EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Siguranța produselor: norme generale

Siguranța produselor: norme generale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/95/EC privind siguranța generală a produselor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva, cunoscută și ca Directiva privind siguranța generală a produselor (DSGP), le impune firmelor să se asigure că articolele puse în vânzare prezintă siguranță și să ia măsuri corective atunci când se constată că nu este așa.

Directiva introduce un sistem de alertă rapidă la nivelul UE pentru produsele* nealimentare periculoase. Acesta le permite autorităților naționale să disemineze prompt informații privind eventualele măsuri luate pentru retragerea din vânzare a produselor respective.

ASPECTE-CHEIE

 • Produsele plasate pe piața UE trebuie să prezinte siguranță.
 • Acestea trebuie să poarte informații cu ajutorul cărora să poată fi urmărite, precum identitatea producătorului și o trimitere la produs. Atunci când este necesar pentru utilizarea în siguranță, produsele trebuie să fie însoțite de avertismente și de informații despre riscurile inerente.
 • Un produs este considerat a fi sigur dacă îndeplinește cerințele naționale specifice sau standardele UE. În absența unor astfel de cerințe sau standarde, evaluarea siguranței trebuie să se bazeze pe:
  • liniile directoare ale Comisiei;
  • cele mai bune practici din sectorul în cauză;
  • cele mai noi norme și tehnologii;
  • așteptările rezonabile ale consumatorilor în privința siguranței.
 • Autoritățile naționale care se ocupă de aplicarea cerințelor sunt mandatate să monitorizeze siguranța produselor și să ia măsurile adecvate împotriva articolelor nesigure.
 • Un sistem de schimb rapid de informații, gestionat de către Comisie, le permite autorităților naționale să îi informeze pe omologii lor rapid despre orice produse care prezintă un risc major pentru sănătate și siguranță. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/417 stabilește liniile directoare pentru gestionarea sistemului de informare rapidă al UE (RAPEX) cu privire la siguranța produselor, înființat prin Directiva 2001/95/CE. Sunt în vigoare regimuri speciale pentru alimente, produse farmaceutice și dispozitive medicale.
 • În cazul utilizării sistemului de alertă rapidă, autoritățile naționale trebuie să furnizeze informații care identifică articolul și disponibilitatea acestuia în altă parte în Europa, detalii despre riscurile pe care le prezintă acesta și orice măsuri luate pentru protejarea publicului.
 • Comisia poate lua rapid măsuri la nivelul întregii UE pentru o perioadă (reînnoibilă) de până la un an dacă un anumit produs prezintă un risc major.
 • Legislația nu se aplică antichităților sau articolelor care trebuie să fie reparate sau recondiționate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 15 ianuarie 2002, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 15 ianuarie 2004.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Produs: orice articol destinat vânzării către consumatori, sau care poate fi utilizat de aceștia, indiferent dacă este nou, folosit sau recondiționat.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, pp. 4-17)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/95/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/417 a Comisiei din 8 noiembrie 2018 de stabilire a liniilor directoare pentru gestionarea Sistemului de informare rapidă al Uniunii Europene, „RAPEX”, înființat în temeiul articolului 12 din Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, precum și a sistemului său de notificare (JO L 73, 15.3.2019, pp. 121-187)

Decizia 2010/15/UE a Comisiei din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX” înființat în temeiul articolului 12 și a procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranța generală a produselor) (JO L 22, 26.1.2010, pp. 1-64)

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 38,17.2.2009, pp. 11-14)

Raport al Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor [COM(2008) 905 final din 14 ianuarie 2009]

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top