EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE)

Scopul procedurii de deficit excesiv (PDE) este ca țările UE să corecteze nivelurile excesive de deficit și/sau de datorii. Comisia Europeană poate să lanseze o PDE împotriva unei țări a UE care nu respectă Pactul de stabilitate și creștere (PSC), un corpus de norme care reglementează coordonarea politicilor fiscale ale țărilor UE.

Concret, PDE se poate lansa dacă o țară a UE:

  • a încălcat sau riscă să încalce pragul de deficit de 3 % din PIB; sau
  • a încălcat regula datoriei, având un nivel al datoriei publice peste 60 % din PIB care nu se diminuează într-un ritm satisfăcător – aceasta înseamnă că diferența dintre nivelul datoriei unei țări și referința de 60 % trebuie redusă anual cu o douăzecime (în medie în decursul a trei ani).

PDE urmărește protejarea solidității finanțelor publice și are două componente:

  • o componentă preventivă, care asigură că politica fiscală a țărilor UE se desfășoară într-o manieră durabilă;
  • o componentă corectivă, care prevede măsurile pe care ar trebui să le ia țările în cazul în care se consideră că au o datorie publică sau un deficit de buget excesiv.

PDE este guvernată de articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și stă la baza componentei corective a PSC a UE.

În luna aprilie a fiecărui an, țările din zona euro transmit Comisiei și Consiliului programe de stabilitate, iar țările din afara zonei euro transmit acelorași instituții programe de convergență. Un program de stabilitate sau de convergență trebuie să includă obiectivul bugetar pe termen mediu al țării respective, precum și informații privind modul în care va fi realizat acesta. De asemenea, acesta conține o analiză a efectelor pe care le-ar putea avea asupra poziției fiscale a țării modificările ipotezelor economice principale aflate la baza programului.

Programele sunt examinate de Comisie. Dacă nu sunt întrunite criteriile, Consiliul inițiază o PDE pe baza recomandărilor Comisiei.

PDE impune țării în cauză să prezinte un plan cu măsurile și politicile corective pe care le va aplica, precum și termenele pentru realizarea acestora. Țările din zona euro care nu respectă recomandările pot fi amendate.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA:

Top