EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reglementarea spectrului de frecvențe radio

Reglementarea spectrului de frecvențe radio

Frecvențele radio, vitale pentru funcționarea multor lucruri pe care le considerăm acum obișnuite, cum ar fi telefoanele mobile, radiodifuziunea și internetul de bandă largă, reprezintă o resursă limitată. Pentru a asigura utilizarea optimă a acestora, Uniunea Europeană (UE) a convenit asupra modului de coordonare a politicii proprii în acest domeniu, pentru a preveni, de exemplu, interferențele în comunicațiile importante.

ACT

Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)

SINTEZĂ

Obiectivul acestei decizii este de a coordona, în cadrul UE, politica privind disponibilitatea spectrului de frecvențe radio și condițiile tehnice pentru utilizarea eficientă a acestuia. Aceasta vizează alocarea frecvențelor radio și de comunicații fără fir, inclusiv GSM, a treia și a patra generație de comunicații mobile (3G, 4G) pentru frecvențele între 9 kHz și 3000 GHz relevante pentru piața internă.

Măsurile luate în temeiul deciziei țin cont de activitatea organizațiilor internaționale, cum ar fi Uniunea Internațională de Telecomunicații (ITU) pentru gestionarea spectrului de frecvențe radio și Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT), o organizație interguvernamentală cu 48 de țări membre.

Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio

Pornind tot de la principiile generale cuprinse în programul de politică în domeniul spectrului de frecvențe radio adoptat în 2012, Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio asistă Comisia la definirea, dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii UE în domeniul spectrului de frecvențe radio. Prezidat de Comisie, acesta reunește reprezentanți ai țărilor membre și examinează măsurile tehnice propuse în vederea armonizării condițiilor pentru disponibilitatea și utilizarea spectrului de frecvențe radio.

De asemenea, comitetul emite avize referitoare la mandatele transmise către CEAPT din partea Comisiei privind armonizarea alocării frecvențelor radio și disponibilitatea informațiilor în legătură cu utilizarea spectrului. Odată aprobate de comitet și adoptate de Comisie, măsurile propuse de Comisie devin obligatorii în întreaga UE, țările UE trebuind să le respecte atunci când acordă drepturi de utilizare a spectrului.

Context

Frecvențele radio sunt alocate de organisme internaționale, în special Conferințele mondiale de radiocomunicații (CMR) ale Uniunii Internaționale de Telecomunicații (ITU) și, în Europa, Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT). Prin această decizie, UE își asumă, de asemenea, un rol în asigurarea utilizării optime a spectrului de frecvențe radio.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia nr. 676/2002/CE

24.2.2002

-

JO L 108, 24.4.2002, pp. 1-6

ACTE CONEXE

ARMONIZAREA BENZILOR DE FRECVENȚE

Majoritatea deciziilor adoptate de Comisie în contextul armonizării condițiilor tehnice privind disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului sunt disponibile pe site-ul Comisiei, la pagina Deciziile privind spectrul radio.

GRUPUL PENTRU POLITICA ÎN DOMENIUL SPECTRULUI DE FRECVENȚE RADIO

Decizia Comisiei din 26 iulie 2002 de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (2002/622/CE) (JO L 198, 27.7.2002, pp. 49-51).

Prin această decizie se instituie un grup consultativ, Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, cu rolul de a oferi Comisiei asistență și consultanță cu privire la aspecte precum disponibilitatea și utilizarea spectrului de frecvențe radio, armonizarea și alocarea frecvențelor, acordarea de drepturi de utilizare a spectrului, stabilirea prețurilor etc.

A se vedea versiunea consolidată.

PROGRAMUL PENTRU POLITICA ÎN DOMENIUL SPECTRULUI DE FRECVENȚE RADIO

Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, pp. 7-17).

Ultima actualizare: 18.07.2014

Top