EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistici în domeniul migrației

Statistici în domeniul migrației

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 – Statistici ale UE din domeniul migrației și protecției internaționale

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul (CE) nr. 862/2007 stabilește normele UE pentru colectarea și compilarea statisticilor din domeniul migrației (emigrației* și imigrației*), protecției internaționale (azil), migrației legale și ilegale* și returnărilor din țări ale UE și din țări din cadrul AELS.
 • Pentru a asigura faptul că sunt disponibile statistici credibile, relevante și la timp în domeniul migrației și protecției internaționale și pentru a susține Agenda europeană privind migrația, Regulamentul (UE) 2020/851 de modificare introduce statistici suplimentare care trebuie colectate de către Eurostat și adaugă norme pentru introducerea de studii-pilot pentru a testa fezabilitatea unor noi colectări de date sau a unor noi defalcări în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 862/2007.

ASPECTE-CHEIE

Cerințe statistice

Regulamentul stabilește cerințele statistice pentru diferite categorii de date:

 • Pentru migrația internațională, țările UE trebuie să furnizeze Eurostat statistici privind:
  • imigranții care se stabilesc pe teritoriile lor;
  • emigranții care părăsesc teritoriile lor;
  • persoanele care au reședința obișnuită pe teritoriile lor;
  • persoanele care au obținut cetățenia națională.
 • Pentru permisele de reședință și reședința resortisanților din afara UE, țările UE trebuie să furnizeze Eurostat statistici privind:
  • permisele de reședință emise, permisele emise cu ocazia schimbării statutului de imigrant sau a motivului de ședere și permisele de reședință emise pe termen lung;
  • numărul permiselor de reședință valabile și al permiselor de reședință pe termen lung.
 • Pentru protecția internațională, țările UE trebuie să furnizeze Eurostat statistici privind:
  • persoanele care au solicitat protecție internațională, inclusiv cereri depuse pentru prima dată și cereri ulterioare;
  • copiii neînsoțiți care au solicitat protecție internațională;
  • cererile de protecție internațională în curs de evaluare;
  • cererile de azil retrase;
  • cererile prelucrate în cadrul procedurii accelerate;
  • solicitanții care au beneficiat de condiții materiale de primire;
  • cererile de protecție internațională respinse;
  • acordările statutului de refugiat, de protecție subsidiară, de protecție umanitară și temporară națională;
  • cererile și cererile de reexaminare, deciziile și transferurile în temeiul Regulamentului Dublin III;
  • beneficiarii restabilirii*.
 • Pentru prevenirea intrării și șederii ilegale, precum și pentru returnări, țările UE trebuie să furnizeze statistici privind numărul de:
  • cetățeni din afara UE cărora li s-a refuzat intrarea la frontierele lor externe;
  • cetățeni din afara UE descoperiți în situații ilegale pe teritoriile lor;
  • decizii administrative sau judiciare care impun o obligație de părăsire a teritoriilor lor;
  • cetățeni din afara UE care sunt returnați după ce li s-a emis un ordin de părăsire a teritoriilor.

Sursele datelor

Statisticile se bazează pe mai multe surse, inclusiv:

 • înregistrări ale acțiunilor administrative și judiciare;
 • registre ale populației sau privind acțiunile administrative;
 • recensăminte;
 • anchete prin sondaj.

În general, statisticile sunt defalcate după vârstă, sex și cetățenie. Cu toate acestea, se colectează date și pentru alte categorii, precum motivul pentru emiterea unui permis de reședință sau țara de naștere și țara de domiciliu anterior sau viitor, pentru date privind migrația.

Studii-pilot

 • Regulamentul (UE) 2020/851 de modificare introduce studii-pilot pentru a testa fezabilitatea unor noi colectări de date sau a unor noi defalcări în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 862/2007.

Din bugetul UE sunt disponibile contribuții financiare pentru institute naționale, pentru:

 • elaborarea de noi metodologii în scopuri statistice în domeniile migrației și protecției internaționale; și
 • elaborarea sau punerea în aplicare a unor noi colectări de date și a unor noi defalcări, inclusiv modernizarea surselor de date și a sistemelor informatice, pentru o perioadă de până la cinci ani.

Punerea în aplicare

Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului din trei în trei ani. Raportul din 2018 a constatat îmbunătățiri evidente privind disponibilitatea datelor, caracterul complet al datelor, calitatea și actualitatea datelor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 20 august 2007.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Emigrație: acțiunea prin care o persoană care a avut anterior reședința pe teritoriul unei țări a UE își schimbă țara de reședință pentru o perioadă care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 luni.
Imigrație: acțiunea prin care o persoană își stabilește reședința pe teritoriul unei alte țări a UE sau din afara UE pentru o perioadă care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 luni.
Migrație ilegală: trecerea frontierelor de către persoane care nu se conformează normelor administrative sau juridice ale țării de origine, de tranzit sau de destinație.
Restabilire: transferul unor cetățeni din afara UE într-o țară a UE în care le este permis să își aibă reședința în scopurile protecției internaționale.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, pp. 23-29)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 862/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale [COM(2018) 594 final, 16.8.2018]

Regulamentul (UE) nr. 351/2010 al Comisiei din 23 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, în ceea ce privește definițiile categoriilor de grupuri de țări de naștere, ale grupurilor de țări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de țări de domiciliu curent viitor și ale grupurilor de cetățenii (JO L 104, 24.4.2010, pp. 37-39)

Regulamentul (UE) nr. 216/2010 al Comisiei din 15 martie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale, în ceea ce privește definițiile categoriilor de motive pentru eliberarea permiselor de ședere (JO L 66, 16.3.2010, pp. 1-2)

Data ultimei actualizări: 24.08.2020

Top