EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvoarele dreptului Uniunii Europene

Izvoarele dreptului Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 216 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ARTICOLELOR 207, 216 ȘI 288 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UE (TFUE)?

  • Articolul 207 din TFUE stabilește temeiul juridic al politicii comerciale a UE și stabilește procedurile de respectat atunci când se iau decizii privind diferite aspecte ale comerțului.
  • Articolul 216 din TFUE prevede condițiile în care UE poate încheia acorduri cu țări terțe și cu organizații internaționale.
  • Articolul 288 din TFUE definește diferitele tipuri de acte juridice pe care le poate adopta UE.

ASPECTE-CHEIE

Izvoarele dreptului UE sunt de trei tipuri, şi anume: izvoarele primare, izvoarele secundare şi izvoarele legislaţiei complementare (a se vedea ierarhia normelor).

Legislația primară

Legislația secundară

Legislația secundară cuprinde acte unilaterale, care pot fi împărțite în două categorii:

Acordurile internaționale cu țări din afara UE sau cu organizații internaționale constituie, de asemenea, parte integrantă a legislației UE. Acestea sunt separate de dreptul primar și legislația secundară și formează o categorie sui generis. În conformitate cu unele hotărâri ale CJEU, acestea pot avea efect direct, iar efectul lor juridic este superior legislației secundare, care trebuie astfel să se conformeze acestora.

Surse complementare de drept

Sursele complementare sunt elemente de drept care nu sunt menționate în mod specific în tratate. Această categorie include:

  • jurisprudența Curții de Justiție a UE (CJUE);
  • dreptul internațional – adesea o sursă de inspirație pentru CJUE în elaborarea jurisprudenței sale. CJUE citează legea, obiceiurile și utilizarea scrisă;
  • principii generale de drept – surse de drept nescrise, dezvoltate de jurisprudența CJUE. Acestea au permis CJUE să pună în aplicare norme în diferite domenii care nu sunt menționate în tratate.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii - Titlul II - Politica comercială comună – articolul 207 (ex-articolul 133 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 140-141)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii – Titlul V – Acordurile internaționale – Articolul 216 (JO C 202, 7.6.2016, p. 144)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii Articolul 288 (ex-articolul 249 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 171-172)

Data ultimei actualizări: 13.03.2020

Top