EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Alocarea sloturilor orare pe aeroporturile UE

Alocarea sloturilor orare pe aeroporturile UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a asigura faptul că, în cazul în care capacitatea aeroportului este limitată, sloturile orare* disponibile pentru aterizare și decolare sunt utilizare în mod eficient și distribuite în mod echitabil, nediscriminatoriu și transparent.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul prevede criteriile obiective în temeiul cărora un aeroport poate fi desemnat ca fiind coordonat* sau cu facilități orare* pe baza faptului că are o capacitate insuficientă.
 • Țările UE pot desemna orice aeroport ca fiind aeroport coordonat, cu următoarele condiții:
  • să se fi efectuat o analiză a capacității; și
  • să existe un deficit grav de capacitate care să nu se poată rezolva pe termen scurt.

Coordonatorul/agentul de facilități orare

 • Țara UE responsabilă pentru un aeroport coordonat sau cu facilități orare trebuie să asigure numirea pe postul de coordonator de aeroport sau agent de facilități orare a unei persoane juridice sau fizice calificate, cu experiență bogată în ceea ce privește coordonarea pe care o presupune planificarea circulației aeronavelor transportatorilor aerieni.
 • Coordonatorul/agentul de facilități orare acționează în mod neutru, nediscriminatoriu și transparent și trebuie să fie separat funcțional de orice parte interesată luată individual.
 • Sistemul de finanțare a activităților coordonatorului trebuie să fie de așa natură încât să garanteze statutul independent al coordonatorului. Poate fi numit același coordonator pentru mai multe aeroporturi.

Capacitatea aeroportului

 • Capacitatea disponibilă a aeroportului pentru alocarea sloturilor orare se stabilește de două ori pe an de către autoritățile competente, conform celor două „sezoane” de programare (iarnă și vară) utilizate în aviația internațională. Calcularea capacității unui aeroport se bazează pe o analiză obiectivă a posibilităților de primire a traficului aerian.
 • Transportatorii aerieni trebuie să furnizeze orice informații relevante solicitate de coordonator.

Comitetul de coordonare

 • Țara UE responsabilă trebuie să se asigure ca într-un aeroport coordonat să fie format un comitet de coordonare.
 • Comitetul de coordonare prezintă propuneri și recomandări coordonatorului în ceea ce privește toate aspectele legate de capacitatea aeroportului, în special:
  • posibilitățile de creștere a capacității;
  • parametrii de coordonare;
  • metodele de monitorizare; și
  • liniile directoare locale.
 • Din comitet pot face parte:
  • transportatorii aerieni care utilizează aeroportul;
  • organismul de gestionare al aeroportului;
  • autoritățile de control al traficului aerian;
  • reprezentanți ai aviației generale.

Procedura de alocare a sloturilor orare

 • Principiul general privind alocarea sloturilor orare este că transportatorul care și-a utilizat în proporție de cel puțin 80 % sloturile orare care i-au fost alocate în perioada de programare de vară/iarnă are dreptul la aceleași sloturi în perioada de programare echivalentă a anului următor (drepturi dobândite). Prin urmare, sloturile orare neutilizate suficient de către transportatorii aerieni sunt realocate (așa-numita regulă de „utilizare obligatorie sub sancțiunea pierderii”).
 • Se pot realiza grupuri de sloturi orare care conțin sloturi orare nou create, sloturi neutilizate și sloturi abandonate de un transportator sau care au devenit disponibile din alte motive.
 • De asemenea, coordonatorul ia în considerare reguli și linii directoare suplimentare stabilite de industria transporturilor aeriene și linii directoare locale propuse de comitetul de coordonare și aprobate de țara UE sau de orice alt organism competent responsabil de aeroport.
 • Dacă nu poate fi acordat un slot orar solicitat, coordonatorul informează transportatorul aerian solicitant cu privire la motivele neacordării și indică cel mai apropiat slot alternativ.
 • Sloturile orare pot fi schimbate sau transferate între transportatorii aerieni în anumite împrejurări precizate (de exemplu, în urma preluării parțiale sau totale, a transferării pe o rută diferită sau la un mod de trafic diferit). În asemenea cazuri este necesară întotdeauna confirmarea explicită din partea coordonatorului.
 • O țară a UE poate rezerva anumite sloturi orare pentru servicii regionale.

