EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schimburile și importurile de embrioni de bovine pe teritoriul UE

Schimburile și importurile de embrioni de bovine pe teritoriul UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/556/CEE — condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile pe teritoriul UE și importurile de embrioni de bovine provenind din țări din afara UE

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Directiva stabilește condițiile de sănătate animală pentru schimburile de embrioni de bovine domestice realizate între țările UE și importurile acestora din țări din afara UE.
 • Directiva vizează astfel reducerea riscului de răspândire a bolilor animalelor.

ASPECTE-CHEIE

 • Embrionii pentru schimburi pe teritoriul UE trebuie să respecte condițiile referitoare la concepție, colectare, producție, tratare, depozitare și certificare. În timpul transportului, embrionii trebuie să fie însoțiți de un certificat de sănătate, care să ateste conformitatea acestora cu prezenta directivă.
 • Directiva vizează un sistem pentru aprobarea echipelor de colectare și producție a embrionilor în țările UE și în țările din afara UE. Fiecare echipă este înregistrată de către autoritatea competentă a țării în cauză și primește un număr de înregistrare veterinară.
 • Lista echipelor de colectare și producție a embrionilor este actualizată în mod regulat de către fiecare țară a UE, apoi este trimisă celorlalte țări ale UE și publicului.
 • Importurile de embrioni din țări din afara UE sunt restricționate la cei:
  • din țările enumerate, conform unei proceduri prevăzute în articolul 18 al directivei cu privire la anumite criterii, precum
   • sănătatea animalelor;
   • informații despre bolile contagioase;
   • prevenirea și combaterea bolilor animalelor;
   • structura serviciilor veterinare;
   • garanțiile oferite;
  • colectați sau produși de către echipe de colectare și de producție a embrionilor autorizate și incluse pe listă de către autoritățile competente.
 • Directiva prevede măsuri de salvgardare și de control în țara de colectare și în cea de destinație.

Abrogare

Regulamentul (UE) 2016/429 abrogă și înlocuiește Directiva 89/556/CEE începând cu 21 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 29 septembrie 1989. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 1991.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (JO L 302, 19.10.1989, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Directivei 89/556/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2006/168/CE a Comisiei din 4 ianuarie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină și de abrogare a Deciziei 2005/217/CE (JO L 57, 28.2.2006, pp. 19-34)

A se vedea versiunea consolidată a deciziei 2006/168/CE.

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

Data ultimei actualizări: 04.05.2020

Top