EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vocabularul comun privind achizițiile publice

Vocabularul comun privind achizițiile publice

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice în UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul vizează standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achizițiile publice, a termenilor utilizați de către autoritățile și entitățile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziții.

ASPECTE-CHEIE

 • Regulamentul stabilește un sistem de clasificare unic, vocabularul comun privind achizițiile publice („common procurement vocabulary”, CPV). Această clasificare încearcă să acopere caracteristicile contractelor pentru produse, lucrări sau servicii. Prin standardizarea referințelor utilizate de către autoritățile contractante în descrierea obiectului contractelor de achiziții, utilizarea CPV îmbunătățește transparența achizițiilor publice care se supun directivelor UE.
 • Utilizarea CPV facilitează identificarea de oportunități de afaceri de către potențialii contractanți, cum sunt întreprinderile, și reduce riscul unor erori la traducerea anunțurilor, CPV fiind disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
 • CPV asociază fiecărui cod numeric o descriere a unui obiect al contractelor de achiziții publice pentru care există o versiune în fiecare limbă oficială a UE. CPV cuprinde:
  • un vocabular principal, bazat pe o structură ramificată, care conține o serie de coduri numerice având fiecare câte opt cifre, la care se adaugă o a noua cifră, care servește la verificarea cifrelor precedente;
  • un vocabular suplimentar care completează descrierea obiectului contractelor de achiziții aducând precizări cu privire la natura și destinația obiectului contratului.
 • Lista codurilor CPV și tabelele de corespondență între CPV și alte nomenclaturi pot fi consultate pe site-ul de pe internet SIMAP – „Sistemul de informare cu privire la contractele de achiziții publice”.
 • Versiunea actuală a CPV a fost concepută astfel încât să fie mai ușor de utilizat, axându-se mai puțin pe materiale și mai mult pe produse. În plus, ierarhia CPV a fost raționalizată.
 • Site-ulTED asigură publicarea în Jurnalul Oficial seria S a anunțurilor de achiziții publice care se supun directivelor europene. Începând cu 20 decembrie 2003, TED utilizează codurile CPV care au devenit obligatorii odată cu adoptarea Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (abrogate ulterior de Directivele 2014/25/UE, respectiv 2014/24/UE).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (JO L 340, 16.12.2002, pp. 1-562)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (JO L 329, 17.12.2003, pp. 1-270). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (JO L 145, 4.6.2008, pp. 65-226). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 15.02.2016

Top