EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Definirea pieței relevante

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Aceasta urmărește să ofere întreprinderilor și altor părți interesate orientări cu privire la abordarea Comisiei Europene în ceea ce privește definirea pieței – o primă etapă crucială în evaluarea Comisiei pentru multe cazuri de antitrust și de fuziuni.

ASPECTE-CHEIE

În cazul unei presupuse încălcări a normelor în materie de concurență ale Uniunii Europene (UE), primul element care trebuie luat în considerare este piața relevantă. Definirea pieței relevante înseamnă determinarea domeniului de aplicare a normelor în materie de concurență în ceea ce privește practicile restrictive și abuzurile de poziție dominantă [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – a se vedea sinteza], precum și a domeniului de aplicare a legislației privind concentrările economice [Regulamentul (CE) nr. 139/2004 – a se vedea sinteza].

Într-un spirit de transparență, comunicarea explică metodele utilizate de Comisie pentru a defini o piață relevantă în funcție de fiecare caz în parte. Această analiză, care include atât dimensiunea de produs, cât și cea geografică a pieței relevante, poate fi utilizată pentru a determina dacă există concurenți reali care sunt capabili să constrângă comportamentul întreprinderilor în cauză și pentru a evalua gradul de concurență reală pe piață.

Definirea pieței relevante

Piața relevantă combină piața produsului și piața geografică, definite după cum urmează:

  • O piață relevantă a produsului cuprinde toate acele produse și/sau servicii care sunt considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator datorită caracteristicilor produselor, prețurilor acestora și utilizării lor preconizate.
  • O piață geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile în cauză sunt implicate în furnizarea de produse sau servicii și în care condițiile de concurență sunt suficient de similare.

Analiza pentru definirea pieței relevante

Comisia a identificat o serie de criterii care o pot ajuta să analizeze comportamentul întreprinderilor de pe piață și condițiile specifice ale pieței relevante. Cu toate acestea, această metodologie poate conduce la rezultate diferite în funcție de natura concurenței în cauză. Prin urmare, este necesară o analiză structurată care să fie, de asemenea, suficient de flexibilă pentru a lua în considerare circumstanțele individuale.

Într-o analiză preliminară, Comisia încearcă să definească piața produsului, investigând dacă 2 produse aparțin aceleiași piețe. De asemenea, aceasta încearcă să determine piața geografică prin realizarea unei imagini de ansamblu a repartizării cotelor de piață deținute de părțile în cauză și de concurenții acestora, a prețurilor practicate și a eventualelor diferențe de preț.

Odată ce piața produsului și piața geografică au fost definite, Comisia efectuează o analiză mai detaliată pe baza conceptului de substituibilitate. Firmele supuse unui sistem concurențial trebuie să respecte 2 constrângeri majore: substituibilitatea cererii și substituibilitatea ofertei. O piață este competitivă dacă clienții pot alege între o gamă de produse cu caracteristici similare și dacă furnizorul nu se confruntă cu obstacole în calea furnizării de produse sau servicii pe piața respectivă.

Criteriul substituibilității permite orientarea cercetărilor către orice produse de substituție, ceea ce face posibilă definirea cu un grad mai mare de certitudine a pieței relevante a produsului și a pieței geografice. Abia în etapa finală este analizată piața relevantă pentru a determina gradul de integrare pe piețele UE.

Prin urmare, Comisia efectuează o evaluare a substituibilității pe partea cererii (adică a clienților) și a substituibilității pe partea ofertei (adică a furnizorilor). În primul caz, întrebarea este dacă clienții produsului în cauză pot trece cu ușurință la un produs similar ca răspuns la o creștere mică, dar permanentă, a prețului (între 5 % și 10 %). În cel de al doilea caz, întrebarea este dacă alți furnizori pot schimba cu ușurință producția către produsele în cauză și le pot vinde pe piața relevantă.

