EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Encefalopatii spongiforme transmisibile (EST)

Encefalopatii spongiforme transmisibile (EST)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 – reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește reglementările pentru prevenirea, controlul și eradicarea formelor transmisibile de encefalopatie spongiformă (EST)*.
 • Acesta acoperă producția, introducerea pe piață și, în anumite cazuri, exportul animalelor vii și al produselor de origine animală.

ASPECTE-CHEIE

Comisia Europeană clasifică țările sau regiunile UE în funcție de nivelul lor de risc la encefalopatia spongiformă bovină (ESB):

 • nivelul 1: risc neglijabil;
 • nivelul 2: risc controlat;
 • nivelul 3: risc nedeterminat.

Țările UE trebuie să implementeze un program de monitorizare, cu teste screening efectuate pe animale suspecte de contaminare cu ESB sau scrapie*. De asemenea, trebuie să se efectueze teste screening rapide post-mortem.

Animalele suspecte și toate animalele dintr-o exploatație nu vor fi mutate până la cunoașterea rezultatelor testelor. Dacă animalele au fost expuse în alte zone, atunci vor fi monitorizate și alte exploatații.

Atunci când se confirmă oficial un caz, se aplică următoarele măsuri:

 • Se efectuează o investigație în scopul identificării originii bolii și a tuturor animalelor sau produselor de origine animală potențial afectate.
 • Exploatația afectată va fi plasată sub supraveghere oficială. Orice circulație a animalelor (sau a produselor de origine animală) susceptibile de EST va necesita autorizare.
 • Sacrificarea și distrugerea completă a bovinelor expuse riscului. Se aplică alte reglementări ovinelor și caprinelor.

Se oferă despăgubiri fără întârziere pentru pierderea animalelor sau a produselor de origine animală.

Măsuri pentru reducerea riscului:

 • Este interzisă hrănirea rumegătoarelor cu proteine animale, precum și hrănirea oricăror animale de fermă (cu excepția animalelor carnivore pentru blană) cu proteine animale prelucrate (precum gelatina și produsele din sânge).
 • Materialele cu riscuri specificate trebuie îndepărtate din carcase, chiar și în zonele unde există un risc neglijabil de ESB. În zonele cu risc controlat sau nedeterminat nu se vor utiliza oasele de la bovine, ovine și caprine pentru carne separată mecanic. Există metode specifice pentru anumite părți ale corpului, precum carnea capului și limba.
 • Animalele pentru export și import trebuie să fie însoțite de certificate de sănătate. Reglementări similare se aplică importurilor din țări din afara UE, cu excepția celor cu risc neglijabil de ESB.

Lucrătorii responsabili de producție și inspecție trebuie să beneficieze de o formare de bază în ceea ce privește EST.

Se vor desemna laboratoare naționale și europene de referință pentru a asigura examinări științifice uniforme și rezultate de încredere.

Țările UE trebuie să asigure notificarea autorităților cu privire la animalele suspecte de EST și vor informa periodic celelalte țări și Comisia de astfel de cazuri. Acestea trebuie, de asemenea, să efectueze inspecții oficiale frecvente pentru a verifica respectarea reglementărilor.

Este posibilă acordarea de derogări de la aceste reglementări pentru a reflecta noile cunoștințe științifice.

O Comunicare a Comisiei din 2010 atestă că UE se apropie de eradicarea ESB la bovine, însă este recomandată continuarea monitorizării în cazul reapariției bolii.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare în data de 1 iunie 2001 și se aplică începând cu data de 1 iulie 2001.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) sunt maladii mortale care provoacă degenerarea țesutului cerebral, conferind un aspect similar cu buretele.

Printre acestea se numără:

 • boala Creutzfeldt-Jakob (CJD) la oameni;
 • encefalopatia spongiformă bovină (ESB) la bovine;
 • scrapia la rumegătoarele de talie mică, precum ovinele și caprinele.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, pp. 1-40)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 999/2001 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2002/1003/CE a Comisiei din 18 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor minime privind studierea genotipurilor proteinei prion la rasele ovine (JO L 349, 24.12.2002, pp. 105-107)

Comunicare a Comisiei: Foaie de drum pentru EST [COM(2005) 322 final din 15 iulie 2005]

Decizia 2007/453/CE a Comisiei din 29 iunie 2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al țărilor terțe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcție de riscul de contaminare cu ESB (JO L 172, 30.6.2007, pp. 84-86). A se vedea versiunea consolidată.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu: Foaie de drum nr. 2 pentru EST – Document de strategie privind encefalopatiile spongiforme transmisibile pentru 2010-2015 [COM(2010) 384 final din 16 iulie 2010]

Data ultimei actualizări: 15.02.2016

Top