EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Convenția de la Montreal privind răspunderea operatorilor de transport aerian

Convenția de la Montreal privind răspunderea operatorilor de transport aerian

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2001/539/CE privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției de la Montreal

Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal)

CARE ESTE ROLUL ACESTE CONVENȚII ȘI AL ACESTEI DECIZII?

 • Convenția are obiectivul de a introduce norme juridice uniforme de guvernare a răspunderii operatorilor de transport aerian în caz de daune provocate pasagerilor, bagajelor sau mărfurilor pe parcursul călătoriilor internaționale.
 • Decizia încheie convenția în numele Comunității Europene (în prezent UE).

ASPECTE-CHEIE

Convenția introduce principii și norme juridice cuprinzătoare, dintre care cele mai importante sunt:

 • adoptarea principiului răspunderii civile nelimitate a operatorului de transport aerian în caz de vătămare corporală; clasificat pe două niveluri:
  • un prim nivel de răspundere obiectivă a operatorului de transport pentru daune până la 100 000 DST (drepturi speciale de tragere definite de Fondul Monetar Internațional, adică aproximativ 120 000 EUR);
  • peste acest cuantum, un nivel secundar de răspundere bazat pe presupusa culpă a operatorului de transport, de care poate fi exonerat doar prin dovedirea faptului că accidentul nu s-a produs din vina sa (sarcina probei revine operatorului de transport);
 • recunoașterea principiului plăților în avans în caz de vătămare corporală, pentru a permite victimelor sau succesorilor acestora să își acopere necesitățile economice imediate;
 • posibilitatea victimei sau a succesorilor acesteia de a se adresa instanțelor din statul în care pasagerul își are reședința principală;
 • mărirea limitelor de răspundere a operatorului de transport aerian în caz de întârzieri și de deteriorare a bagajelor (întârziere, pierdere sau deteriorare);
 • modernizarea documentelor de transport (bilete și documente de transport aerian electronice);
 • clarificarea normelor care reglementează răspunderea transportatorului contractual (operatorul de transport aerian a cărui denumire sau cod apare pe biletul de avion) și a transportatorului efectiv (este posibil ca transportatorul care efectuează zborul să fie diferit de operatorul de transport aerian contractual);
 • instituirea pe scară largă a obligației de asigurare adecvată a operatorilor de transport aerian;
 • introducerea unei așa-numite clauze „regionale”, care să permită organizațiilor de integrare economică, cum ar fi UE, să adere la noua convenție.

UE a adoptat în 1997 Regulamentul (CE) nr. 2027/97 (privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente), care impune o răspundere nelimitată a operatorilor de transport aerian din UE în caz de deces sau vătămare a călătorilor. Regulamentul (CE) nr. 889/2002 modifică Regulamentul (CE) nr. 2027/97 și aplică normele Convenției de la Montreal tuturor zborurilor, interne sau internaționale, efectuate de operatorii de transport aerian din UE.

DE CÂND SE APLICĂ CONVENȚIA ȘI DECIZIA?

Convenția de la Montreal a intrat în vigoare 4 noiembrie 2003. Decizia se aplică de la 5 aprilie 2001.

CONTEXT

Caracterul insuficient al Convenției de la Varșovia din 1929, care guverna răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de deces și vătămare, și al revizuirilor ulterioare ale acesteia a condus la necesitatea de a moderniza și armoniza normele privind răspunderea.

În mai 1999, statele contractante ale Organizației Aviației Civile Internaționale au negociat un acord privind modernizarea normelor Convenției de la Varșovia, adaptându-le într-un instrument juridic unic, care asigură un nivel adecvat de compensație în caz de prejudicii cauzate pasagerilor pe parcursul transportului aerian internațional.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO L 194, 18.7.2001, p. 38)

Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO L 194, 18.7.2001, pp. 39-49)

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (JO L 285, 17.10.1997, pp. 1-3)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2027/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 31.07.2018

Top