Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene este instituția în cadrul căreia se întrunesc țările Uniunii Europene (UE). Fiecare țară a UE este reprezentată de un reprezentant de la nivel ministerial. Consiliul adoptă periodic acte legislative, de obicei împreună cu Parlamentul European, prin procedura legislativă ordinară și îndeplinește funcții de elaborare a politicilor și de coordonare.

ACT

Decizia Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (2009/937/UE)

SINTEZĂ

Consiliul Uniunii Europene este instituția în cadrul căreia se întrunesc țările Uniunii Europene (UE). Fiecare țară a UE este reprezentată de un reprezentant de la nivel ministerial. Consiliul adoptă periodic acte legislative, de obicei împreună cu Parlamentul European, prin procedura legislativă ordinară și îndeplinește funcții de elaborare a politicilor și de coordonare.

CARE ESTE ROLUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul de procedură stabilește funcționarea și organizarea Consiliului UE (denumit în continuare Consiliul). Competența adoptării propriilor regulamente interne este conferită prin articolul 240 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

PUNCTE-CHEIE

Formațiunile Consiliului

Consiliul se întrunește în 10 formațiuni diferite, în funcție de subiectul abordat. Acesta este compus dintr-un reprezentant la nivel ministerial al fiecărei țări a UE, împuternicit să își angajeze guvernul și să semneze în numele acestuia.

Consiliul Afaceri Generale asigură consecvența în activitatea diferitelor formațiuni ale Consiliului.

Consiliul Afaceri Externe este responsabil cu acțiunea externă a UE, care cuprinde politica externă, apărarea și securitatea, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar.

Președinția Consiliului UE

Președinția Consiliului este asigurată de grupuri de câte trei țări ale UE pe o perioadă de 18 luni. Fiecare membru al grupului asigură președinția tuturor formațiunilor Consiliului pe o perioadă de șase luni. Consiliul Afaceri Externe are un președinte permanent: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Președinția este forța motrice a desfășurării lucrărilor Consiliului și trebuie să prezinte un proiect de program al activităților Consiliului. Acest program trebuie aprobat apoi de Consiliul Afaceri Generale.

Coreper, comitete și grupuri de lucru

Consiliul este sprijinit de comitetul reprezentanților permanenți din fiecare țară a UE (Coreper) și de peste 150 de grupuri și comitete specializate, care compun grupurile de pregătire ale Consiliului.

Coreper pregătește lucrările Consiliului Uniunii Europene și îndeplinește mandatele care îi sunt încredințate de Consiliu. Coreper 2 este compus din reprezentanți ai țărilor UE (sau din adjuncții acestora în cazul Coreper 1) cu rang de ambasadori în UE și este prezidat de țara UE care deține, prin rotație, președinția Consiliului.

Coreper:

trebuie să examineze în prealabil toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei reuniuni a Consiliului. Acesta trebuie să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord la nivelul său, care este prezentat apoi Consiliului în vederea adoptării;

poate constitui comitete sau grupuri de lucru cu scopul de a realiza anumite lucrări sau studii pregătitoare.

Funcționarea Consiliului

Consiliul își are sediul la Bruxelles, dar își ține reuniunile la Luxemburg în aprilie, în iunie și în octombrie. Sesiunile Consiliului sunt convocate de către președinție, care stabilește ordinea de zi.

Înainte de exprimarea unui vot se verifică întrunirea cvorumului. Acesta este întrunit dacă sunt prezenți majoritatea membrilor Consiliului. Consiliul votează la inițiativa președintelui acestuia. La rândul său, președintele deschide o procedură de vot la inițiativa unui membru sau a Comisiei, cu condiția ca majoritatea membrilor Consiliului să decidă astfel.

În cazul în care un act urmează a fi adoptat de Consiliu cu majoritate calificată, se verifică dacă țările care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puțin 65 % din populația totală a Uniunii Europene.

Transparența și publicarea actelor Consiliului

Deliberările și voturile sunt întotdeauna publice atunci când Consiliul ia o decizie cu privire la un proiect de act legislativ.

Actele legislative adoptate de Consiliu trebuie publicate în Jurnalul Oficial (JO), ca și acordurile internaționale încheiate de Uniune.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu data de 1 decembrie 2009. Acesta se modifică în fiecare an, pentru a reflecta schimbările demografice ale țărilor UE.

Pentru informații suplimentare privind funcționarea UE, consultați pagina web a Consiliului European sau pagina web oficială a UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2009/937/UE

1.12.2009

-

JO L 325, 11.12.2009, pp. 35-61

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2010/594/UE

16.9.2010

-

JO L 263, 6.10.2010, p. 12

Decizia 2010/795/UE

23.12.2010

-

JO L 338, 22.12.2010, pp. 47-48

Decizia 2011/900/UE

31.12.2011

-

JO L 346, 30.12.2011, pp. 17-18

Decizia 2013/746/UE

12.12.2013

-

JO L 333, 12.12.2013, pp. 77-78

Decizia 2014/692/UE, Euratom

3.10.2014

-

JO L 289, 3.10.2014, pp. 18-20

Decizia 2014/900/UE

13.12.2014

-

JO L 358, 13.12.2014, pp. 25-27

Ultima actualizare: 15.04.2015

Top