Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Domeniul de nivel superior .eu (până în 2022)

Domeniul de nivel superior .eu (până în 2022)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) 733/2002 – privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „eu”

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește modul în care este pus în aplicare sufixul „.eu” al adreselor de internet, cunoscut drept domeniu de nivel 1 (TLD). Concret, regulamentul prevede desemnarea unui registru și stabilește normele generale pentru funcționarea acestui registru.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de internet de nivel 1 „.eu” conferă UE propria identitate pe internet. Scopul acestuia este sporirea vizibilității UE pe Internet și a opțiunilor utilizatorilor în ceea ce privește numele de domeniu și promovarea dezvoltării comerțului electronic pe piața internă.

Crearea domeniului de nivel 1 „.eu” este unul dintre obiectivele stabilite în planul de acțiune eEuropa 2002 în vederea accelerării comerțului electronic și a promovării utilizării internetului.

Domeniul „.eu” se adaugă la cele existente deja în UE, nu le înlocuiește. Acesta le oferă utilizatorilor posibilitatea de a avea o identitate paneuropeană pe internet (în principal pentru adrese de site-uri și de e-mail).

Obiective

Punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” răspunde mai multor obiective:

 • promovarea utilizării rețelelor de internet și sporirea opțiunilor utilizatorilor prin asigurarea unei alternative la domeniile existente de nivel 1 care cuprind coduri de țară (de exemplu, „.fr” pentru Franța sau „.it” pentru Italia) sau domenii generice globale de nivel 1 (de exemplu, „.com”, „.net”);
 • îmbunătățirea interoperabilității serverelor transeuropene (adică posibilitatea acestora de a funcționa împreună și de a utiliza și a face schimb de informații), asigurând disponibilitatea serverelor de nume „eu” în UE;
 • sporirea vizibilității pieței interne a UE în rețeaua globală și promovarea imaginii UE în rețelele informaționale globale.

Registrul

Registrul este administrat de o organizație neguvernamentală în baza unui contract cu Comisia Europeană.

Acesta are următoarele atribuții:

 • înregistrarea numelor de domenii din TLD „.eu” prin operatori de registru acreditați pentru domeniul „.eu”, pentru întreprinderi, organizații sau persoane fizice stabilite sau rezidente în UE;
 • adoptarea politicii de înregistrare pentru TLD „.eu” prin consultare cu Comisia și cu alte părți interesate, în conformitate cu normele de politică publică;
 • impunerea de taxe legate direct de costurile suportate;
 • punerea în aplicare a politicii de soluționare extrajudiciară a oricăror conflicte privind numele de domenii sau deciziile luate de registru;
 • adoptarea și punerea în aplicare a procedurilor pentru acreditarea operatorilor de registru „.eu”;
 • asigurarea integrității bazelor de date cu nume de domenii.

Norme de politică

Comisia este însărcinată cu adoptarea normelor de politică publică referitoare la punerea în aplicare și funcționarea TLD-ului „.eu” și a principiilor de politică publică privind înregistrarea. Aceste norme cuprind în mod special:

 • o politică de reglementare extrajudiciară a litigiilor;
 • politica publică privind înregistrarea speculativă și abuzivă a numelor de domenii;
 • politica privind posibila revocare a numelor de domenii;
 • subiecte legate de limbă și de concepte geografice;
 • tratamentul drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi.

Rezervarea drepturilor

UE păstrează toate drepturile referitoare la TLD-ul „.eu”, inclusiv, în special, drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi asupra bazelor de date.

Punerea în aplicare

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare, eficacitatea și funcționarea TLD-ului „.eu” din doi în doi ani.

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 a fost abrogat de Regulamentul (UE) 2019/517 privind domeniul de nivel superior .eu. Regulamentul (CE) nr. 733/2002 va rămâne în vigoare până la 12 octombrie 2022.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 30 aprilie 2002.

CONTEXT

În aprilie 2016, TLD-ul .eu a aniversat 10 ani.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” (JO L 113, 30.4.2002, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 733/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/517 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de nivel superior .eu, și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (JO L 91, 29.3.2019, pp. 25-35)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, funcționarea și eficacitatea domeniului de nivel superior „.eu” (COM/2017/0725 final din 4.12.2017)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, funcționarea și eficacitatea domeniului de prim nivel „.eu” [COM(2015) 680 final din 18.12.2015]

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu” și a principiilor de înregistrare (JO L 162, 30.4.2004, pp. 40-50).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 29.08.2019

Top