Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Rezoluţia Consiliului European de la Amsterdam privind Pactul de stabilitate şi creştere

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Rezoluţia Consiliului European de la Amsterdam privind Pactul de stabilitate şi creştere

Prezenta rezoluţie oferă statelor membre, Consiliului şi Comisiei orientări politice ferme pentru punerea în aplicare rapidă şi riguroasă a Pactului de stabilitate şi creştere. Rezoluţia încurajează statele membre să aplice politici bugetare sănătoase odată ajunse în a treia etapă a uniunii economice şi monetare (UEM).

ACT

Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 17 June 1997 [Official Journal C 236 of 2.8.1997] (Rezoluţia Consiliului European privind Pactul de stabilitate şi creştere – Amsterdam, 17 iunie 1997).

SINTEZĂ

Această rezoluţie a Consiliului European stabileşte fundamentele politice ale Pactului de stabilitate şi de creştere (PSC). Rezoluţia prevede orientări politice ferme pentru statele membre, Comisie şi Consiliu în vederea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere.

Statele membre se angajează să respecte obiectivul bugetar pe termen mediu vizând o situaţie bugetară apropiată de echilibru sau excedentară. În plus, statele membre:

 • sunt invitate să facă publice, din proprie iniţiativă, recomandările care le-au fost adresate de către Consiliu;
 • se angajează să ia măsurile bugetare corective necesare pentru atingerea obiectivelor din programele lor de stabilitate sau de convergenţă;
 • vor aplica, fără întârziere, ajustările bugetare corective necesare în momentul în care sunt informate cu privire la existenţa unui risc de deficit excesiv;
 • vor corecta deficitele excesive în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora;
 • se angajează să nu invoce caracterul excepţional al unui deficit legat de o scădere anuală a PIB-ului cu cel puţin 2 %, cu excepţia cazului în care se află într-o situaţie de recesiune gravă (o scădere anuală a PIB-ului real cu cel puţin 0,75 %).

Comisia:

 • îşi va exercita dreptul de iniţiativă conferit de tratat, astfel încât să faciliteze funcţionarea riguroasă, rapidă şi eficace a Pactului de stabilitate şi creştere;
 • va prezenta, fără întârziere, rapoartele, avizele şi recomandările necesare pentru a-i permite Consiliului să adopte rapid decizii;
 • se angajează să elaboreze un raport atunci când există riscul unui deficit excesiv sau atunci când deficitul public prevăzut sau efectiv depăşeşte valoarea de referinţă de 3 % din PIB;
 • se angajează, în cazul în care consideră că un deficit care depăşeşte 3 % nu este excesiv şi dacă opinia sa diferă de a cea a Comitetului economic şi financiar, să prezinte în scris Consiliului motivele poziţiei sale;
 • se angajează, la cererea Consiliului, să formuleze o recomandare de principiu pe baza căreia Consiliul să decidă dacă există sau nu o situaţie de deficit excesiv.

Consiliul se angajează să pună în aplicare cu rigurozitate şi rapid toate elementele Pactului de stabilitate şi creştere care ţin de competenţa sa. De asemenea, Consiliul:

 • este invitat cu insistenţă să considere termenele prevăzute pentru aplicarea procedurii privind deficitul excesiv ca termene maxime;
 • este invitat să decidă în mod sistematic impunerea de sancţiuni dacă un stat membru participant nu ia măsurile necesare pentru a pune capăt unei situaţii de deficit excesiv şi să aplice cu rigurozitate întreaga gamă de sancţiuni prevăzute;
 • este invitat să prezinte în mod sistematic, în scris, motivele care justifică o decizie de a nu acţiona.

Având în vedere toate acestea şi în urma dezbaterii privind Pactul de stabilitate şi creştere, în septembrie 2004, Comisia a adoptat o comunicare privind consolidarea guvernanţei economice şi clarificarea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere. Comunicarea propune o serie de posibile îmbunătăţiri ale Pactului. Comisia acordă atenţie, în principal, evoluţiei factorilor economici din statele membre şi sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice.

Cu ocazia Consiliului European din 22-23 martie 2005 (DE) (EN) (FR), miniştrii de finanţe au ajuns la un acord politic pentru o mai bună gestionare a Pactului de stabilitate şi creştere.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv [Jurnalul Oficial L 209 din 2.8.1997]

Acest regulament clarifică şi accelerează procedura aplicabilă deficitelor excesive, astfel încât aceasta să aibă un veritabil rol disuasiv.

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice [Jurnalul Oficial L 209 din 2.8.1997]

Acest regulament vizează supravegherea situaţiilor bugetare ale statelor membre şi coordonarea politicilor lor economice.

See also

Ultima actualizare: 04.11.2005

Top