EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

Asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

Actul Consiliului de elaborare a Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CONVENȚII ȘI AL ACESTUI ACT?

Convenția urmărește să încurajeze și să faciliteze asistența reciprocă între autoritățile judiciare, polițienești și vamale în materie penală și să îmbunătățească viteza și eficiența cooperării judiciare. Aceasta completează Convenţia din 1959 a Consiliului Europei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală şi protocolul acesteia din 1978.

Actul aprobă convenția în numele UE.

ASPECTE-CHEIE

Cereri de asistenţă reciprocă

 • Solicitările trebuie făcute în scris, transmise și efectuate direct de către autoritățile judiciare naționale.
 • Cererile de transfer temporar sau de tranzit al persoanelor ținute în custodie și de trimitere a anunțurilor de informații din dosarele judiciare trebuie transmise prin intermediul autorităților centrale din țările UE.
 • În caz de urgenţă, cererea poate fi prezentată prin intermediul Interpolului sau al oricărui organism competent în temeiul normelor introduse prin Tratatul privind Uniunea Europeană.
 • Țara UE căreia i se solicită asistenţă (țară solicitată) trebuie să respecte formalităţile şi procedurile indicate de țara UE care a făcut cererea (țară solicitantă) şi trebuie să efectueze cererea cât mai curând posibil, ținând pe deplin cont de termenele indicate.
 • Țările UE trebuie să trimită direct actele de procedură, prin corespondenţă persoanelor care se află în altă țară UE care le sunt adresate dar în unele cazuri documentele pot fi trimise prin intermediul autorităților competente din țara solicitată.
 • O autoritate judiciară sau o autoritate centrală dintr-o țară UE poate stabili contacte directe cu o autoritate poliţienească sau vamală a unei alte țări din UE, sau, în cazul cererilor de asistenţă privind anumite proceduri de urmărire în justiţie, cu o autoritate administrativă a unei alte țări din UE. Țările pot hotărî să refuze să aplice această clauză sau să o aplice numai în anumite condiţii.
 • Țările UE pot împărtăși în mod spontan informații privind infracțiunile penale și încălcările administrative, a căror pedeapsă sau manipulare este responsabilitatea autorității de primire.

Forme specifice ale asistenţei reciproce

 • Obiectele furate găsite într-o altă țară a UE ar trebui puse la dispoziția țării solicitante, astfel încât să poată fi returnate proprietarilor lor.
 • O persoană, deținută pe teritoriul unei țări solicitante poate, cu acordul autorităţilor, să fie transferată temporar în țara în care urmează să se desfășoare ancheta. În cazul în care una dintre țări o cere, trebuie acordat consimțământul persoanei în cauză înainte de transfer.
 • Autoritățile judiciare dintr-o altă țară pot audia un martor sau un expert prin videoconferință dacă acest lucru nu contravine principiilor fundamentale ale țării solicitate și dacă toate părțile interesate sunt de acord.
 • Livrări supravegheate* pot fi permise pe teritoriul unei alte țări a UE în contextul anchetelor penale privind infracțiunile de extrădare. Autoritățile țării solicitate trebuie să le dirijeze și să le monitorizeze.
 • Două sau mai multe țări pot înființa o echipă comună de anchetă pentru un anumit scop și pentru o perioadă limitată pe baza unui acord comun între acestea. Un funcționar din țara în care operează echipa coordonează și conduce activitățile sale.
 • Investigațiile pot fi, de asemenea, efectuate de ofițeri de poliție care acționează sub o identitate sub acoperire sau falsă, cu condiția ca aceștia să respecte legislația și procedurile naționale relevante.

Interceptarea telecomunicaţiilor

 • Telecomunicațiile pot fi interceptate la cererea unei autorități competente dintr-o altă țară a UE, care este desemnată să facă acest lucru în acea țară a UE.
 • Telecomunicaţiile sunt fie interceptate şi transmise direct țării UE solicitante, fie înregistrate şi transmise ulterior.
 • Interceptarea poate avea loc, de asemenea, într-o țară a UE în care se află staţia de sol pentru comunicaţiile prin satelit. În cazul în care nu este necesară asistența tehnică a țării respective, interceptarea se efectuează de către prestatorii de servicii din țara solicitantă. În cazul în care interceptarea are loc într-o anumită țară din cauza localizării subiectului, dar nu este necesară asistență tehnică, țara care efectuează interceptarea ar trebui să informeze cealaltă țară cu privire la acțiunea sa.

Norme speciale pentru anumite țări din UE

Sunt prevăzute norme speciale în ceea ce priveşte:

 • Irlanda și Regatul Unit (1) (transmiterea cererilor de asistență);
 • Luxemburg (protecția datelor cu caracter personal) și
 • Norvegia și Islanda (reglementări legate de normele Schengen și de intrarea în vigoare a convenției).

DE CÂND SE APLICĂ ACTUL ȘI CONVENȚIA?

Convenția a intrat în vigoare la 23 august 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Livrări supravegheate: tehnica de a permite expedierea de pe, prin sau în teritoriul uneia sau mai multor țări, a unor transporturi ilicite sau suspecte de medicamente sau substanțe care le înlocuiesc, cu cunoștințele și sub supravegherea autorităților lor competente, în vederea identificării persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenția elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene - Declarația Consiliului privind articolul 10 alineatul (9) - Declarația Regatului Unit (1) privind articolul 20 (JO C 197, 12.7.2000, pp. 3-23)

Actul Consiliului din 29 mai 2000 de elaborare, în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, pp. 1-2)

DOCUMENTE CONEXE

Protocol la Convenția cu privire la Asistență judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, pp. 2-8)

Comunicarea Secretarului General al Uniunii Europene în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Convenția, elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, p. 24)

Data ultimei actualizări: 10.09.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top