EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mecanismul ratei de schimb dintre euro și alte monede naționale participante

Mecanismul ratei de schimb dintre euro și alte monede naționale participante

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Rezoluția Consiliului European privind instituirea unui mecanism al cursului de schimb

Acord între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în uniunea economică și monetară

CARE ESTE ROLUL REZOLUȚIEI ȘI AL ACORDULUI?

 • Rezoluția a vizat instituirea unui sistem între țările din zona euro și din afara zonei euro care să garanteze stabilitatea cursului de schimb între diferitele monede ale acestora la momentul începerii celei de a treia etape a uniunii economice și monetare la 1 ianuarie 1999.
 • Acordul are la bază rezoluția și abrogă și înlocuiește un acord similar încheiat în 1998. Acesta instituie un mecanism al cursului de schimb (MCS II) stabil, care înlocuiește sistemul monetar european inițial, între euro și monedele naționale ale țărilor UE care nu au adoptat euro, dar participă la acord. În prezent, coroana daneză este singura monedă inclusă în MCS II.
 • Obiectivul este de a evita perturbarea pieței unice ca urmare a unor fluctuații excesive ale cursului de schimb.

ASPECTE-CHEIE

 • Acordul:
  • confirmă că participarea la MCS II este voluntară pentru țările din afara zonei euro cu derogare privind moneda unică, dar adaugă că este de așteptat ca acestea să participe;
  • prevede un curs central – convenit de Banca Centrală Europeană (BCE) și banca centrală națională relevantă – între euro și fiecare monedă națională participantă. Acesta poate fluctua cu 15 % în ambele direcții;
  • permite intervenția automată și nelimitată a BCE și a băncii centrale naționale în cazul depășirii limitei de 15 %;
  • stabilește proceduri detaliate pentru:
   • implicarea unei bănci centrale naționale din zona euro în orice intervenție;
   • facilități de creditare pe termen foarte scurt între BCE și o bancă centrală națională din afara zonei euro;
   • rambursarea soldului rămas din finanțarea pe termen foarte scurt;
   • prelungirea oricărei operațiuni de finanțare;
   • intensificarea cooperării în privința cursului de schimb între BCE și băncile centrale naționale din afara zonei euro;
   • monitorizarea în ansamblu a sistemului MCS II;
   • posibile modificări ale ratelor centrale și ale limitelor de fluctuație de 15 %.
 • Acordul trebuie modificat de fiecare dată când se alătură o nouă bancă centrală națională. Toate modificările sunt enumerate în secțiunea „Acte conexe”.

DE CÂND SE APLICĂ REZOLUȚIA ȘI ACORDUL?

 • Rezoluția se aplică de la 16 iunie 1997.
 • Acordul se aplică de la 1 aprilie 2006.

CONTEXT

 • Convergența performanței economice de bază este esențială pentru menținerea unui curs de schimb stabil. Este necesar un mediu economic stabil pentru ca piața unică să funcționeze în mod corespunzător și să promoveze intensificarea investițiilor, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă.
 • Mecanismul cursului de schimb oferă țărilor UE din afara zonei euro un reper pentru politici economice robuste, astfel încât aceste țări să se poată pregăti pentru adoptarea monedei euro.

ACTUL PRINCIPAL

Rezoluție a Consiliului European privind instituirea unui mecanism al cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare, Amsterdam, 16 iunie 1997 (JO C 236, 2.8.1997, pp. 5-6)

Acord din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (JO C 73, 25.3.2006, pp. 21-27)

ACTE CONEXE

Acord din 21 decembrie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (JO C 14, 20.1.2007, pp. 6-8)

Acord din 14 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (JO C 319, 29.12.2007, pp. 7-9)

Acord din 13 decembrie 2010 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (JO C 5, 8.1.2011, pp. 3-6)

Acord din 21 iunie 2013 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (JO C 187, 29.6.2013, pp. 1-4)

Acord din 13 noiembrie 2014 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 dintre Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (JO C 64, 21.2.2015, pp. 1-4)

Data ultimei actualizări: 11.04.2017

Top