Punerea în aplicare

 • Planul de zbor al unui transportator aerian poate fi respins de autoritățile competente de gestionare a traficului aerian dacă transportatorul aerian intenționează să aterizeze sau să decoleze de pe un aeroport coordonat fără să aibă un slot orar alocat de coordonator.
 • Dacă un transportator aerian operează în mod repetat și intenționat servicii aeriene într-un moment semnificativ diferit de sloturile orare alocate sau într-un mod semnificativ diferit, coordonatorul poate decide să îi retragă transportatorului aerian respectiv seria de sloturi orare în cauză. În consecință, transportatorul aerian respectiv își poate pierde drepturile dobândite.
 • Țările UE trebuie să se asigure că sunt disponibile sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare pentru abordarea situațiilor de acest tip.

Modificări

Regulamentul inițial a fost modificat de cinci ori:

 • în 2002, după atacurile teroriste din septembrie 2001, pentru a le permite transportatorilor aerieni să își păstreze sloturile care le-au fost alocate pentru 2001 în vara anului 2002 și în sezonul de programare de iarnă 2002/2003 [Regulamentul (CE) nr. 894/2002];
 • în 2003, pentru a ține seama de războiul pornit împotriva Irakului și de izbucnirea sindromului respirator acut sever, cu scopul de a asigura că neutilizarea sloturilor alocate pentru sezonul 2003 nu are drept rezultat pierderea dreptului operatorilor de transport aerian la sloturile respective [Regulamentul (CE) nr. 1554/2003];
 • în 2004, pentru a clarifica aplicarea regimului existent cu privire la mai multe puncte diferite, inclusiv la statutul independent al coordonatorilor și la funcționarea procedurilor de alocare a sloturilor (Regulamentul 793/2004/CE);
 • în 2009, ca urmare a crizei economice și financiare mondiale, pentru ca neutilizarea sloturilor alocate pentru perioada de planificare orară din vara 2009 să nu aibă ca rezultat pierderea dreptului transportatorilor aerieni la sloturile respective [Regulamentul (CE) nr. 545/2009];
 • în 2020, ca urmare a crizei cauzate de COVID-19, pentru ca neutilizarea sloturilor alocate pentru luna martie 2020 (și, în cazul rutelor spre China și Hong Kong, pentru perioada 23 ianuarie-29 februarie 2020) și a celor alocate pentru întreaga vară 2020 să nu aibă drept rezultat pierderea dreptului transportatorilor aerieni la sloturile respective [Regulamentul (UE) nr. 2020/459].

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 22 februarie 1993.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Sloturi orare: o permisiune acordată de către un coordonator pentru a utiliza gama completă de infrastructură aeroportuară necesară pentru operarea unui serviciu aerian pe un aeroport coordonat, la o anumită dată și oră, în scopul aterizării sau al decolării.
Aeroport coordonat: un aeroport supraaglomerat unde cererea depășește capacitatea în perioada relevantă și unde unui transportator aerian trebuie să i se aloce un slot orar de către un coordonator pentru a putea ateriza sau decola.
Aeroport cu facilități orare: un aeroport care este susceptibil de supraaglomerare în anumite perioade și la care a fost desemnat un agent de facilități orare care să faciliteze operațiile transportatorilor aerieni ce operează sau intenționează să opereze pe aeroportul respectiv.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (JO L 14, 22.1.1993, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 95/93 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor privind aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor pe aeroporturile comunitare, astfel cum a fost modificat [COM(2008) 227 final, 30.4.2008]

Comunicare a Comisiei privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 793/2004 privind normele comune de alocare a sloturilor pe aeroporturile comunitare [COM(2007) 704 final, 15.11.2007]

Data ultimei actualizări: 11.05.2020

Top