Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – garantarea siguranței produselor alimentare și a furajelor în UE

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – garantarea siguranței produselor alimentare și a furajelor în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 – principii și cerințe generale ale legislației alimentare, instituirea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și stabilirea procedurilor privind siguranța produselor alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul consolidează normele privind siguranța produselor alimentare și a hranei pentru animale în UE.
 • De asemenea, acesta instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care oferă sprijin pentru testarea și evaluarea științifică a produselor alimentare și a hranei pentru animale.
 • Regulamentul nu vizează producția primară pentru utilizarea privată casnică și nici manipularea casnică a produselor alimentare.

ASPECTE-CHEIE

 • Este interzisă comercializarea oricăror produse alimentare periculoase pentru sănătate sau inadecvate consumului. Sunt luați în considerare următorii factori:
  • condițiile normale în care este utilizat produsul alimentar de către consumator;
  • informațiile oferite consumatorului;
  • efectul asupra sănătății pe termen scurt și lung;
  • efectele toxice cumulate;
  • sensibilitățile specifice ale anumitor grupuri de consumatori, cum ar fi copiii.
 • Atunci când un produs alimentar sau un furaj care nu prezintă siguranță face parte dintr-un lot de produse, se presupune că întregul lot nu prezintă siguranță.
 • Legislația privind produsele alimentare se aplică tuturor etapelor lanțului alimentar, de la producție, prelucrare, transport și distribuție până la furnizare. Întreprinderile cu profil alimentar trebuie mai ales:
  • să garanteze trasabilitatea produselor alimentare, a hranei pentru animale și a animalelor de la care se obțin produse alimentare în toate etapele de producție și de distribuție;
  • să retragă imediat de pe piață produsele alimentare sau hrana pentru animale sau să recheme produsele deja furnizate în cazul în care se consideră că acestea sunt dăunătoare pentru sănătate;
  • să informeze autoritățile competente și consumatorii dacă este necesar.
 • Autoritatea oferă asistență științifică și tehnică Comisiei Europene și țărilor UE în toate domeniile care au un impact asupra siguranței produselor alimentare. De asemenea, aceasta este responsabilă de coordonarea evaluărilor riscului, de identificarea riscurilor ce pot apărea și de oferirea unor recomandări privind gestionarea crizelor.
 • În cazul în care se identifică un risc în urma unei analize a riscului, țările UE și Comisia pot adopta măsuri de precauție provizorii în concordanță cu un nivel ridicat de protecție a sănătății.
 • Sistemul de alertă rapidă (RASFF), care cuprinde țările UE, Comisia și Autoritatea, asigură partajarea informațiilor privind:
  • măsurile care vizează restrângerea circulației pe piață sau retragerea de pe piață a alimentelor;
  • măsurile luate pentru controlul utilizării produselor alimentare;
  • respingerea unui lot de produse alimentare importate.
 • Aceste informații trebuie puse și la dispoziția publicului larg, dacă este cazul.
 • În cazul în care alimentele sau furajele prezintă un risc major și necontrolabil pentru sănătate sau pentru mediu, măsurile de protecție de urgență ale Comisiei pot include suspendarea comercializării sau a importurilor produsului respectiv. Țările UE pot lua măsuri similare în cazul în care Comisia nu acționează.
 • Împreună cu Autoritatea și cu țările UE, Comisia trebuie să stabilească un plan general de gestionare a crizelor pentru situațiile în care măsurile de protecție standard sunt insuficiente. Când se identifică o asemenea situație, Comisia trebuie să instituie imediat o celulă de criză pentru a identifica opțiunile pentru protejarea sănătății umane.
 • De asemenea, UE urmărește protejarea consumatorilor împotriva practicilor frauduloase sau înșelătoare în comerțul alimentar, cum ar fi contrafacerea produselor alimentare, și asigurarea unei baze care să le permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză în legătură cu produsele alimentare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 21 februarie 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 178/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, pp. 1-175)

Data ultimei actualizări: 12.10.2017

Top