EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Codul de vize

Codul de vize

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 de instituire a Codului de vize al UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Acesta stabilește procedurile și condițiile pentru eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru vizitele în spațiul Schengen de cel mult 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.
 • De asemenea, stabilește reguli privind vizele de tranzit aeroportuar.

ASPECTE-CHEIE

Proceduri și condiții pentru eliberarea vizelor

Țara din UE care reprezintă singura sau principala destinație a vizitei este responsabilă de examinarea cererilor de viză. Dacă destinația principală nu poate fi determinată, aceasta devine responsabilitatea țării de intrare pentru prima dată în spațiul Schengen.

Aplicații

 • O cerere de viză poate fi depusă de solicitant, de un intermediar comercial acreditat sau de o asociație sau instituție profesională, culturală, sportivă sau educațională în numele membrilor săi.
 • Cererile trebuie depuse în general cu între 6 luni și 15 zile înainte de vizita prevăzută (9 luni pentru navigatori).

O viză uniformă (valabilă pentru întreg spațiul Schengen) poate fi eliberată pentru intrări multiple cu o valabilitate maximă de cinci ani.

O viză cu valabilitate teritorială limitată (limitată la anumite țări ale UE) poate fi eliberată în mod excepțional în cazurile în care solicitantul nu îndeplinește toate condițiile de intrare, din motive umanitare, din motive de interes național sau din cauza obligațiilor internaționale, precum și în situațiile în care alte țări Schengen consultate se opun eliberării unei vize.

Admisibilitate

După verificare dacă cererea este admisibilă (adică depusă în conformitate cu regulile), autoritatea competentă trebuie:

 • să creeze o intrare în sistemul de informații privind vizele (VIS) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 767/2008;
 • să efectueze o examinare suplimentară a cererii pentru a verifica dacă solicitantul:
  • îndeplinește condițiile de intrare prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 de stabilire a Codului frontierelor Schengen (a se vedea rezumatul);
  • nu prezintă un risc de imigrație ilegală sau o amenințare la adresa securității țării; și
  • intenționează să plece înainte de expirarea vizei.

Dacă cererea este inadmisibilă, autoritatea trebuie:

 • să returneze formularul de cerere și documentele justificative;
 • să distrugă orice date biometrice colectate;
 • să ramburseze taxa de viză; și
 • să nu examineze cererea.

Vize de tranzit aeroportuar

 • Cetățenii țărilor din afara UE enumerate în anexa IV au nevoie de viză de tranzit aeroportuar pentru a trece prin zonele de tranzit internațional ale aeroporturilor din spațiul Schengen. În cazuri de urgență, atunci când intervine un flux în masă de imigranți ilegali, țările UE pot impune această cerință și resortisanților altor țări din afara UE.
 • Atunci când solicită o viză de tranzit aeroportuar, solicitantul trebuie să prezinte dovada punctelor de îmbarcare și de destinație, coerența itinerariului și dovada călătoriei către destinația finală.

Vize cu intrări multiple

Vizele cu intrări multiple cu valabilitate îndelungată pot fi eliberate pentru 1, 2 sau pentru intrări multiple. Codul vizelor stabilește reguli privind eliberarea vizelor cu intrări multiple cu o durată de valabilitate progresiv mai mare:

 • un an, dacă solicitantul a folosit trei vize în ultimii doi ani;
 • doi ani, dacă solicitantul a folosit deja o viză cu intrări multiple de un an în ultimii doi ani;
 • cinci ani, dacă solicitantul a folosit deja o viză cu intrări multiple de doi ani în ultimii trei ani.

Vizele de tranzit aeroportuar și vizele limitate la anumite țări nu sunt luate în considerare la luarea deciziilor privind eliberarea vizelor cu intrare multiplă având o valabilitate îndelungată.

Vize eliberate la frontierele externe

În mod excepțional, la frontiera externă a țării de destinație Schengen se poate solicita o cerere de viză pentru o ședere maximă de 15 zile sau pentru a acoperi timpul necesar tranzitului.

Decizii privind cererile de viză

 • Autoritatea evaluează dacă sunt îndeplinite condițiile de intrare stabilite în Codul frontierelor Schengen.
 • Viza se refuză dacă solicitantul:
  • prezintă un document de călătorie fals;
  • oferă o justificare inadecvată pentru șederea intenționată;
  • furnizează dovezi insuficiente ale mijloacelor pentru trai sau pentru întoarcerea acasă;
  • a făcut obiectul unei alerte în sistemul de informații Schengen (SIS) instituit în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1860 (a se vedea rezumatul) în scopul refuzului intrării;
  • este considerat o amenințare pentru ordinea publică, siguranța internă, sănătatea publică sau relațiile interne ale țărilor UE;
  • prezintă o asigurare medicală de călătorie insuficientă.
 • Termenul general pentru luarea unei decizii este de maximum 15 zile, care poate fi prelungit până la maximum 45 de zile în cazuri individuale, în special în cazul în care este necesară o examinare suplimentară a cererii.
 • O decizie privind refuzul și motivele pe care se bazează acest refuz este trimisă solicitantului utilizând formularul standard prevăzut în anexa VI.
 • Persoanele cărora li s-a refuzat viza au dreptul de a face apel.

Cooperarea privind readmisia

 • Comisia Europeană evaluează cooperarea țărilor din afara UE în ceea ce privește readmisia migranților ilegali, luând în considerare gestionarea frontierelor și prevenirea și controlul contrabandei cu migranți, precum și tranzitul migranților ilegali.
 • În cazul în care o țară din afara UE nu cooperează, Comisia poate prezenta o propunere de decizie a Consiliului de a aplica temporar anumite norme într-un mod restrictiv. În schimb, atunci când o țară cooperează suficient, anumite reguli pot fi aplicate într-o manieră mai generoasă.

Modificări și abrogări

 • Regulamentul modifică Regulamentul VIS instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 767/2008 (a se vedea rezumatul) și a Codului frontierelor Schengen. De asemenea, Regulamentul abrogă articolele 9-17 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen și Instrucțiunile consulare comune.
 • Regulamentul a fost modificat succesiv de Regulamentele (UE) nr. 977/2011, (UE) nr. 154/2012, (UE) nr. 610/2013, (UE) 2016/399 și (UE) 2019/1155.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 5 aprilie 2010.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (JO L 243, 15.9.2009, pp. 1-58)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 810/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 312, 7.12.2018, pp. 1-13)

Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, pp. 14-55)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 303, 28.11.2018, pp. 39-58)

Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226 (JO L 236, 19.9.2018, pp. 1-71)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2016/1953 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind instituirea unui document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală și de abrogare a Recomandării Consiliului din 30 noiembrie 1994 (JO L 311, 17.11.2016, pp. 13-19)

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, pp. 1-52)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informații privind vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă ședere (Regulamentul VIS) (JO L 218, 13.8.2008, pp. 60-81)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, pp. 4-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 02.07.2020

Top