EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Serviciile de handling la sol în aeroporturile Comunității

Serviciile de handling la sol în aeroporturile Comunității

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 96/67/CE privind serviciile de handling la sol în aeroporturile Comunității

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Serviciile de handling la sol* din aeroporturile Uniunii Europene (UE) la care se acordă acces includ cele care le permit companiilor aeriene să efectueze activități de transport aerian (dirijarea deplasării aeronavelor la sol, curățare, alimentare cu combustibil, servicii privind bagajele etc.).

Directiva se aplică tuturor aeroporturilor din UE deschise traficului comercial care au un volum anual de trafic de cel puțin 2 milioane de pasageri sau 50 000 de tone de mărfuri.

ASPECTE-CHEIE

Organismul de gestionare a unui aeroport*, utilizatorul aeroportului* sau furnizorul de servicii de handling la sol* trebuie să efectueze o separare strictă a evidențelor contabile de handling la sol de evidențele celorlalte activități, sub supravegherea unui auditor desemnat.

În paralel, țara UE:

  • trebuie să constituie, pentru fiecare aeroport în cauză, un comitet al reprezentanților utilizatorilor aeroportului, care să reprezinte interesele utilizatorilor;
  • poate impune ca prestatorii de servicii de handling la sol să fie stabiliți în interiorul UE și poate limita numărul prestatorilor autorizați să ofere unele categorii de servicii de handling la sol, precum handlingul bagajelor, handlingul rampei, handlingul combustibilului și al uleiului, handlingul mărfurilor și al corespondenței;
  • poate reduce la doi numărul de utilizatori care pot furniza handling propriu pentru serviciile de handling la sol precum handlingul bagajelor, handlingul rampei, handlingul combustibilului și al uleiului și handlingul mărfurilor și al corespondenței;
  • poate beneficia de exceptări (limitate ca timp) dacă, pentru un aeroport, anumite constrângeri specifice spațiului sau capacității disponibile fac imposibilă deschiderea pieței și/sau punerea în aplicare a handlingului propriu;
  • poate, în anumite condiții, să rezerve pentru un singur organism gestionarea infrastructurilor centralizate care nu pot fi divizate sau al căror cost nu permite duplicarea. În paralel, cu anumite condiții, țările UE pot acorda exceptări aeroporturilor ale căror constrângeri specifice fac imposibilă deschiderea pieței și/sau punerea în aplicare a handlingului propriu în măsura prevăzută de directivă;
  • poate obliga prestatorul ales pentru un aeroport să desfășoare activități și pe insulele care fac parte din teritoriul țării UE respective;
  • poate condiționa activitatea de prestatorilor de servicii de handling la sol de obținerea unei licențe emise de o autoritate publică independentă de aeroport, pentru a garanta siguranța, securitatea, protecția mediului și respectarea legislației sociale;
  • trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că prestatorii de servicii de handling la sol și utilizatorii aeroporturilor care doresc să recurgă la handling propriu au acces la instalațiile aeroportului – dacă accesul la instalațiile aeroportului determină perceperea unei taxe, aceasta trebuie stabilită în funcție de criterii pertinente, obiective, transparente și nediscriminatorii;
  • poate lua, sub rezerva celorlalte dispoziții de drept al UE, măsurile necesare pentru a asigura protecția drepturilor lucrătorilor și respectarea mediului.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 14 noiembrie 1996, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 25 octombrie 1997.

CONTEXT

Această directivă a prevăzut o planificare treptată a punerii în aplicare, în funcție de recurgerea la servicii de handling propriu sau la servicii de handling asigurate de terțe părți. De la 1 ianuarie 2001, directiva se aplică oricărui aeroport situat pe teritoriul unei țări a UE al cărui volum anual de trafic este de cel puțin 2 milioane de pasageri sau 50 000 de tone de mărfuri.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Handling la sol: se referă la o varietate amplă de servicii de care au nevoie companiile aeriene pentru a efectua zboruri. Aceste servicii acoperă domenii precum întreținerea, handlingul combustibilului și handlingul mărfurilor. De asemenea, handlingul la sol cuprinde servicii precum înregistrarea călătorilor la check-in, catering, handlingul bagajelor și transportul în cadrul aeroportului.
Organism de gestionare a aeroportului: organismul responsabil de administrarea și gestionarea infrastructurilor aeroportului, precum și de coordonarea și controlul activităților diferiților agenți.
Utilizator al aeroportului: o persoană fizică sau juridică responsabilă pentru transportul pe calea aerului al pasagerilor, al corespondenței sau al mărfurilor.
Furnizor de servicii de handling la sol: o persoană fizică sau juridică prestând unor terțe părți una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității (JO L 272, 25.10.1996, pp. 36-45)

Modificările succesive aduse Directivei 96/67/CE a Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 28.02.2020

Top