EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siguranța maritimă: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Siguranța maritimă: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) are ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță și securitate maritimă în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, aceasta depune eforturi pentru prevenirea poluării și pentru combaterea poluării cauzate de navele maritime sau de instalațiile de petrol și gaze.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

SINTEZĂ

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) are ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat, unitar și eficient de siguranță și securitate maritimă în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, aceasta depune eforturi pentru prevenirea poluării și pentru combaterea poluării cauzate de navele maritime sau de instalațiile de petrol și gaze.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Prezentul regulament instituie EMSA, cu sediul la Lisabona. Agenția acordă asistență tehnică și sprijin Comisiei Europene (CE) și țărilor UE cu privire la dezvoltarea, punerea în aplicare și evaluarea legislației UE în materie de siguranță, de securitate și de poluare maritimă.

ASPECTE-CHEIE

EMSA are atribuții principalesprijin și desprijin .

Atribuțiile principale sunt:

acordarea de sprijin la lucrările pregătitoare pentru actualizarea și dezvoltarea legislației UE relevante;

vizite și inspecții în țările UE în legătură cu punerea eficientă în aplicare a actelor legislative relevante și obligatorii ale UE;

activități de formare profesională și asistență tehnică pentru administrațiile naționale;

sprijinirea acțiunilor de combatere a poluării în situațiile de poluare cauzate de navele maritime și de instalațiile de petrol și gaze (EMSA oferă asistență operațională doar la cererea țării afectate).

De asemenea, EMSA operează Centrul european de date pentru identificarea și urmărirea navelor la mare distanță și Sistemul UE de schimb de informații maritime (SafeSeaNet). Agenția poate oferi, de asemenea, sprijin operațional cu privire la investigații în situațiile în care au existat decese sau vătămări grave.

Atribuțiile de sprijin

EMSA își asumă aceste sarcini doar dacă acestea creează valoare adăugată demonstrată și evită duplicarea eforturilor și nu încalcă drepturile și obligațiile țărilor UE. Aceste atribuții sunt legate de aspecte de mediu, de programul de observare a Pământului GMES (acum Copernicus) și de căile navigabile interioare.

Vizitele și inspecțiile EMSA

EMSA vizitează țările pentru a asista CE și administrațiile naționale la verificarea punerii eficiente în aplicare a normelor UE și pentru a garanta un nivel ridicat și eficient de siguranță. Agenția efectuează inspecții la societățile de clasificare, precum și în țări terțe, cu privire la formarea și la certificarea navigatorilor.

Structura

EMSA este un organism al UE și are personalitate juridică. Personalul agenției este format din funcționari recrutați de agenție și oficiali ai UE și din funcționari ai țărilor UE numiți sau detașați cu titlu temporar pentru agenție. Agenția este condusă de un director executiv care este total independent în îndeplinirea atribuțiilor sale.

Consiliul de administrație al agenției este compus din reprezentanți ai CE și ai fiecărei țări a UE și toți au drept de vot. Consiliul include și reprezentanți ai Norvegiei și ai Islandei, precum și profesioniști din patru sectoare maritime, fără drept de vot. Mandatul are o durată de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Bugetul

Regulamentul (UE) nr. 911/2014 prevede un plan de finanțare multianual de 160,5 milioane EUR pentru intervențiile EMSA în scopul combaterii activităților de poluare pentru perioada 2014-2020. Bugetul general al EMSA cuprinde o contribuție principală de la bugetul UE și contribuții suplimentare din țările din afara UE care se implică în activitățile agenției. De asemenea, agenția poate aplica taxe pentru publicații, formare profesională și orice alte servicii pe care le furnizează.

CONTEXT

Două accidente (Erika în 1999 și Prestige în 2002) au dus la deversări de petrol în apele europene. Ambele au cauzat daune ecologice și economice grave coastelor franceze și spaniole. Acest fapt a determinat instituirea EMSA în 2003 pentru a asigura că Europa este pregătită pentru deversări de petrol la scară largă.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002

25.8.2002

-

JO L 208 din 5.8.2002, p. 1-9

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1644/2003

1.10.2003

-

JO L 245, 29.9.2003, p. 10-12

Regulamentul (CE) nr. 724/2004

19.5.2004

-

JO L 129, 29.4.2004, p. 1-5

Regulamentul (CE) nr. 2038/2006

31.12.2006

-

JO L 394, 30.12.2006, p. 1-4

Regulamentul (UE) nr. 100/2013

1.3.2013

-

JO L 39, 9.2.2013, p. 30-40

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 911/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării marine provocate de nave și de instalațiile petroliere și gaziere (JO L 257, 28.8.2014, p. 115-120).

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57-100).

Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11-21).

Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5.8.2002, p. 10-27).

Ultima actualizare: 04.01.2015

Top