EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Instalațiile portuare pentru deșeurile generate de nave și reziduurile de încărcătură

This summary has been archived and will not be updated. See 'Instalații portuare pentru deșeuri provenite de la nave, inclusiv reziduuri de încărcătură' for an updated information about the subject.

Instalațiile portuare pentru deșeurile generate de nave și reziduurile de încărcătură

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2000/59/CE privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva îmbunătățește disponibilitatea și utilizarea instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură.

De asemenea, actul legislativ stabilește un regim de aplicare, inclusiv un sistem de inspecții și de schimb de informații.

ASPECTE-CHEIE

Directiva vizează:

 • toate navele, indiferent de pavilionul lor, care fac escală într-un port dintr-o țară a UE, cu excepția navelor de război și a navelor care aparțin sau sunt în exploatarea unui stat în scopuri guvernamentale necomerciale;
 • toate porturile din țările UE care sunt utilizate în mod normal de aceste nave.

Țările UE trebuie să se asigure că instalațiile portuare de preluare:

 • răspund cerințelor navelor care utilizează porturile fără a cauza întârzieri excesive;
 • sunt elaborate în funcție de mărimea portului și de categoriile de nave care fac escală acolo, porturile mai mari având, în general, un trafic sporit și nave mai mari.

Preluarea și manipularea deșeurilor

În fiecare port trebuie întocmit un plan de preluare și de manipulare a deșeurilor. Aceste planuri trebuie aprobate și evaluate de țara UE în cauză. Planurile trebuie reaprobate la fiecare trei ani cel puțin.

Notificare

Căpitanii navelor (altele decât navele de pescuit și de agrement pentru maximum 12 pasageri) având ca destinație un port situat în UE trebuie să notifice anumite informații, în special:

 • data și ultimul port în care au fost deversate deșeurile provenite din exploatarea navei;
 • tipurile și cantitățile de deșeuri și reziduuri care trebuie deversate și/sau reținute la bord și procentul din capacitatea de stocare maximă.

Deversarea

Deșeurile provenite din exploatarea navelor trebuie predate unei autorități de preluare din cadrul portului înainte de părăsirea unui port al UE, cu excepția cazului în care căpitanul poate demonstra că nava are o capacitate de stocare suficientă pentru a ajunge la portul de deversare dorit. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, o țară a UE poate impune navelor să își deverseze deșeurile înainte de a părăsi portul dacă are motive întemeiate de a crede că:

 • portul unde este prevăzută deversarea nu dispune de instalații adecvate sau
 • acest port nu este cunoscut și
 • deci există riscul ca deșeurile să fie deversate în mare.

Inspecții

Există o cerință privind realizarea inspecției în procent de minimum 25 % în cazul navelor care prestează servicii într-un port din UE. Țările UE trebuie să acorde o atenție deosebită navelor care:

 • nu și-au respectat obligația de notificare;
 • sunt suspectate că nu și-au deversat deșeurile în conformitate cu directiva.

Taxe pentru deșeuri

Porturile trebuie să stabilească sisteme de recuperare a costurilor pentru a încuraja deversarea deșeurilor pe uscat și a descuraja deversarea acestora în mare. Toate navele care fac escală într-un port din UE suportă o parte semnificativă din costuri (stabilită de Comisia Europeană la 30 %), chiar dacă utilizează sau nu instalațiile. Taxele pot varia în funcție de categoria, tipul și mărimea navei. De asemenea, taxele pot fi reduse în cazul în care căpitanul poate demonstra că gestiunea, concepția, echipamentul și exploatarea navei din punct de vedere al mediului produc cantități reduse de deșeuri provenite din exploatare.

Punerea în aplicare

Potrivit unui studiu de evaluare finală a punerii în aplicare a directivei, publicat de Comisie în 2015, directiva a fost parțial eficace, eficientă și coerentă. De asemenea, în studiu s-au identificat mai multe probleme care ar putea fi vizate într-o revizuire a directivei.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 28 decembrie 2000. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 28 decembrie 2002.

CONTEXT

Protecția mediului marin poate fi îmbunătățită prin reducerea deversărilor în mare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură.

 • Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la „Instalații portuare de preluare” pe site-ul Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă

ACT

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură (JO L 332, 28.12.2000, p. 81–90)

Modificările succesive aduse Directivei 2000/59/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 24.02.2016

Top