EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aderarea la tratatele Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Aderarea la tratatele Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2000/278/CE de aprobare, în numele UE, a Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind drepturile de autor și a Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările și execuțiile și fonogramele

Tratatul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind drepturile de autor – Declarații comune

Tratatul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările și execuțiile și fonogramele – Declarații comune

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII ȘI AL ACESTOR TRATATE?

Decizia aprobă, în numele Comunității Europene (în prezent UE), două tratate încheiate în decembrie 1996. Tratatele în cauză sunt Tratatul privind drepturile de autor (TDA) al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) și Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (TIEF).

Obiectivul TDA și al TIEF, cunoscute și ca „tratatele privind internetul”, este de a adapta protecția internațională a drepturilor de autor și a drepturilor conexe la era internetului, suplimentând conținutul Convenției de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice.

ASPECTE-CHEIE

TDA

În temeiul acestui tratat, autorilor li se acordă drepturile exclusive de distribuție și închiriere și un drept mai amplu de comunicare către public a operelor lor în mediul digital. Programele informatice sunt protejate ca opere literare, iar dispunerea sau alegerea datelor sau a altor materiale cuprinse în bazele de date este și ea protejată. De asemenea, se acordă protecție specifică și măsurilor tehnice și informațiilor referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic utilizate pentru identificarea și gestionarea operelor.

TIEF

Acest tratat vizează drepturile conexe și îmbunătățește protecția artiștilor interpreți/executanți și a producătorilor de fonograme (adică înregistrări), în special în mediul digital. Aceștia beneficiază de drepturi exclusive privind reproducerea, distribuirea, închirierea și punerea la dispoziția publicului a interpretărilor, a execuțiilor și a fonogramelor lor. De asemenea, acestora li se acordă dreptul la remunerație echitabilă pentru difuzare sau pentru orice comunicare în scopuri comerciale către public a fonogramelor lor publicate.

Aderarea UE

Prin decizia sa din 16 martie 2000, Consiliul a aprobat cele două tratate în numele UE și a autorizat Comisia Europeană să reprezinte UE la întrunirile adunărilor menționate în tratate. Potrivit acestei decizii, poziția UE va fi pregătită de către grupul de lucru specializat al Consiliului. Pentru prima dată, UE a devenit parte la tratatele OMPI în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI TRATATELE?

Tratatele au intrat în vigoare la trei luni după au fost înaintate către OMPI 30 de instrumente de ratificare sau de aderare de către state.

Instrumentele de ratificare ale UE au fost depuse de UE și de țările UE la data de 14 decembrie 2009, după ce toate țările UE transpuseseră în legislația națională Directiva 2001/29/CE privind dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională, care a adaptat legislația UE la conținutul tratatelor.

CONTEXT

Convenția de la Paris (protecția proprietății industriale, 1883) și Convenția de la Berna (protecția operelor literare și artistice, 1886) constituie baza tratatelor OMPI. Tratatele ulterioare au extins protecția oferită la alte materii (de exemplu, interpretarea, execuția, fonogramele), luând în considerare evoluțiile tehnice și noile domenii de interes (de exemplu, societatea informațională).

Ultimul tratat al OMPI ratificat de UE (în 2018) este Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Obiectivul acestuia este să îmbunătățească disponibilitatea și schimbul transfrontalier al anumitor opere și al altor materii protejate în formate accesibile pentru persoanele care sunt nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate. Părțile semnatare ale tratatului au libertatea de a pune în aplicare dispozițiile acestuia luând în considerare propriile sisteme juridice și practici, cu respectarea obligațiilor stabilite în Convenția de la Berna.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2000/278/CE a Consiliului din 16 martie 2000 de aprobare, în numele Comunității Europene, a Tratatului OMPI privind drepturile de autor și a Tratatului OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (JO L 89, 11.4.2000, pp. 6-7)

Tratatul OMPI privind drepturile de autor (TDA) – Declarații comune (JO L 89, 11.4.2000, pp. 8-14)

Tratatul OMPI privind interpretările și execuțiile și fonogramele (TIEF) – Declarații comune (JO L 89, 11.4.2000, pp. 15-23)

DOCUMENTE CONEXE

Tratatul de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 48, 21.2.2018, pp. 3-11)

Decizia (UE) 2018/254 a Consiliului din 15 februarie 2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 48, 21.2.2018, p. 1-2)

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, pp. 10-19)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/29/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 25.02.2019

Top