EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reglementarea culturilor modificate genetic: drepturile țărilor UE

Reglementarea culturilor modificate genetic: drepturile țărilor UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva urmărește să facă procedura pentru acordarea autorizației pentru diseminarea deliberată* și pentru introducerea pe piață a organismelor modificate genetic (OMG-uri)* mai eficientă și mai transparentă.
  • De asemenea, actul limitează autorizația respectivă la o perioadă de 10 ani (reînnoibilă) și introduce monitorizarea obligatorie după introducerea OMG-urilor pe piață.

ASPECTE-CHEIE

Această directivă prevede:

  • un sistem pentru evaluarea de la caz la caz a riscurilor pentru mediu asociate cu diseminarea OMG-urilor;
  • obiective comune pentru monitorizarea OMG-urilor după diseminarea lor deliberată pe piață; și
  • un mecanism care modifică, suspendă sau încetează diseminarea deliberată a OMG-urilor de îndată ce devin disponibile informații privind riscurile diseminării.

Etichetarea OMG-urilor și consultarea publică devin obligatorii. Comisia Europeană este obligată să consulte comitetele științifice competente cu privire la orice chestiune care afectează sănătatea umană sau mediul.

Trebuie stabilite registre în scopul înregistrării informațiilor cu privire la modificările genetice din OMG-uri și la locația acestora. Normele privind operarea acestor registre sunt prevăzute în Decizia 2004/204/CE.

Din trei în trei ani, Comisia trebuie să publice un raport cu privire la experiența în domeniul OMG-urilor introduse pe piață și un rezumat al măsurilor luate de țările UE pentru punerea în aplicare a directivei.

Deși această directivă le permite țărilor UE să restricționeze sau să interzică diseminarea OMG-urilor care constituie un risc pentru sănătatea umană și mediu, Directiva (UE) 2015/412 o modifică permițând țărilor UE să interzică sau să restricționeze OMG-urile care au fost autorizate la nivelul UE pe baza unor motive mai extinse. Printre aceste motive pe care le pot invoca țările UE se numără amenajarea teritoriului orașului și al țării, utilizarea terenurilor, impactul socioeconomic, coexistența* și politica publică.

Directiva de modificare stabilește, de asemenea, setul de termene și responsabilități care reglementează deciziile luate cu privire la modificarea domeniului geografic al autorizației, inclusiv un drept de derogare pe baza unor circumstanțe obiective noi.

Începând cu 3 aprilie 2017, țările UE în care sunt cultivate OMG-uri trebuie să introducă în zonele frontaliere ale teritoriului propriu măsuri vizând evitarea unei posibile contaminări transfrontaliere care să afecteze țări ale UE vecine în care este interzisă cultivarea OMG-urilor respective, cu excepția cazurilor în care măsurile respective nu sunt necesare având în vedere condițiile geografice particulare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 17 aprilie 2001. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 17 octombrie 2002.

CONTEXT

Această directivă este doar unul dintre elementele constitutive ale cadrului juridic al UE pentru OMG-uri. Celelalte elemente constitutive sunt directivele și regulamentele (axate pe aspecte precum produsele alimentare modificate genetic sau deplasările transfrontaliere de OMG-uri) care funcționează pentru protejarea sănătății umane și animale și a mediului, instituie proceduri armonizate și asigură supravegherea OMG-urilor introduse pe piață.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Diseminarea deliberată: în contextul acestui act legislativ, orice introducere intenționată în mediu a unui OMG fără măsuri de izolare specifice.
Organisme modificate genetic: utilizând tehnici ale biotehnologiei moderne numite tehnologie genetică, se poate modifica structura genetică a celulelor și a organismelor vii. În felul acesta, oamenii pot cultiva plante și crește animale care prezintă, de exemplu, un randament sporit sau o rezistență sporită la boli.
Coexistență: existența culturilor modificate genetic, a culturilor convenționale și a culturilor ecologice necesită norme pentru a permite separarea acestora unele de altele în timpul cultivării, al recoltării, al transportării, al stocării și al prelucrării.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, pp. 1-39)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/18/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia 2004/204/CE a Comisiei din 23 februarie 2004 de stabilire a normelor de funcționare a registrelor pentru înregistrarea informațiilor privind modificările genetice ale OMG, prevăzute de Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 65, 3.3.2004, pp. 20-22)

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, pp. 24-28) A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 11.12.2017

Top