Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Emisiile industriale

Go to the summaries’ table of contents

Emisiile industriale

Pentru a menține sub control emisiile industriale, UE a elaborat un cadru general bazat pe autorizarea integrată. Acest lucru înseamnă că autorizațiile trebuie să țină cont de performanțele totale de mediu ale unei instalații pentru a evita trecerea poluării de la o componentă a mediului, cum ar fi aerul, apa sau solul, la alta. Ar trebui să se acorde prioritate prevenirii poluării prin intervenții la sursă și prin garantarea utilizării și a gestionării prudente a resurselor naturale.

ACT

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării).

SINTEZĂ

Pentru a menține sub control emisiile industriale, UE a elaborat un cadru general bazat pe autorizarea integrată. Acest lucru înseamnă că autorizațiile trebuie să țină cont de performanțele totale de mediu ale unei instalații pentru a evita trecerea poluării de la o componentă a mediului, cum ar fi aerul, apa sau solul, la alta. Ar trebui să se acorde prioritate prevenirii poluării prin intervenții la sursă și prin garantarea utilizării și a gestionării prudente a resurselor naturale.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Ca reformare a șapte acte legislative anterioare privind emisiile industriale, această directivă stabilește norme pentru prevenirea și combaterea poluării aerului, a apei și a solului și pentru evitarea generării de deșeuri de la instalațiile industriale mari.

ASPECTE-CHEIE

  • Actul legislativ acoperă următoarele activități industriale: energia, producția și prelucrarea metalelor, mineralele, substanțele chimice, gestionarea deșeurilor și alte sectoare, cum ar fi producția de celuloză și de hârtie, abatoarele și creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.
  • Toate instalațiile care intră sub incidența directivei trebuie să prevină și să reducă poluarea aplicând cele mai bune tehnici disponibile* (BAT), utilizarea eficientă a energiei, prevenirea și gestionarea deșeurilor și măsuri de prevenire a accidentelor și de limitare a consecințelor acestora.
  • Instalațiile pot funcționa numai dacă dețin o autorizație și trebuie să respecte condițiile prevăzute în aceasta.
  • Concluziile adoptate de către Comisie privind BAT servesc drept referință pentru stabilirea condițiilor de autorizare. Valorile-limită de emisie trebuie stabilite la un nivel care să garanteze că emisiile de poluanți nu depășesc nivelurile asociate utilizării BAT. Cu toate acestea, valorile-limită pot depăși aceste niveluri dacă se demonstrează că acest lucru ar conduce la costuri disproporționate în comparație cu beneficiile pentru mediu.
  • Autoritățile competente trebuie să efectueze verificări periodice ale instalațiilor.
  • Publicul trebuie să i se ofere din timp posibilitatea de a participa la procesul de autorizare.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina web a Comisiei Europene privind emisiile industriale.

TERMENI-CHEIE AI ACTULUI

* Cele mai bune tehnici disponibile (BAT): tehnicile cele mai eficiente pentru prevenirea sau reducerea emisiilor, fezabile din punct de vedere tehnic și viabile din punct de vedere economic în cadrul sectorului.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2010/75/UE

6.1.2011

7.1.2013

JO L 334, 17.12.2010, pp. 17-119

O rectificare a Directivei 2010/75/UE a fost integrată în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 30.06.2015

Top