EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Infrastructura portuară: consolidarea securității portuare

Infrastructura portuară: consolidarea securității portuare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/65/CE privind consolidarea securității portuare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Principalul obiectiv al prezentei directive este introducerea de măsuri pentru consolidarea securității portuare în Uniunea Europeană (UE) în fața amenințării atentatelor la adresa securității. Pentru a realiza acest lucru, directiva își propune să stabilească un cadru al UE care să garanteze un nivel ridicat și comparabil de securitate în toate porturile UE. Acest cadru constă din norme de bază comune cu privire la măsurile de securitate portuară, un mecanism de aplicare a acestor norme și mecanisme corespunzătoare de monitorizare a conformității.
 • Această directivă completează Regulamentul (CE) nr. 725/2004 privind securitatea navelor și a instalațiilor portuare și măsurile prevăzute de Comisie în mai 2003 [COM (2003) 229 final]. Împreună, acestea oferă cadrul necesar pentru a proteja întregul lanț al logisticii transportului maritim (de la navă la port, interfața dintre navă și port și întreaga zonă portuară) împotriva riscului de atacuri ilegale pe teritoriul UE.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică persoanelor, infrastructurii și echipamentelor (inclusiv mijloacelor de transport) din porturi și din zonele adiacente.

Autoritatea pentru securitatea portuară și planurile de securitate

 • Țările UE trebuie să desemneze o autoritate pentru securitatea portuară pentru fiecare port. Se poate desemna aceeași autoritate pentru securitatea portuară pentru mai multe porturi. Această autoritate este responsabilă pentru identificarea și luarea măsurilor de securitate portuară necesare în conformitate cu evaluările și planurile de securitate portuară.
 • Țările UE trebuie să se asigure că planurile de securitate portuară sunt elaborate, întreținute și actualizate, cu o descriere detaliată a măsurilor luate pentru a spori securitatea porturilor (cum ar fi condițiile de acces la porturi sau măsurile aplicabile bagajelor și încărcăturii). Țările UE trebuie să monitorizeze, de asemenea, planurile de securitate și punerea în aplicare a acestora și să specifice sancțiunile pentru neconformitate.

Niveluri de securitate

 • Sunt stabilite diferite niveluri de securitate în funcție de riscul perceput (amenințare normală, crescută sau iminentă), și anume:
  • nivelul de securitate 1: nivelul pentru care trebuie menținute permanent măsuri de securitate minime;
  • nivel de securitate 2: nivelul pentru care se mențin măsuri de protecție suplimentare adecvate pe o perioadă de timp ca urmare a creșterii riscului de producere a unui atentat la adresa securității;
  • nivel de securitate 3: nivelul pentru care se mențin măsuri de securitate specifice suplimentare pe o perioadă de timp limitată, în cazul în care este probabil un atentat la adresa securității, deși nu este posibil să se identifice ținta exactă.
 • Țările UE trebuie să notifice nivelurile de securitate valabile pentru fiecare port și orice modificări survenite la nivelul de securitate.

Agentul de securitate portuară

Țările UE trebuie să aprobe un agent de securitate pentru fiecare port.

Când este posibil, fiecare port ar trebui să aibă un agent de securitate portuară diferit. Cu toate acestea, atunci când este cazul, un agent de securitate poate fi responsabil de mai multe porturi.

Acești ofițeri acționează ca punct de contact pentru aspectele legate de securitatea portuară și ar trebui să aibă suficientă autoritate și cunoștințe locale pentru a asigura și coordona în mod adecvat stabilirea, actualizarea și urmărirea evaluărilor de securitate portuară și a planurilor de securitate portuară.

Revizuiri

Țările UE trebuie să se asigure că evaluările de securitate portuară și planurile de securitate portuară sunt revizuite de fiecare dată când apar modificări relevante pentru securitate și cel puțin o dată la cinci ani.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 15 decembrie 2005, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 15 iunie 2007.

CONTEXT

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

Comunicare a Comisiei - Orientări privind protecția sănătății, repatrierea și formalitățile de călătorie pentru navigatori, pasageri și alte persoane aflate la bordul navelor.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, pp. 28-39)

Modificările succesive aduse Directivei 2005/65/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European - Raport de evaluare privind implementarea directivei privind consolidarea securităţii portuare [COM(2009) 002 final, 20.1.2009]

Regulamentul (CE) nr. 324/2008 al Comisiei din 9 aprilie 2008 de stabilire a procedurilor revizuite de desfășurare a inspecțiilor efectuate de către Comisie în domeniul securității maritime (JO L 98, 10.4.2008, pp. 5-10)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.05.2020

Top