EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile călătorilor din transportul feroviar

Drepturile călătorilor din transportul feroviar

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a stabili drepturi și obligații ale călătorilor din transportul feroviar, pentru a-i proteja în special în cazul perturbării călătoriei și pentru a spori eficiența și atractivitatea serviciilor de transport feroviar de călători.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • Regulamentul vizează toate călătoriile și serviciile feroviare oferite sub licență de una sau mai multe întreprinderi feroviare în temeiul Directivei 2012/34/UE (a se vedea sinteza privind O rețea feroviară unică pentru Europa).
 • Regulamentul nu se aplică în cazul călătoriilor și al serviciilor feroviare de pe teritoriul țărilor din afara UE.
 • O țară a UE poate opta să acorde o derogare pentru o perioadă de maximum cinci ani, reînnoibilă de două ori, de la majoritatea dispozițiilor regulamentului privind serviciile de transport feroviar de călători. De asemenea, o țară a UE poate acorda derogări de la aplicarea acestui regulament serviciilor feroviare urbane, suburbane și regionale pentru transportul de călători.

Drepturile călătorilor

Călătorii din transportul feroviar au drepturile de bază prezentate mai jos.

Contract de transport și informații

Călătorilor trebuie să li se ofere informații clare și accesibile:

 • înainte de călătorie, în special cu privire la condițiile relevante aplicabile contractului, la orare și la tarifele aplicate;
 • pe parcursul călătoriei, în special în ceea ce privește eventualele întârzieri sau întreruperi ale serviciilor;
 • cu privire la procedurile pentru depunerea plângerilor.

Informațiile furnizate persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă trebuie să fie într-un format accesibil.

Întârzieri și anulări

În cazul unei întârzieri mai mari de 60 de minute a sosirii la destinația finală, călătorii au dreptul la:

 • rambursarea întregului cost al legitimației de transport pentru partea de călătorie care nu a fost efectuată; sau
 • continuare sau redirecționare, în condiții de transport comparabile, în cel mai scurt timp posibil sau la o dată ulterioară, la alegerea călătorului.

În cazul în care călătorii nu optează pentru rambursare, ci pentru continuarea călătoriei, aceștia pot solicita o despăgubire minimă echivalentă cu:

 • 25 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 119 minute;
 • 50 % din prețul legitimației de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult.

În caz de întârziere mai mare de 60 de minute la sosire sau la plecare, călătorii au dreptul la:

 • informare cu privire la situație și la ora de plecare și de sosire estimată;
 • mese și băuturi răcoritoare în limite rezonabile;
 • cazare în cazul în care se impune o ședere de una sau mai multe nopți;
 • transport până la gară, până la un alt punct de plecare sau până la destinația finală dacă trenul este blocat pe calea ferată.

Persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă

Legislația UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar vor asigura faptul că persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă vor putea călători într-un mod comparabil cu ceilalți cetățeni. Astfel, regulamentul le conferă următoarele drepturi:

 • dreptul la acces nediscriminatoriu la transport, fără taxe suplimentare;
 • la cerere, dreptul de a fi informați cu privire la accesibilitatea serviciilor feroviare și a gărilor;
 • dreptul la asistență gratuită la bordul trenurilor și în gările dotate cu personal (călătorii trebuie să își comunice nevoile de asistență cu 48 de ore înaintea plecării);
 • dreptul la despăgubire, dacă întreprinderea feroviară este responsabilă pentru pierderea sau avarierea echipamentului lor de mobilitate.

Securitate, plângeri și calitatea serviciilor

 • Securitatea personală a călătorilor este asigurată în trenuri și în gări în cooperare cu autoritățile publice.
 • Trebuie instituit un sistem eficace de tratare a plângerilor. Călătorii pot depune plângere la oricare dintre întreprinderile feroviare implicate.
 • Printre normele minime de calitate a serviciilor pentru întreprinderile feroviare se numără:
  • informațiile pentru călători și legitimațiile de călătorie;
  • punctualitatea serviciilor și principiile generale de gestionare a perturbărilor;
  • anularea serviciilor;
  • stadiul de curățenie a materialului rulant și a echipamentelor gărilor;
  • evaluarea satisfacției clienților;
  • tratarea plângerilor, rambursări și despăgubiri în caz de nerespectare a normelor de calitate a serviciului;
  • asistența acordată persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Punerea în aplicare de către țările UE

Țările UE trebuie să desemneze unu sau mai multe organisme independente responsabile pentru executarea acestui regulament. Călătorii pot depune o plângere la oricare dintre aceste organisme în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile.

De asemenea, țările UE trebuie să stabilească sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare pentru nerespectarea regulamentului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 decembrie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, pp 14-41)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (reformare) (JO L 343, 14.12.2012, pp. 32-77)

Modificările succesive aduse Directivei 2012/34/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Comunicarea Comisiei – Orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO C 220, 4.7.2015, pp. 1-10)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Derogări acordate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar [COM(2015) 117 final, 11.3.2015]

Data ultimei actualizări: 19.03.2020

Top