Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Siguranța produselor: norme generale

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Siguranța produselor: norme generale

UE vizează asigurarea unui înalt nivel de siguranță pentru consumatori atunci când publicul cumpără bunuri aflate la vânzare în Europa.

ACT

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor

SINTEZĂ

UE vizează asigurarea unui înalt nivel de siguranță pentru consumatori atunci când publicul cumpără bunuri aflate la vânzare în Europa.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva le cere firmelor să se asigure că articolele aflate la vânzare prezintă siguranță și să ia măsuri corective atunci când se constată contrariul.

Actul introduce un sistem de alertă rapidă al UE pentru produsele nealimentare periculoase*. Acesta le permite autorităților naționale să partajeze prompt informații cu privire la orice măsuri luate pentru a retrage astfel de produse de la vânzare.

ASPECTE-CHEIE

 • Produsele plasate pe piața UE trebuie să prezinte siguranță.
 • Acestea trebuie să poarte informații cu ajutorul cărora să poată fi urmărite, precum identitatea producătorului și o trimitere la produs. Atunci când este necesar pentru utilizarea în siguranță, produsele trebuie să fie însoțite de avertismente și de informații despre riscurile inerente.
 • Un produs este considerat a fi sigur dacă îndeplinește cerințele naționale specifice sau standardele UE. În absența unor astfel de cerințe sau standarde, evaluarea siguranței trebuie să se bazeze pe:
  • liniile directoare ale Comisiei;
  • bunele practici din sectorul în cauză;
  • cele mai noi norme și tehnologii;
  • așteptările rezonabile ale consumatorilor în privința siguranței.
 • Autoritățile naționale care se ocupă de aplicarea cerințelor sunt mandatate să monitorizeze siguranța produselor și să ia măsurile adecvate împotriva articolelor nesigure.
 • Un sistem de schimb rapid de informații, gestionat de către Comisie, le permite autorităților naționale să îi informeze pe omologii lor rapid despre orice produse care prezintă un risc major pentru sănătate și siguranță. Sunt în vigoare regimuri speciale pentru alimente, produse farmaceutice și dispozitive medicale.
 • În cazul utilizării sistemului de alertă rapidă, autoritățile naționale trebuie să furnizeze informații care identifică articolul și disponibilitatea acestuia în altă parte în Europa, detalii despre riscurile pe care le prezintă acesta și orice măsuri luate pentru protejarea publicului.
 • Comisia poate lua rapid măsuri la nivelul întregii UE pentru o perioadă (reînnoibilă) de până la un an dacă un anumit produs prezintă un risc major.
 • Legislația nu se aplică antichităților sau articolelor care trebuie să fie reparate sau recondiționate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Acesta este în vigoare din 15 ianuarie 2002.

TERMENI-CHEIE

* Produs: orice articol destinat vânzării către consumatori, sau care poate fi utilizat de aceștia, indiferent dacă este nou, folosit sau recondiționat.

Pentru detalii, a se vedea directiva privind siguranța generală a produselor.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/95/CE

15.1.2002

15.1.2004

JO L 11, 15.1.2002, pp. 4-17

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 765/2008

1.1.2010

-

JO L 218, 13.8.2008, pp. 30-47

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009, pp. 14-92

ACTE CONEXE

2010/15/UE: Decizia Comisiei din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă RAPEX înființat în temeiul articolului 12 și a procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranța generală a produselor) (JO L 22, 26.1.2010, pp. 1-64)

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 38, 17.2.2009, pp. 11-14)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor [COM(2008) 905 final, 14.1.2009]

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE [COM(2013) 78 final, 13.2.2013]

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului, a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE și a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (CE) nr. 764/2008 și (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2013) 75 final, 13.2.2013]

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top