EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile pasagerilor transportului aerian din UE în caz de refuz al îmbarcării, întârziere sau anulare a zborurilor

Drepturile pasagerilor transportului aerian din UE în caz de refuz al îmbarcării, întârziere sau anulare a zborurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a normelor comune privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul său este de a asigura un nivel ridicat de protecție a pasagerilor prin stabilirea unor norme comune privind compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

ASPECTE-CHEIE

Acest regulament se aplică:

 • pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unei țări a UE în care se aplică tratatele UE; și
 • pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară din afara UE către un aeroport situat pe teritoriul unei țări a UE în care se aplică tratatele CE, în cazul în care transportatorul aerian de operare al zborului este transportator din UE,

cu condiția ca pasagerii să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv și, cu excepția cazurilor de anulare, să se prezinte la înregistrare la ora indicată în prealabil, cel mai târziu cu 45 de minute înaintea orei de plecare publicate. Regulamentul recunoaște condițiile în care pasagerii își pot exercita drepturile atunci când:

 • li se refuză îmbarcarea împotriva voinței lor;
 • zborul este întârziat;
 • zborul este anulat.

Regulamentul nu se aplică pasagerilor care călătoresc:

 • gratuit; sau
 • la un tarif redus, care nu este disponibil direct sau indirect publicului.

Refuzul la îmbarcare

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, trebuie să facă mai întâi un apel la voluntari dispuși să renunțe la rezervările lor în schimbul acordării unor indemnizații. În cazul în care numărul voluntarilor este insuficient pentru a permite îmbarcarea celorlalți pasageri cu rezervări, operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinței acestora, acordându-le compensații.

Operatorii de transport aerian acordă prioritate transportării persoanelor cu mobilitate redusă și însoțitorilor acestora.

În caz de anulare a zborului sau de refuz la îmbarcare, pasagerii afectați au:

 • dreptul la rambursarea costului biletului în termen de șapte zile, la un zbor de retur la punctul de plecare inițial sau la redirecționarea spre destinația lor finală;
 • dreptul la deservire (mese și băuturi răcoritoare, cazare hotelieră, transportul dintre aeroport și locul cazării, posibilitatea de a efectua apeluri telefonice gratuite sau de a trimite gratuit două mesaje prin telex, fax sau e-mail);
 • dreptul la o compensație în valoare de:
  • 250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 km sau mai puțin;
  • 400 EUR pentru toate zborurile în interiorul UE de peste 1 500 km și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 km;
  • 600 EUR pentru toate zborurile care nu intră sub incidența punctelor precedente.

Întârzieri

Regulamentul introduce un sistem cu trei trepte de penalizare:

 • în eventualitatea întârzierilor prelungite (două ore sau mai mult, în funcție de distanța de zbor), pasagerilor li se oferă în toate cazurile mese și băuturi răcoritoare și dreptul la două apeluri telefonice gratuite sau la două mesaje telex, fax sau e-mail;
 • dacă ora de plecare este prevăzută pentru ziua următoare, pasagerilor li se oferă de asemenea cazare hotelieră și transportul până la locul de cazare și de la acesta la aeroport;
 • dacă întârzierea este de cel puțin cinci ore, pasagerii au posibilitatea să aleagă între rambursarea costului integral al biletului și, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare inițial.

Într-o procedură a întrebărilor preliminare (Cauze conexate C-402/07 și C-432/07), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat că, atunci când pasagerii ajung la destinația finală cu trei ore sau mai mult după ora programată de sosire (cum ar fi pasagerii ale căror zboruri sunt anulate), aceștia pot solicita compensații forfetare de la compania aeriană, cu excepția cazului în care întârzierea este cauzată de circumstanțe extraordinare. Potrivit principiului egalității de tratament, pasagerii ale căror zboruri sunt întârziate și ale căror zboruri sunt anulate „în ultimul moment” trebuie considerați ca fiind în situații comparabile în ceea ce privește aplicarea dreptului acestora la despăgubiri, deoarece acești pasageri suferă de inconveniente similare, și anume o pierdere de timp.

Anulare

În cazul anulării unui zbor, pasagerilor în cauză trebuie să li se ofere:

 • dreptul la deservire (mese și băuturi răcoritoare, cazare hotelieră, transportul dintre aeroport și locul cazării, posibilitatea de a efectua apeluri telefonice gratuite sau de a trimite gratuit două mesaje prin telex, fax sau e-mail);
 • dreptul la rambursarea costului biletului în termen de șapte zile, la un zbor de retur la punctul de plecare inițial sau la redirecționarea spre destinația lor finală;
 • dreptul la o compensație în valoare de:
  • 250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 km sau mai puțin;
  • 400 EUR pentru toate zborurile în interiorul UE de peste 1 500 km și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 km;
  • 600 EUR pentru toate zborurile care nu intră sub incidența punctelor precedente.

Despăgubiri

Compensația se plătește în cazul în care pasagerul nu a fost informat cu privire la anulare cu suficient timp în prealabil. Cu toate acestea, nu este necesar să se plătească dacă transportatorul poate dovedi că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.

Surclasarea și declasarea

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie inferioară prețului de achiziție a biletului, atunci, în termen de șapte zile, acesta rambursează:

 • 30 % din prețul biletului pentru toate zborurile de 1 500 km sau mai puțin;
 • 50 % din prețul biletului pentru toate zborurile în interiorul UE de peste 1 500 km, cu excepția zborurilor dintre teritoriul țărilor UE și departamentele franceze de peste mări și pentru toate celelalte zboruri variind între 1 500 și 3 500 kilometri;
 • 75 % din prețul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menționate mai sus, incluzând zborurile dintre teritoriile țărilor UE și departamentele franceze de peste mări.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 17 februarie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 261/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Hotărârea Curții (camera a patra) din data de 19 noiembrie 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon și Alana Sturgeon împotriva Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) și Stefan Böck și Cornelia Lepuschitz împotriva Air France SA (C-432/07). Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesgerichtshof - Germania și Handelsgericht Wien - Austria. Transport aerian - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 - Articolul 2 litera (l) şi articolele 5, 6 şi 7 - Noțiunile „întârziere” și „anulare” a zborurilor - Drept la compensație în caz de întârziere - Noțiunea „împrejurări excepționale”. Cauze conexate C-402/07 și C-432/07.

Data ultimei actualizări: 02.06.2020

Top