity Irish Republican Army (CIRA);
 • Ţara bască şi libertate (E.T.A.);
 • Grupurile de rezistenţă antifascistă 1 octombrie (G.R.A.P.O.);
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (aripa teroristă a Hamas);
 • Loyalist Volunteer Force (LVF);
 • Jihadul islamic palestinian.

Osama bin Laden şi alte persoane şi grupuri asociate cu acesta nu figurează pe prezenta listă, deoarece intră deja sub incidenţa Poziţiei comune a Consiliului 2002/402/PESC din 27 mai 2002 privind unele măsuri restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor organizaţiei Al-Qaida, precum şi a talibanilor şi a altor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia şi de abrogare a poziţiilor comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC şi 2001/771/PESC. Măsurile din prezenta poziţie comună sunt puse în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002, adoptat la aceeaşi dată.

Măsuri care urmează a fi adoptate de UE şi de statele membre

Acţionând în limitele competenţelor sale, UE va îngheţa fondurile şi alte active financiare ale persoanelor şi grupurilor al căror nume se află pe lista din anexă. De asemenea, se va asigura că aceste persoane şi grupuri nu vor avea acces la fondurile şi la activele îngheţate.

Prin cooperare poliţienească şi judiciară, statele membre UE îşi vor acorda reciproc asistenţă pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism. În acest scop, pentru anchetele şi urmăririle efectuate cu privire la oricare dintre persoanele şi entităţile al căror nume se află pe lista din anexă, statele membre îşi pot exploata pe deplin competenţele de care dispun în mod plenar în conformitate cu legislaţia UE sau cu alte acorduri bilaterale sau internaţionale.

În mod similar prezentei poziţii comune, Poziţia comună a Consiliului 2001/930/PESC din 27 decembrie 2001 privind combaterea terorismului prevede îngheţarea fondurilor şi a altor active financiare şi resurse economice ale persoanelor şi grupurilor care facilitează, încearcă să comită sau comit acte de terorism pe teritoriul UE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Poziţia comună 2001/931/PESC

27.12.2001

-

JO L 344 din 28.12.2001

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului [Jurnalul Oficial L 344 din 28.12.2001]. Prezentul regulament este o măsură necesară la nivelul UE care se sprijină pe procedurile administrative şi judiciare referitoare la organizaţiile teroriste din statele membre UE şi din ţările terţe. Regulamentul stabileşte înăsprirea măsurilor adoptate împotriva oricărei forme de finanţare a activităţilor teroriste. În acest scop, regulamentul specifică ceea ce se înţelege prin „fonduri şi alte active financiare” care să fie îngheţate, „servicii bancare şi alte servicii financiare” şi „controlul asupra unei persoane juridice”. Regulamentul prevede şi excepţii pentru dezgheţarea activelor în anumite circumstanţe.

Regulamentul prevede întocmirea, revizuirea şi modificarea listei de persoane, grupuri şi entităţi căreia i se aplică. Lista a fost actualizată prin regulamente şi decizii ulterioare.

Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informaţii şi cooperarea referitoare la infracţiunile de terorism [Jurnalul Oficial L 253 din 29.9.2005].

See also

 • Site-ul web al Comisiei Europene – Direcţia Generală Afaceri Interne despre lupta împotriva ameninţării terorismului (EN)

Ultima actualizare: 30.03.2010

Top