Cu toate acestea, acest criteriu al substituibilității nu ia în considerare condițiile în care operează întreprinderile în cauză. Prin urmare, este necesar, de exemplu, să se examineze condițiile de acces la piața definită. În acest sens, Comisia evaluează dimensiunea produsului și dimensiunea geografică a pieței relevante, ținând cont de următoarele elemente:

  • Trecutul apropiat. În anumite cazuri, este posibil să se analizeze elementele de probă referitoare la variațiile recente ale prețurilor, de exemplu în ceea ce privește substituirea între 2 produse sau în ceea ce privește răspunsul clienților.
  • Rezultatele unor studii specifice. Este posibil să se evalueze elasticitatea cererii* pentru un produs prin intermediul unor teste econometrice și statistice. De asemenea, este utilă evaluarea pieței geografice pe baza factorilor care au un impact asupra preferințelor locale (cum ar fi cultura, limba etc.).
  • Opiniile clienților și ale concurenților. Comisia poate contacta principalii clienți și concurenți ai întreprinderii în cauză pentru a aduna dovezi concrete și pentru a evalua reacția acestora în cazul unor variații de preț în zona geografică.
  • Preferințele consumatorilor: Comisia poate solicita firmelor în cauză studiile de piață pe care le-au realizat înainte de a lansa un produs pe piață sau de a stabili prețul acestuia. De asemenea, aceasta poate compara obiceiurile de cumpărare ale clienților de pe piața relevantă cu cele ale altor clienți de pe o piață geografică separată, unde prevalează condiții similare.
  • Bariere (de reglementare sau de altă natură) și costuri asociate cu transferul cererii către alte produse sau domenii.
  • Diferitele categorii de clienți și discriminarea prin preț. Un grup distinct de clienți pentru produsul relevant poate constitui în sine o piață mai restrânsă, distinctă, atunci când un astfel de grup ar putea face obiectul unei discriminări prin preț.

Ca o ultimă etapă, Comisia ia în considerare procesul de integrare a pieței și modul în care măsurile de eliminare a barierelor din calea comerțului și de creare a unei piețe europene integrate pot avea un impact asupra concurenței pe o anumită piață geografică.

Înainte de a trage concluziile sale, Comisia poate consulta principalele întreprinderi din sector cu privire la limitele pieței produsului și ale pieței geografice. După caz, aceasta poate efectua, de asemenea, o inspecție la fața locului.

Calcularea cotei de piață

Definirea pieței relevante, atât în ceea ce privește produsul, cât și în ceea ce privește dimensiunea geografică, permite identificarea operatorilor de pe piață (furnizori, clienți, consumatori). Pe această bază, dimensiunea totală a pieței și cota de piață a fiecărui furnizor pot fi calculate în funcție de vânzările produsului în cauză în zona relevantă.

Estimările întreprinderilor, studiile comandate de consultanți din industrie sau de asociații comerciale și cifrele de afaceri ale întreprinderilor ajută la calcularea dimensiunii totale a pieței și a cotei de piață a fiecărui furnizor. Deși vânzările sunt, de obicei, baza utilizată pentru calcularea cotelor de piață, există și alte indicații care pot furniza informații utile, în funcție de produsul sau de industria specifică în cauză, cum ar fi capacitatea și numărul de actori pe piețele ofertante etc.

CONTEXT

În conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, Comisia a efectuat o evaluare a funcționării comunicării sale din 1997 privind definirea pieței și, în iulie 2021, a publicat un raport cu privire la constatările sale.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Elasticitatea cererii. Măsura în care cererea reacționează la o schimbare a unor factori precum prețul, nivelul veniturilor sau disponibilitatea unor substitute.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței (JO C 372, 9.12.1997, pp. 5-13).

DOCUMENTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei: evaluarea Comunicării Comisiei privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței din 9 decembrie 1997 [SWD(2021) 199 final, 12.7.2021].

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Rezumat executiv al evaluării Comunicării Comisiei privind definirea pieței relevante în sensul dreptului comunitar al concurenței din 9 decembrie 1997 [SWD(2021) 200 final, 12.7.2021].

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (JO L 24, 29.1.2004, pp. 1-22).

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, pp. 1-25).

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 26.10.2021

Top