EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reducerea poluării produse de autovehicule ușoare

Reducerea poluării produse de autovehicule ușoare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a vehiculelor ușoare pentru pasageri și a vehiculelor ușoare comerciale în ceea ce privește emisiile (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul (CE) nr. 715/2007:

 • stabilește norme armonizate pentru omologarea de tip referitoare la emisii a autoturismelor și a vehiculelor ușoare comerciale, cunoscute sub denumirea comună de vehicule ușoare;
 • vizează piesele de schimb și dispozitivele pentru controlul poluării* și stabilește normele pentru omologarea de tip a acestora;
 • a fost modificat de mai multe ori, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2018/858.

Regulamentul (UE) 2018/858:

ASPECTE-CHEIE

Legislația se aplică vehiculelor ușoare sub 2,6 tone.

Producătorii trebuie:

 • să proiecteze, să construiască și să asambleze componentele în așa fel încât vehiculele să fie conforme cu legislația;
 • să dovedească faptul că toate vehiculele noi și dispozitivele noi pentru controlul poluării sunt conforme cu legislația și respectă limitele de emisii pe parcursul duratei normale de viață a unui vehicul, în condiții normale de utilizare;
 • să se asigure că dispozitivele pentru controlul poluării pot să acopere 160 000 km;
 • să se asigure că emisiile vehiculelor pot fi verificate după cinci ani sau 100 000 de km, luându-se în considerare prima condiție îndeplinită;
 • să le ofere cumpărătorilor valorile referitoare la emisiile de dioxid de carbon și consumul de carburant;
 • să nu folosească dispozitive de manipulare care reduc eficiența sistemelor de control al emisiilor, cu excepția unor condiții stricte – cum ar fi pentru protejarea unui motor împotriva deteriorării sau a unui accident;
 • (până la 1 septembrie 2020) să permită atelierelor de service independente, prin intermediul unor site-uri, accesul nelimitat și standardizat la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor. Acestea ar trebui să includă elemente precum manuale de reparare și întreținere și manuale tehnice. Producătorii pot percepe o taxă rezonabilă. Aceste cerințe sunt înlocuite de cele din Regulamentul (UE) 2018/858 de la 1 septembrie 2020.

Autoritățile naționale trebuie:

 • să acorde omologarea UE de tip* vehiculelor noi care respectă legislația;
 • să refuze acordarea aprobării pentru vehiculele care nu respectă normele de emisii în termenele autorizate privind fiecare categorie de vehicul;
 • să permită înregistrarea vehiculelor care respectă acest regulament;
 • să interzică vânzarea sau instalarea dispozitivelor pentru controlul poluării care nu îndeplinesc normele UE;
 • să asigure existența unor sancțiuni pentru producătorii care falsifică declarații sau rezultate, care nu furnizează date, sau care utilizează dispozitive de manipulare.

Comisia verifică periodic procedurile, testele, cerințele și valorile-limită de emisie stabilite prin lege și le actualizează periodic în legislația de punere în aplicare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 ianuarie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Dispozitiv pentru controlul poluării: mecanism sau echipament care elimină poluanții, de exemplu din fumul de eșapament evacuat de mașini, care altfel ar fi eliberați în atmosferă.
Omologare de tip: procedura prin care se certifică faptul că un produs întrunește un set minim de cerințe tehnice și de reglementare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, pp. 1-16)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 715/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, pp. 1-218)

Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, pp. 1-643)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, pp. 1-160)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.10.2019

Top