EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale

Dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale

Directiva stabilește normele prin care cetățenii Uniunii Europene (UE) își pot exercita dreptul de a alege și de a fi aleși la alegerile locale* în orice țară a UE în care locuiesc.

ACT

Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește normele prin care cetățenii Uniunii Europene (UE) își pot exercita dreptul de a alege și de a fi aleși la alegerile locale* în orice țară a UE în care locuiesc.

ASPECTE-CHEIE

Orice cetățean al UE care nu are cetățenia țării UE în care locuiește are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile locale din țara respectivă în aceleași condiții ca și alegătorii care sunt resortisanți ai țării respective.

Pentru a participa la alegeri, cetățenii UE trebuie să solicite înscrierea pe listele electorale din țara de reședință, prezentând aceleași dovezi ca și alegătorii resortisanți. În țările în care este obligatoriu votul, această obligație li se va aplica și lor.

În cazul în care, pentru a vota sau a putea candida, resortisanții țării UE de reședință trebuie să fi fost rezidenți pe o durată minimă, cetățenii UE din afara țării respective pot lua în calcul o perioadă echivalentă petrecută în alte țări ale UE pentru a satisface această cerință.

Țările UE le pot refuza cetățenilor UE dreptul de a candida în cazul în care aceștia:

și-au pierdut acest drept în temeiul legislației din țara UE de origine, ca urmare a unei hotărâri judecătorești individuale în materie civilă sau penală;

nu pot prezenta o declarație privind cetățenia și adresa de reședință sau anumite alte documente de identitate, dacă acestea sunt necesare.

În unele situații, țările UE pot decide că deținerea funcției de ales local în țara de reședință este incompatibilă cu deținerea de funcții în alte țări ale UE.

Țările UE pot decide să rezerve anumite funcții ale executivului pentru resortisanții proprii sau pot dispune ca cetățenii altor țări ale UE să nu poată participa la desemnarea alegătorilor unei adunări parlamentare, nici la alegerea membrilor acestei adunări.

De asemenea, directiva recunoaște excepții pentru:

orice țară a UE în care proporția cetățenilor UE cu vârstă de vot care locuiesc în țara respectivă fără a avea cetățenia țării depășește 20 % din totalul electoratului și

cetățenii UE care au deja dreptul de a vota la alegerile parlamentare din țara UE de reședință.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 20 ianuarie 1995.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Alegeri locale: alegeri deschise tuturor rezidenților adulți eligibili de la nivelul de bază al administrației locale, potrivit anexei la directivă.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 94/80/CE

20.1.1995

31.12.1995

JO L 368, 31.12.1994, pp. 38-47

Modificările și corecturile succesive aduse anexelor Directivei 94/80/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top