EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Securitatea navelor și a instalațiilor portuare

Securitatea navelor și a instalațiilor portuare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

 • Toate țările UE au avut obligația de a aplica pe deplin varianta modificată a SOLAS și Codul internațional pentru securitatea navelor și a instalațiilor portuare în traficul maritim internațional până cel târziu la 1 iulie 2004. Pentru principalele nave de pasageri din traficul național, termenul a fost 1 iulie 2005.
 • Până la 1 iulie 2007, toate țările UE, în urma unei evaluări obligatorii a riscurilor și a securității, au avut obligația de a decide în ce măsură aplică măsurile în cazul altor categorii de transport maritim național.
 • Fiecare țară a UE informează OMI, Comisia Europeană și alte țări ale UE cu privire la măsurile pe care le-a luat. Printre acestea se numără datele punctelor de contact pentru securitatea maritimă desemnate de fiecare țară a UE.
 • Navele care fac obiectul unor măsuri speciale și intenționează să intre într-un port al UE trebuie să furnizeze autorităților naționale competente informații privind securitatea:
  • cu cel puțin 24 de ore înainte, sau
  • cel târziu în momentul în care nava iese din portul anterior, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de 24 de ore, sau
  • de îndată ce se stabilește care este portul de escală, în cazul în care acesta era necunoscut în momentul plecării.
 • Serviciile regulate de transport maritim care navighează între porturi aflate pe teritoriul propriu sau între două țări ale UE pot fi exceptate de la obligația de a furniza informații înainte de sosire, cu condiția să furnizeze totuși informațiile respective la cererea autorităților.
 • Autoritățile naționale țin o listă a companiilor și a navelor care beneficiază de exceptare și actualizează periodic această listă.
 • Până la 1 iulie 2004, țările UE au avut obligația de a desemna un punct de contact pentru securitatea maritimă.

Repercusiunile pandemiei de COVID-19

 • Deoarece criza actuală de sănătate publică îngreunează desfășurarea inspecțiilor și evaluărilor de securitate maritimă de către autoritățile naționale ale țărilor UE în vederea reînnoirii anumitor documente în domeniul securității maritime, Regulamentul (UE) 2020/698 prelungește termenele pentru revizuirea securității și planurilor de securitate pentru instalații portuare și porturi cu scopul de a permite țărilor UE și industriei navale să aibă o abordare flexibilă și pragmatică și pentru a menține deschise lanțurile de aprovizionare esențiale, fără a compromite securitatea.
 • Regulamentul (UE) 2020/698 permite o anumită flexibilitate pentru instructajele și exercițiile de securitate maritimă, care trebuie efectuate la anumite intervale de timp potrivit actelor juridice ale UE în domeniul securității maritime, precum Directiva 2005/65/CE (a se vedea sinteza).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 iulie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Securitate maritimă: combinarea măsurilor preventive menite să protejeze transportul maritim și instalațiile portuare în fața amenințării reprezentate de actele ilegale intenționate.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, pp. 6-91)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 725/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, pp. 28-39)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.07.2020

Top