EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă – călătoria pe calea aerului

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 – drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul interzice transportatorilor aerieni să refuze rezervarea sau îmbarcarea pasagerilor din cauza mobilității reduse sau a handicapului* acestora.
  • De asemenea, asigură ca acești pasageri să primească asistență gratuită care să le permită să utilizeze transportul aerian pe picior de egalitate cu alți pasageri.

ASPECTE-CHEIE

Excepții și condiții speciale

În anumite condiții, un transportator aerian, agentul acestuia sau un tour operator poate refuza rezervarea sau îmbarcarea unei persoane cu mobilitate redusă sau handicap:

  • în scopul îndeplinirii cerințelor de siguranță aplicabile stabilite de lege (de asemenea, transportatorul poate solicita ca persoana să fie însoțită de o altă persoană capabilă să-i ofere asistență pentru îndeplinirea acestor cerințe de siguranță);
  • în cazul în care dimensiunile aeronavei sau ușile acesteia fac fizic imposibile îmbarcarea sau transportul acelei persoane.

În oricare dintre aceste situații, persoana afectată trebuie să fie informată imediat cu privire la motive. Trebuie întreprinse eforturi rezonabile pentru a oferi acelei persoane o alternativă acceptabilă. Persoanele cărora li s-a refuzat îmbarcarea din aceste motive au dreptul la rambursare sau la redirecționare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Asistență în aeroport

Persoanele cu mobilitate redusă sau cu handicap au dreptul să primească în mod gratuit asistența specificată în regulament:

  • în aeroporturi (la plecare, la sosire și pe durata tranzitului); și
  • la bordul aeronavei (de exemplu, transportul echipamentului de mobilitate și transportul câinilor-ghid pentru nevăzători).

Organele de conducere ale aeroporturilor pot finanța aceste servicii prin perceperea unei taxe specifice de la utilizatorii aeroportuari.

Încălcări și sancțiuni

UE și țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb trebuie să stabilească sancțiuni pentru încălcările regulamentului și să înființeze organisme independente pentru soluționarea plângerilor.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 stabilește norme valabile pe întreg teritoriul UE în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare, precum și pentru anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor.

Orientări

În 2012, Comisia Europeană a publicat orientări cu privire la interpretarea regulamentului. Aceste orientări au abordat probleme practice și incertitudini care mai există atât pentru transportatorii aerieni, cât și pentru pasagerii cu handicap sau cu mobilitate redusă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 15 august 2006.

TERMENI-CHEIE

* Persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă: orice persoană a cărei mobilitate la călătoria cu un mijloc de transport este redusă ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), handicap sau deficiențe intelectuale sau cu orice altă cauză de handicap sau vârstă, care necesită atenția cuvenită și adaptarea serviciilor disponibile tuturor pasagerilor la necesitățile particulare ale acesteia.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, pp. 1-9)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, pp. 1-8)

Data ultimei actualizări: 15.02.2016

Top