EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia privind utilizarea durabilă a resurselor naturale

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategia privind utilizarea durabilă a resurselor naturale

Această strategie creează un cadru de acţiune menit să reducă presiunile asupra mediului rezultate din producţia şi consumul resurselor naturale, fără a afecta dezvoltarea economică. Preocupările legate de resurse vor fi integrate în toate politicile relevante şi se vor institui măsuri specifice, cum ar fi crearea unui centru de date şi indicatori, a unui forum european şi a unui grup internaţional de experţi.

ACT

Communication from the Commission of 21 December 2005 - Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources [COM(2005) 670 final – not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 21 decembrie 2005, intitulată „Strategia tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale”) [COM(2005) 670 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această strategie stabileşte orientările pentru acţiunile Uniunii Europene (UE) din următorii 25 de ani, în vederea unei utilizări mai eficiente şi mai durabile a resurselor naturale de-a lungul întregului lor ciclu de viaţă.

Scopul strategiei este de a reduce impacturile negative asupra mediului generate de utilizarea resurselor naturale (epuizarea resurselor şi poluarea), cu respectarea obiectivelor stabilite cu ocazia Consiliului European de la Lisabona în materie de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. Sunt vizate toate sectoarele consumatoare de resurse, în scopul de a îmbunătăţi randamentul resurselor, de a reduce impactul utilizării lor asupra mediului şi de a înlocui resursele excesiv de poluante cu soluţii alternative.

Nu s-au stabilit cifre-ţintă în acest stadiu, însă strategia prevede posibilitatea stabilirii unor astfel de ţinte în următorii ani, când cunoştinţele legate de utilizarea resurselor şi indicatorii evoluţiei lor vor fi suficient de dezvoltate şi exploatabile.

Integrarea abordării bazate pe ciclul de viaţă al resurselor în politicile existente

Strategia este menită să reducă presiunile asupra mediului în fiecare etapă a ciclului de viaţă al resurselor, care cuprinde extracţia sau recoltarea lor, utilizarea şi eliminarea lor finală. Strategia vizează integrarea acestei noţiuni a ciclului de viaţă şi a impactului resurselor asupra politicilor relevante.

Această abordare se va aplica în mod sistematic tuturor politicilor de mediu viitoare. Ea este deja integrată în anumite măsuri, cum ar fi strategia tematică privind deşeurile. Anumite acţiuni, cum sunt politica integrată privind produsele sau planul de acţiune pentru tehnologiile ecologice, vin în completarea acestei abordări.

De asemenea, această abordare trebuie să fie integrată şi în politicile nelegate de mediu, dar consumatoare de resurse. S-au adoptat deja măsuri în acest sens, îndeosebi în domeniul transporturilor şi al energiei. Utilizarea unor studii de impact va fi, de asemenea, un factor determinant în anumite sectoare industriale sau de infrastructură.

Noile măsuri create de strategie

Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele legate de utilizarea resurselor şi impactul asupra mediului, strategia propune crearea unui centru de date privind resursele naturale, gestionat de Comisie. Acest centru de date ar urma să colecteze informaţiile provenite de la diverse organisme de analiză şi cercetare (din cadrul Comisiei şi nu numai). Centrul va facilita schimbul de informaţii şi punerea lor la dispoziţia decidenţilor politici.

Până în 2008, Comisia şi-a propus elaborarea unor indicatori care să permită monitorizarea şi evaluarea periodică a progreselor în vederea realizării obiectivelor strategiei. Aceşti indicatori se referă la o utilizare mai eficientă a resurselor, disocierea între utilizarea resurselor şi impactul utilizării lor asupra mediului, precum şi disocierea între impacturile negative asupra mediului şi creşterea economică.

La rândul lor, statele membre sunt invitate să elaboreze măsuri şi programe la nivel naţional (îndeosebi, în materie de educare, formare şi stimulente economice). Acestea vor fi ajutate prin crearea unui forum de schimb de informaţii care ar urma să regrupeze reprezentanţi ai statelor membre şi ai Comisiei, precum şi, eventual, alţi actori.

Comisia va propune crearea unui grup internaţional de experţi, în colaborare cu organizaţiile internaţionale relevante, în special Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) (EN) (ES) (FR). Acest grup de lucru va fi mandatat, în special, să dezvolte cunoştinţele cu privire la dimensiunea globală a utilizării durabile a resurselor şi să formuleze avize ştiinţifice pentru ţările industrializate şi ţările în curs de dezvoltare.

Context

Ritmul actual de consum al resurselor şi presiunile aferente asupra mediului nu sunt viabile: în pofida progreselor tehnice, creşterea consumului de resurse a fost adesea mai rapidă decât progresele în materie de mediu sau creşterea productivităţii. Această tendinţă riscă să se accentueze odată cu dezvoltarea industrială a anumitor ţări, cum sunt China şi India. Astfel, riscul epuizării resurselor şi poluarea generată de utilizarea acestor resurse reprezintă ameninţări din ce în ce mai grave pentru mediu.

Pentru a inversa tendinţele nedurabile, pentru a opri degradarea mediului şi pentru a menţine beneficiile esenţiale ale resurselor naturale, politica de mediu trebuie să meargă dincolo de simpla reglementare a poluării (controlul emisiilor poluante şi al deşeurilor).

Prin abordarea sa bazată pe ciclul de viaţă al resurselor şi punerea în comun a unor informaţii fiabile, această strategie ar trebui să contribuie la o mai mare ecoeficienţă a utilizării resurselor şi la netezirea căii spre moduri mai durabile de producţie şi consum.

Strategia privind utilizarea durabilă a resurselor naturale este una dintre cele şapte strategii tematice prevăzute de cel de al şaselea Program de acţiune pentru mediu, adoptat în 2002.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei din 1 octombrie 2003, intitulată „Spre o strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale” [COM(2003) 572 - Nepublicată în Jurnalul Oficial]. UE stabileşte principiile fundamentale pentru definirea unei strategii europene vizând reducerea impactului exploatării resurselor asupra mediului, pe baza situaţiei acestor resurse şi a politicilor existente.

Ultima actualizare: 16.12.2005

Top