EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schimburile intracomunitare cu bovine și porcine

Schimburile intracomunitare cu bovine și porcine

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 64/432/CEE privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

 • Directiva stabilește norme pentru schimburile din cadrul Uniunii Europene (UE) cu bovine* sau porcine* pentru reproducere, pentru producție de lapte sau carne, pentru sacrificare sau pentru prezentare.
 • Directiva nu vizează animalele folosite la evenimente sportive sau culturale.

ASPECTE-CHEIE

 • Transportul animalelor vizate de directivă în altă țară a UE este autorizat numai dacă animalele:
  • nu prezintă semne de boală;
  • nu au fost obținute dintr-o sursă interzisă sau restricționată conform legislației UE sau naționale;
  • sunt identificate în mod oficial, în conformitate cu directivele și regulamentele UE;
  • sunt însoțite de un certificat de sănătate animală pe durata transportului;
  • provin dintr-un șeptel oficial indemn de tuberculoză, de bruceloză sau de leucoză enzootică bovină (se aplică numai bovinelor);
  • nu intră în contact cu animale cu o stare de sănătate inferioară pe durata transportului.
 • Vehiculele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să respecte bunăstarea acestora și trebuie:
  • să fie construite astfel încât deșeurile de origine animală, așternuturile de paie sau furajele să nu cadă din vehicul;
  • să fie curățate și dezinfectate după utilizare și, dacă este necesar, înainte de orice nouă încărcare a unor animale, utilizând metode aprobate;
  • să transporte un registru al locației, care să includă data și ora deplasării animalelor, detalii privind animalele transportate și informații privind curățarea și dezinfectarea vehiculului, care să fie păstrat timp de cel puțin trei ani.
 • Animalele pentru sacrificare trebuie să fie sacrificate în termen de 72 de ore, dacă sunt transportate direct la un abator, sau de 3 zile lucrătoare dacă acestea sosesc printr-un centru de colectare autorizat.
 • În cazul în care se suspectă prezența oricărei boli relevante în cadrul exploatației, autoritatea competentă trebuie să fie notificată în acest sens.
 • Certificatele de sănătate trebuie să fie întocmite de medicul veterinar oficial după inspectare.
 • Toți comercianții, grajdurile și exploatațiile acestora trebuie să fie înregistrate și aprobate, iar țările UE trebuie să introducă un sistem de supraveghere, prevăzut cu sancțiuni, pentru a se asigura conformitatea.

Abrogare

Directiva 64/432/CEE va fi abrogată prin Regulamentul (UE) 2016/429 începând cu 21 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a trebuit să fie transpusă în legislația națională a primelor șase țări din Comunitatea Economică Europeană (în prezent UE) până la 30 iunie 1965.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

bovine: o subfamilie de animale care include bovine, zebu, iac, bizon și bivol.
porcine: o subfamilie de animale care include porci domestici și porci mistreți.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (Ediție specială, seria I Volumul 1963-1964, pp. 164-184)

Modificările succesive aduse Directivei 64/432/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

Data ultimei actualizări: 04.05.2020

Top