Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Echipamentul individual de protecție

This summary has been archived and will not be updated. See 'Asigurarea unor echipamente individuale de protecție sigure pentru utilizatori' for an updated information about the subject.

Echipamentul individual de protecție

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/686/CEE – echipamentul individual de protecție

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Directiva vizează echipamentul individual de protecție (EIP). Directiva stabilește condițiile care reglementează introducerea pe piață și libera circulație a acestuia în cadrul Uniunii Europene (UE) și cerințele esențiale pe care trebuie să le satisfacă EIP pentru a proteja sănătatea și a asigura siguranța utilizatorilor.
 • Directiva impune țărilor UE să adopte măsuri care să asigure că EIP introdus pe piață protejează sănătatea și asigură siguranța utilizatorilor, fără a aduce atingere sănătății și siguranței altor persoane, animale domestice sau bunuri.

ASPECTE-CHEIE

Definiție și domeniul de aplicare

EIP reprezintă orice dispozitiv sau articol:

 • destinat purtării sau utilizării de către un individ ca mijloc de protecție împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate și siguranță (de exemplu, ochelari de soare);
 • destinat atât utilizării profesionale, cât și private (cum ar fi utilizarea în activități sportive, de recreere sau casnice).

Directiva nu se aplică în cazul:

 • EIP reglementat deja de o altă directivă care are aceleași obiective referitoare la introducerea pe piață, libera circulație și siguranță, ca și prezenta directivă;
 • EIP proiectat și fabricat pentru utilizarea de către forțele armate sau în menținerea legii și a ordinii;
 • EIP pentru autoapărare;
 • EIP destinat protecției sau salvării persoanelor de pe nave și aeronave, care nu sunt purtate în permanență;
 • Căștilor de protecție și vizierelor destinate utilizatorilor de vehicule motorizate cu două sau trei roți.

Cerințe esențiale

 • Proiectarea și fabricarea EIP se supun cerințelor esențiale de sănătate și siguranță.
 • Cerințele esențiale care trebuie îndeplinite de EIP în timpul fabricării și înainte de introducerea lor pe piață sunt:
  • cerințe generale aplicabile tuturor EIP;
  • cerințe suplimentare specifice anumitor tipuri de EIP (de exemplu, EIP care îmbătrânesc, în cazul în care performanța acestora poate fi afectată de vechime, trebuie să aibă o dată de fabricație);
  • cerințe suplimentare specifice unor riscuri speciale (de exemplu, mijloace de plutire – în condiții previzibile de utilizare, acest EIP nu trebuie să restrângă libertatea de mișcare a utilizatorului, ci să îi permită, în special, să înoate sau să acționeze pentru a scăpa de pericol sau a salva alte persoane).

Standarde armonizate

Evaluarea conformității și organismele notificate

 • Evaluarea conformității EIP cu cerințele esențiale și cu alte norme ale prezentei directive este responsabilitatea:
  • organismelor notificate de țările UE în conformitate cu anumite criterii minime de evaluare;
  • sau a producătorilor înșiși.

Declarația de conformitate și marcajul CE

Țările UE nu pot interzice, restricționa sau împiedica introducerea pe piață sau intrarea în funcțiune a EIP care poartă marcajul CE pentru care:

 • fabricantul poate prezenta o declarație de conformitate CE;
 • pentru EIP care protejează împotriva riscurilor minore, conformitatea este demonstrată de fabricantul propriu-zis prin declarația de conformitate CE;
 • toate celelalte EIP trebuie să fie supuse unei examinări CE de tip* de către un organism notificat;
 • unele articole ale EIP care protejează împotriva riscurilor foarte grave sunt, de asemenea, supuse unei proceduri care are ca obiectiv asigurarea conformității cu tipul de producție, precum echipamentele de protecție respiratorie. Astfel de EIP necesită un certificat de examinare CE de tip, precum și
  • fie o monitorizare permanentă de conformitate prin audituri pentru a se asigura că sunt instituite sisteme de management al calității pentru fabricarea unui produs conform;
  • fie furnizarea de eșantioane în fiecare an pentru testarea conformității.

Marcajul de conformitate CE este aplicat de fabricant sau de reprezentantul acestuia cu sediul în UE.

Abrogare

Directiva 89/686/CEE va fi abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/425 începând cu 21 aprilie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1991. Directiva se aplică începând cu data de 1 iulie 1992.

CONTEXT

Prezenta directivă este completată de directive privind protecția sănătății și a siguranței lucrătorilor, în special Directiva 89/656/CEE privind utilizarea EIP de către lucrători la locul de muncă.

* TERMENI-CHEIE

Examinare de tip: procedura prin care un organism de control autorizat constată și certifică dacă modelul de EIP în cauză respectă sau nu dispozițiile corespunzătoare din prezenta directivă.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (JO L 399, 30.12.1989, pp. 18-38)

Modificările succesive aduse Directivei 89/686/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, pp. 51-98)

Data ultimei actualizări: 20.09.2016

Top