EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European

Dreptul de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 93/109/CE de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme detaliate în baza cărora cetățenii UE care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți își pot exercita dreptul de a alege și de a fi aleși pentru Parlamentul European (PE) în statul respectiv.

ASPECTE-CHEIE

Condiții de îndeplinit

Directiva definește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un resortisant al unei alte țări a UE pentru a putea vota sau candida în țara de reședință. Astfel, acesta trebuie:

  • să fie cetățean al UE;
  • să aibă reședința în țara UE în care dorește să voteze sau să candideze;
  • să îndeplinească aceleași condiții cu cele aplicabile unui resortisant al țării UE respective care dorește să voteze sau să candideze (principiul egalității între alegătorii resortisanți și cei neresortisanți).

Proceduri mai simple de depunere a candidaturii

Directiva a fost modificată în 2013 pentru a simplifica procedurile de depunere a candidaturii în cazul candidaților care își au reședința într-o țară a UE în care nu sunt resortisanți. Anterior, un cetățean al UE care dorea să candideze într-o altă țară a UE decât cea în care era resortisant trebuia să prezinte un atestat din țara de origine care să certifice că nu fusese decăzut din dreptul de a candida la alegerile europarlamentare în statul respectiv. Începând cu 2014, atunci când un cetățean al UE își depune candidatura, acesta poate să dea o declarație în locul atestatului. Autoritățile din țara UE de reședință trebuie să ia legătura cu țara de origine pentru a verifica validitatea declarației. Pentru a asigura o comunicare eficientă, fiecare țară a UE trebuie să desemneze un singur punct de contact responsabil cu notificarea informațiilor referitoare la candidații respectivi.

Exercitarea dreptului de a vota și de a candida

Cetățenii UE își pot exercita dreptul de a vota sau de a candida fie în țara UE de reședință, fie în țara de origine. Nimeni nu poate vota mai mult de o dată și nimeni nu poate candida în mai mult de o țară a UE în cadrul acelorași alegeri.

Înscrierea pe listele electorale

Alegătorii sunt înscriși pe listele electorale din țara de reședință doar dacă au solicitat acest lucru în prealabil. În țările UE în care votul este obligatoriu prin lege, alegătorii neresortisanți care solicită înscrierea pe listele electorale sunt supuși aceleiași obligații.

Pentru a fi înscriși pe lista electorală, alegătorii neresortisanți au obligația de a prezenta aceleași documente doveditoare ca și alegătorii resortisanți. În plus, aceștia trebuie să prezinte anumite informații suplimentare sub forma unei declarații oficiale.

Căi de atac

Căile de atac aflate la dispoziția resortisanților trebuie să fie disponibile și pentru alegătorii neresortisanți cărora li s-a refuzat înscrierea pe listele electorale sau ale căror candidaturi au fost respinse.

Reglementările naționale privind resortisanții care trăiesc în afara teritoriului lor electoral

Nicio parte a Directivei 93/109/CE nu afectează reglementările fiecărei țări a UE privind dreptul de a vota și de a candida al resortisanților săi cu ședere în afara teritoriului lor electoral.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 30 decembrie 1993. Aceasta a trebuit transpusă în legislația țărilor UE până la 1 februarie 1994.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (JO L 329, 30.12.1993, pp. 34-38)

Modificările succesive aduse Directivei 93/109/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 15.12.2017

Top