Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Garantarea faptului că comerțul cu fauna și flora sălbatică nu le amenință supraviețuirea

Go to the summaries’ table of contents

Garantarea faptului că comerțul cu fauna și flora sălbatică nu le amenință supraviețuirea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 338/97 – de reglementare a comerțului în vederea protejării speciilor de faună și floră sălbatică

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Controale comerciale

 • Importul exemplarelor de specii pe cale de dispariție în UE necesită un permis emis de o autoritate a țării UE de destinație sau o notificare de import.
 • Exportul din UE necesită un permis de export sau un certificat de reexport eliberat de o autoritate a țării UE în care se găsesc exemplarele.
 • Categoriile de specii sunt prezentate în anexele A-D ale regulamentului.
 • Comerțul cu speciile enumerate în anexa A, de exemplu, ghepardul, este interzis, în timp ce circulația în cadrul UE a animalelor vii necesită autorizarea prealabilă.
 • Circulația unui specimen viu din speciile enumerate în anexele B și C, cum ar fi cobra sau mangusta, face obiectul unor norme de certificare și de găzduire și îngrijire adecvate, în timp ce anexa D acoperă alte cazuri de tranzit cu animale vii, blănuri integrale și produse din plante.
 • Se pot impune mai multe restricții în circumstanțe specifice, iar țările UE pot avea propriile lor norme mai severe.
 • Se aplică norme speciale în cazul specimenelor născute și crescute în captivitate sau rezultate din reproducerea artificială, parte a efectelor personale sau destinate instituțiilor științifice.

Organizarea și comunicarea

 • Țările UE trebuie:

  • să desemneze birourile vamale care efectuează verificările;
  • să desemneze autoritățile de gestionare și științifice responsabile cu punerea în aplicare;
  • să monitorizeze conformitatea și să sancționeze încălcările;
  • să elaboreze rapoarte și să facă schimb de informații privind punerea în aplicare și orice respingeri de permise.
 • În februarie 2014, Comisia Europeană a emis o comunicare care lansa dezbaterea privind abordarea UE referitoare la traficul cu specii sălbatice. Aceasta a fost urmată, în februarie 2016, de un plan de acțiune al Comisiei privind traficul de animale sălbatice.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică din 1 iunie 1997.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 61, 3.3.1997, pp. 1-69)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 338/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul nr. 865/2006 al Comisiei (CE) din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, pp. 1-69)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, pp. 13-45)

A se vedea versiunea consolidată

Decizia (UE) 2015/451 a Consiliului din 6 martie 2015 referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (JO L 75, 19.3.2015, pp. 1-3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/736 al Comisiei din 7 mai 2015 de interzicere a introducerii în Uniune a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice (JO L 117, 8.5.2015, pp. 25-44)

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind abordarea UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2014) 64 final, 7.2.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2016) 87 final, 26.2.2016]

Data ultimei actualizări: 27.07.2017

Top