EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Apa potabilă – standarde esențiale de calitate

Apa potabilă – standarde esențiale de calitate

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/83/CE – calitatea apei destinate consumului uman

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește standarde pentru apa potabilă.
 • Obiectivul directivei este de a proteja sănătatea publică împotriva efectului nefast al oricărei contaminări, asigurând că apa destinată consumului uman* este salubră și pură.

ASPECTE-CHEIE

 • Țările UE trebuie:
  • să ia măsurile necesare pentru a asigura că apa nu conține concentrații de microorganisme, paraziți sau substanțe dăunătoare care ar putea constitui un pericol pentru sănătatea umană, precum și că respectă standarde microbiologice și chimice minime;
  • să asigure respectarea standardelor atunci când apa curge dintr-un robinet sau rezervor;
  • să monitorizeze apa în mod regulat la punctele de prelevare stabilite pentru a verifica dacă valorile parametrilor microbiologici, chimici și indicatori sunt respectate;
  • să efectueze imediat investigații în cazul nerespectării standardelor și să ia măsurile corective necesare;
  • să interzică sau să restricționeze aprovizionarea cu apă dacă aceasta este considerată a fi o posibilă amenințare pentru sănătatea publică;
  • să informeze publicul la luarea acțiunii corective;
  • să publice la fiecare trei ani un raport privind calitatea apei potabile. Aceste informații pentru public se transmit Comisiei Europene.
 • Comisia:
  • publică la fiecare trei ani un raport de sinteză a datelor naționale privind calitatea apei potabile;
  • revizuiește la fiecare cinci ani parametrii microbiologici, chimici și indicatori, precum și specificațiile pentru monitorizare, luând în considerare progresul științific și tehnologic. Comisia poate să propună o ajustare a acestora.
 • Directiva nu se aplică apelor minerale naturale sau apelor considerate a fi medicinale.
 • Țările UE pot excepta de la aplicarea propriei legislații aprovizionarea cu apă privată, necomercială, care deservește mai puțin de 50 de persoane.
 • În 2015, Comisia a adoptat Directiva (UE) 2015/1787 introducând noi norme ale UE pentru a îmbunătăți monitorizarea apei potabile. Directiva le permite țărilor UE o mai mare flexibilitate în ceea ce privește modul de monitorizare a apei potabile în UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 25 decembrie 1998. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 25 decembrie 2000.

PROGRESE CONEXE

 • La începutul anului 2014, prima inițiativă cetățenească europeană (ECI), după o campanie Right2Water, a solicitat ca legislația UE să garanteze dreptul la apă și la salubrizare.
 • ECI a fost introdusă prin articolul 11 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Aceasta îi permite publicului să solicite Comisiei să acționeze în domeniile de competență ale acesteia, cu condiția ca petiția să strângă cel puțin un milion de semnături în cel puțin șapte țări ale UE.

CONTEXT:

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Apă destinată consumului uman: apă în starea sa inițială sau după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării de alimente sau altor scopuri casnice. Aceasta poate fi furnizată la robinet, dintr-un rezervor, în sticle sau în recipiente.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54)

Modificările succesive aduse Directivei 98/83/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 20.02.2017

Top