EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT)

Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT)

Dezvoltarea proiectelor transnaționale la nivel regional și local reprezenta în trecut un proces complex și îndelungat, necesitând adesea negocierea unor tratate bilaterale de către guvernele naționale. Grupările europene de cooperare teritorială (GECT) au fost introduse pentru prima dată în 2007 pentru a promova activitățile interregionale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

SINTEZĂ

GECT sunt persoane juridice înființate pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, transnațională sau interregională în Uniunea Europeană (UE). Acestea permit autorităților regionale și locale (dar și autorităților naționale din statele mai mici sau centralizate), precum și altor întreprinderi publice din diferite state membre să înființeze grupări cu personalitate juridică care oferă servicii comune. Statele membre trebuie să fie de acord cu participarea potențialilor membri din țările respective.

În 2013, pentru a clarifica și a facilita înființarea și activitățile GECT, legea inițială, Regulamentul (CE) nr. 1082/2006, a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1302/2013.

Convenție, teritoriu și obiective

Obiectivele și atribuțiile GECT sunt stabilite în textul unei convenții de cooperare cu caracter obligatoriu, încheiată la inițiativa membrilor săi. O GECT poate implementa programe cofinanțate de UE sau orice alt proiect de cooperare transfrontalieră care beneficiază sau nu de finanțare UE. Ca regulă generală, gruparea are membri în cel puțin 2 state membre, cu toate că există reguli speciale în cazul implicării unor țări și teritorii vecine și de peste mări (TTPM). Convenția specifică activitățile și durata de serviciu a unei GECT, precum și condițiile de dizolvare a acesteia. Legea aplicabilă în cazul convenției este cea din țara care găzduiește sediul social al GECT.

Statuturi

Acestea stabilesc detalii precum:

  • organele din cadrul GECT, competența acestora și modul lor de funcționare;
  • procedurile de luare a deciziilor și limba (limbile) de lucru adoptată (adoptate) de aceasta;
  • regimul său de funcționare și angajare a personalului;
  • contribuțiile financiare ale membrilor, reguli contabile, de audit și bugetare.

Obținerea personalității juridice

În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea sau publicarea convenției și a statuturilor în țara unde GECT își are sediul social, gruparea notifică Comitetul Regiunilor (CoR), care păstrează un registru al tuturor GECT. Ulterior, CoR transmite informațiile Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene, care publică o notificare în Jurnalul Oficial anunțând înființarea GECT.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006

1.8.2006

-

JO L 210, 31.7.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1302/2013

21.12.2013Intrarea în vigoare: 22.6.2014

-

JO L 347, 20.12.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013)

Ultima actualizare: 16.06.2014

Top