Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cooperarea dintre țările UE pentru protecția consumatorilor

Cooperarea dintre țările UE pentru protecția consumatorilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Cooperarea dintre autoritățile din țările UE

Fiecare țară UE desemnează autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, care se vor alătura rețelei de cooperare destinate să asigure respectarea legislației. În fiecare țară, un birou unic de legătură asigură coordonarea dintre autoritățile naționale.

Rețeaua le permite autorităților naționale să facă schimb de informații și să coopereze cu autoritățile omoloage din alte țări UE pentru a pune capăt încălcărilor legislației în materie de protecție a consumatorului.

Regulamentul tratează situații care implică interesele colective ale consumatorilor și facilitează colaborarea dintre autorități pentru a pune capăt încălcărilor regulamentelor privind consumatorii în situațiile în care companiile și consumatorii se află în țări diferite.

Decizia 2007/76/CE cuprinde cerințe privind informațiile, de exemplu informațiile minime care trebuie incluse în cererile de asistență reciprocă* și alerte, termene care trebuie respectate, accesul la informații și utilizarea limbii.

Cooperarea dintre autoritățile naționale se aplică legislației în materie de protecție a consumatorilor care tratează, de exemplu:

Asistența reciprocă și activitățile UE

Fiecare autoritate poate solicita asistență de la alți membri ai rețelei pentru a investiga și pune capăt unor posibile încălcări ale drepturilor consumatorilor.

Mai mult, pentru a pune capăt încălcărilor care apar simultan în mai multe sau în toate țările UE, autoritățile pot:

  • să întreprindă acțiuni comune precum acțiuni de verificare*, care implică o verificare la nivelul UE a site-urilor web dintr-un anumit sector (bilete de zbor, garanții ale produselor electronice de consum, rezervări de servicii turistice, transparența prețurilor etc.) în cadrul unei operațiuni anuale sub coordonarea Comisiei Europene;
  • să adopte, în cooperare cu Comisia, abordări comune de aplicare a legislației în materie de protecție a consumatorilor cu privire la o anumită problemă.

Prima dintre aceste acțiuni coordonate* a vizat achizițiile integrate în aplicații din cadrul jocurilor online.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Aceasta se aplică de la 29 decembrie 2005, cu excepția reglementărilor privind asistența reciprocă care se aplică de la 29 decembrie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Asistență reciprocă: o autoritate competentă dintr-o țară în care drepturilor consumatorilor sunt încălcate poate solicita omoloagei sale din țara în care își are sediul operatorul comercial să furnizeze informații cu privire la o presupusă încălcare sau să ia măsuri pentru a pune capăt aceste încălcări a legislației.
Acțiune de verificare: un set de verificări efectuate simultan pe site-uri web pentru identificarea de încălcări ale legislației UE în materie de protecție a consumatorului într-un anumit sector. Acțiunile de verificare sunt coordonate de Comisia Europeană și sunt efectuate simultan de către autorități naționale însărcinate cu asigurarea respectării legislației din țările participante.
Acțiuni coordonate: o abordare comună a autorităților naționale însărcinate cu asigurarea respectării legislației pentru aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor pentru a combate încălcările pe scară largă a legislației în materie de protecție a consumatorilor. Comisia Europeană susține aceste acțiuni.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2007/76/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului în ceea ce privește asistența reciprocă (JO L 32, 6.2.2007, pp. 192-197)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 11.06.2019

Top