Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Atribuirea contractelor publice și a concesiunilor: procedurile care vizează căile de atac

Go to the summaries’ table of contents

Atribuirea contractelor publice și a concesiunilor: procedurile care vizează căile de atac

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/665/CEE a Consiliului privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva le impune țărilor Uniunii Europene (UE) să se asigure că atât deciziile cu privire la atribuirea contractelor publice și a concesiunilor, cât și deciziile preliminare de procedură din acest context fac obiectul unor căi de atac rapide și eficiente în cazul în care acestea au încălcat legislația UE privind achizițiile publice.

ASPECTE-CHEIE

  • Directiva 89/665/CEE se aplică contractelor publice din sectorul public și concesiunilor care intră sub incidența normelor de fond relevante (adică a normelor care definesc drepturile și obligațiile). Directiva 2014/23/UE și Directiva 2014/24/UE înlocuiesc Directiva 2004/18/CE de la data de 18 aprilie 2016.
  • Țările UE trebuie să se asigure că procedurile privind căile de atac sunt accesibile cel puțin oricărei persoane care este sau a fost interesată de obținerea unui anumit contract și care a fost sau riscă să fie lezată de o presupusă încălcare.
  • Directiva 89/665/CEE permite introducerea de acțiuni atât înainte de semnarea contractului (căi de atac precontractuale), cât și după aceasta (căi de atac postcontractuale).
    • Căile de atac precontractuale sunt menite să remedieze încălcarea normelor privind achizițiile publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului și, în orice caz, înainte de intrarea în vigoare a contractului. Printre acestea se numără dreptul de adoptare a măsurilor tranzitorii, un termen suspensiv obligatoriu și cerința de suspendare a procedurii de atribuire a contractului în timp ce se investighează contestația pentru prevenirea atribuirii contractului.
    • Căile de atac postcontractuale urmăresc să declare ineficient un contract existent și/sau să obțină compensări (în special despăgubiri) pentru părțile afectate după atribuirea contractului în cauză.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 3 ianuarie 1990. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 21 decembrie 1991.

CONTEXT

  • Directiva 89/665/CEE a fost modificată cu rigurozitate de Directiva 2007/66/CE. Directiva 2014/23/UE a introdus modificări ulterioare, în special pentru a extinde domeniul de aplicare al Directivei 89/665/CEE cu privire la concesiuni prevăzut de Directiva 2014/23/UE și pentru a actualiza referințele la normele de fond pentru contractele publice prevăzute în Directiva 2014/24/UE.
  • Directiva 92/13/CEE este echivalentă cu Directiva 89/665/CEE pentru contracte publice în sectorul utilităților publice. Directiva a fost modificată substanțial de Directiva 2007/66/CE. Directiva 2014/23/UE a introdus modificări ulterioare pentru a răspunde necesităților Directivei 2014/25/UE.

ACT

Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (JO L 395, 30.12.1989, pp. 33-35)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 89/665/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată (care încorporează numai modificările introduse până la Directiva 2007/66/CE inclusiv) are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, pp. 14-20). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.03.2016

Top