EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii, formare profesională sau servicii de voluntariat

This summary has been archived and will not be updated. See 'Resortisanții țărilor din afara UE – intrarea și șederea pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, învățământ secundar și muncă au pair' for an updated information about the subject.

Condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii, formare profesională sau servicii de voluntariat

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/114/CE – condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta este menită să armonizeze legile țărilor UE cu privire la condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii sau pentru a participa la schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat.

ASPECTE-CHEIE

 • Această directivă stabilește normele cu privire la procedurile de admisie în UE a resortisanților țărilor din afara UE, pe o durată mai mare de trei luni, pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat. Țările UE trebuie să includă normele privind studenții în legislațiile lor naționale; totuși, ele sunt libere să nu facă acest lucru în ceea ce privește celelalte categorii.
 • Anumite categorii de persoane nu intră sub incidența directivei:
  • solicitanții de azil sau persoanele care beneficiază de o protecție subsidiară (adică se confruntă cu un risc real de a suferi vătămări grave dacă ar reveni în țara lor de origine) sau de sisteme de protecție temporară;
  • resortisanții țărilor din afara UE care sunt membri de familie ai unui cetățean al UE;
  • resortisanții țărilor din afara UE care beneficiază de statutul de rezident pe termen lung într-o țară a UE, conform Directivei 2003/109/CE, care le acordă dreptul de a locui într-o altă țară a UE pentru a efectua studii sau pentru a urma un curs de formare profesională.

Condițiile de admisie

 • Directiva stabilește norme cu caracter obligatoriu pentru admisia studenților resortisanți ai unor țări din afara UE. Cu toate acestea, actul lasă țările UE să decidă dacă vor aplica sau nu aceste prevederi în cazul elevilor, al voluntarilor și al stagiarilor neremunerați.
 • Pentru a fi admiși în UE pentru studii, resortisanții țărilor din afara UE trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale și următoarele condiții specifice. Aceștia trebuie:
  • să fi fost acceptați de o instituție de învățământ superior;
  • să dispună de resurse suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere, de studii și costurile de întoarcere în țara de origine;
  • să aibă o cunoaștere suficientă a limbii cursului pe care îl vor urma (condiție flexibilă, lăsată la discreția țărilor UE);
  • să achite taxele percepute de unitatea respectivă înainte de a călători în UE (condiție flexibilă, lăsată la discreția țărilor UE).
 • În anumite condiții, directiva stabilește dreptul resortisanților țărilor din afara UE care au fost deja admiși ca studenți într-o țară a UE de a fi admiși într-o altă țară a UE pentru a-și continua studiile.
 • Pentru resortisanții țărilor din afara UE care sunt elevi din învățământul secundar, directiva acoperă doar mobilitatea organizată în cadrul programelor de schimb administrate de organizații specializate. Se aplică următoarele condiții:
  • limitele de vârstă sunt stabilite de către țara UE respectivă;
  • instituția care organizează schimbul trebuie să fie recunoscută în țara UE respectivă;
  • instituția care organizează schimbul trebuie să accepte responsabilitatea pentru cheltuielile de întreținere, de școlarizare, de sănătate și de întoarcere în țara de origine;
  • resortisantul țării din afara UE trebuie să trăiască cu o familie gazdă;
  • țările UE pot alege să limiteze schimburile cu țările din afara UE doar la cele care oferă posibilități de schimb pentru propriii elevi.
 • Directiva stabilește următoarele condiții de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru stagii neremunerate:
  • solicitanții trebuie să dispună de resurse suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere, de studii și costurile de întoarcere în țara de origine;
  • dacă o anumită țară a UE solicită acest lucru, solicitanții trebuie să urmeze un curs de formare lingvistică de bază, astfel încât să posede cunoștințele necesare stagiului.
 • Stagiarii neremunerați sau voluntarii care, în virtutea activității lor sau a tipului de compensație sau de plată pe care o încasează, sunt considerați lucrători în sensul legislației interne nu sunt acoperiți de prezenta directivă.
 • Directiva prevede următoarele condiții în ceea ce privește admisia resortisanților țărilor din afara UE pentru servicii de voluntariat:
  • limitele de vârstă sunt stabilite de către țara UE respectivă;
  • un acord care să descrie sarcinile, condițiile de încadrare de care va beneficia voluntarul pentru îndeplinirea sarcinilor, programul de lucru și resursele disponibile pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare, de întreținere și de cazare pe întreaga durată a șederii;
  • organizația responsabilă de programul de servicii de voluntariat trebuie să accepte responsabilitatea privind activitățile voluntarului și cheltuielile acestuia de ședere, de sănătate și de întoarcere în țara de origine;
  • voluntarul, dacă țara UE gazdă solicită acest lucru în mod expres, trebuie să beneficieze de un curs de inițiere în limba, istoria și structura politică și socială a țării respective.

Perioada de valabilitate și reînnoirea permiselor de ședere

Perioada de valabilitate a permiselor de ședere depinde de categoria resortisantului:

 • studenți: cel puțin un an, permisul putând fi reînnoit dacă titularul continuă să îndeplinească condițiile cerute. În cazul în care durata unui curs este mai mică de un an, permisul este valabil pentru întregul curs;
 • elevi: până la un an;
 • stagiari neremunerați: plasarea este pentru maxim un an. În cazuri excepționale, acesta poate fi reînnoit, o singură dată și exclusiv pe durata necesară obținerii unei calificări profesionale recunoscute de o țară a UE;
 • voluntari: până la un an. În cazuri excepționale, dacă durata programului relevant depășește un an, se eliberează un permis de ședere corespunzător perioadei în cauză.

Drepturile resortisanților țărilor din afara UE

Directiva prevede că studenții au dreptul să fie angajați și să exercite o activitate economică independentă. Totuși, țara UE gazdă poate refuza dreptul la muncă pe durata primului an de ședere.

Procedură și transparență

 • Orice procedură de acordare sau de reînnoire a permisului de ședere este supusă următoarelor reguli:
  • decizia referitoare la un permis de ședere trebuie adoptată și comunicată solicitantului într-un termen care să nu împiedice solicitantul să-și continue studiile, acordându-se, de asemenea, timp suficient autorităților competente pentru a procesa cererea;
  • în cazul în care informațiile furnizate în sprijinul cererii sunt necorespunzătoare, autoritățile competente pentru examinarea cererii pot opri temporar procesarea acesteia. Acestea trebuie să informeze solicitantul cu privire la orice alte informații care mai sunt necesare;
  • un resortisant al țărilor din afara UE care solicită un permis de ședere trebuie informat cu privire la orice decizie de respingere a cererii sale. Notificarea trebuie să menționeze toate procedurile de recurs disponibile;
  • în cazul în care o cerere este respinsă sau un permis de ședere eliberat în conformitate cu prezenta directivă este retras, persoana vizată are dreptul la o cale de atac judiciară în fața autorităților țării UE vizate.
 • Directiva prevede posibilitatea aplicării unor proceduri accelerate de eliberare a permiselor de ședere pentru studenți și elevi în temeiul unui acord încheiat între o unitate de învățământ superior sau o organizație care gestionează programe de schimb de elevi și o autoritate din UE responsabilă în ceea ce privește intrarea și șederea resortisanților din afara UE.

Abrogare

De la 24 mai 2018, Directiva (UE) 2016/801 abrogă și înlocuiește Directiva 2004/114/CE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 12 ianuarie 2005. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 11 ianuarie 2007.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (JO L 375, 23.12.2004, pp. 12-18)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, pp. 21-57)

Data ultimei actualizări: 15.09.2017

Top