EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gestionarea riscului de inundații în UE

Gestionarea riscului de inundații în UE

Inundațiile sunt o amenințare pentru sănătatea umană, pentru economie și pentru mediu. Prin intermediul acestei directive, UE stabilește un cadru pentru evaluarea, cartografierea și planificarea reducerii riscului de inundații în Europa.

ACT

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații.

SINTEZĂ

Inundațiile sunt o amenințare pentru sănătatea umană, pentru economie și pentru mediu. Prin intermediul acestei directive, UE stabilește un cadru pentru evaluarea, cartografierea și planificarea reducerii riscului de inundații în Europa.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Această directivă își propune să stabilească un cadru pentru măsuri menite să reducă riscul de inundații în UE prin evaluarea riscului de inundații în cadrul bazinelor hidrografice și regiunilor de coastă, cartografiind zonele predispuse la inundații semnificative și elaborând planuri pentru gestionarea riscului de inundații pe baza unei cooperări strânse între țările UE.

ASPECTE-CHEIE

  • Această directivă impune țărilor UE să evalueze riscul de inundații în regiunile de coastă și bazinele hidrografice prin culegerea de informații referitoare la respectivele zone, precum inundațiile anterioare și hărți care detaliază granițele, destinația terenului și topografia și determinarea posibilității de inundații semnificative viitoare și a consecințelor acestora. Publicate pentru prima dată până la 22 decembrie 2011, aceste evaluări se vor revizui până la 22 decembrie 2018, urmând a fi revizuite ulterior la fiecare șase ani.
  • De asemenea, țările UE trebuie să elaboreze hărți care identifică zonele predispuse riscului de inundații semnificative și să indice scenarii (pe baza unei probabilități mari, medii sau scăzute) referitoare la producerea unei inundații în respectiva zonă. Publicate pentru prima dată până la 22 decembrie 2013, aceste hărți trebuie revizuite la fiecare șase ani.
  • Țările UE trebuie să stabilească, de asemenea, planuri pentru gestionarea riscului de inundații, care sunt coordonate la nivelul bazinului hidrografic și regiunilor de coastă. Aceste planuri stabilesc obiectivele pentru gestionarea riscurilor de inundații, axându-se în principal pe prevenire (de exemplu, evitarea construcțiilor în zone care se pot inunda), pe protecție (măsuri pentru a reduce posibilitatea producerii de inundații într-un anumit loc) și pe pregătire (informarea publicului cu privire la riscurile inundațiilor și cum trebuie să se acționeze în caz de inundații). Aceste planuri trebuie să se finalizeze până la 22 decembrie 2015 și se revizuiesc, de asemenea, la fiecare șase ani.
  • Atât hărțile cu zonele inundabile, cât și planurile de gestionare sunt coordonate cu Directiva-cadru privind apa (WFD). Implementarea directivei-cadru privind apa, a acestei directive și a altor directive privind apa este ghidată de Strategia comună de implementare, care vizează, de asemenea, să integreze politicile privind apa cu alte politici din UE, precum cele din domeniul agriculturii, al transportului sau al cercetării și al dezvoltării regionale.

CONTEXT

Deși inundațiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite în totalitate, activitatea umană mărește probabilitatea și impactul acestora. Riscul de inundații și amploarea pagubelor va crește în viitor, ca urmare a schimbărilor climatice, a gestionării inadecvate a râurilor, a construirii în zone cu risc de inundație și a creșterii populației și a numărului de proprietăți în aceste zone.

Având în vedere că majoritatea bazinelor hidrografice din Europa sunt comune între țări, acțiunile sunt mai eficiente dacă sunt întreprinse la nivelul UE, din moment ce acest lucru permite o evaluare mai bună a riscurilor și coordonarea măsurilor luate de țările UE.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul internet al Comisiei Europene referitor la Directiva UE privind inundațiile.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2007/60/CE

26.11.2007

25.11.2009

JO L 288, 6.11.2007, pp. 27-34

Data ultimei actualizări: 22.04.2015

Top