EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Combaterea defrișărilor

Pădurile sunt amenințate de defrișări și de degradare. Protejarea pădurilor este o măsură eficientă împotriva încălzirii globale și a pierderii unor servicii ecosistemice prețioase.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor - Abordarea problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și reducerea biodiversității [COM(2008) 645 final, 17.10.2008]

SINTEZĂ

Pădurile sunt amenințate de defrișări și de degradare. Protejarea pădurilor este o măsură eficientă împotriva încălzirii globale și a pierderii unor servicii ecosistemice prețioase.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

În acest document, Comisia Europeană stabilește linii de acțiune pentru răspunsul Uniunii Europene (UE) la problema defrișărilor, invită părțile interesate să participe și vizează demararea unor acțiuni inițiale care să constituie bazele unui răspuns global la problema defrișărilor.

ASPECTE-CHEIE

  • UE cere să se stopeze reducerea globală a suprafețelor împădurite (adică trecerea de la starea de împădurit la starea de despădurit) până cel mai târziu în 2030 și să se reducă defrișările din zonele tropicale cu cel puțin 50 % față de nivelurile actuale până în 2020.
  • Conform UE, lupta împotriva defrișărilor trebuie să se desfășoare pe mai multe niveluri. Acestea variază de la consolidarea guvernanței silvice la nivel local și național și îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare până la luarea în considerare a cererii consumatorilor și crearea de stimulente financiare pentru protejarea pădurilor. Această acțiune trebuie să aibă loc în cadrul acordurilor internaționale, precum Convenția privind diversitatea biologică a ONU și Convenția-cadru asupra schimbărilor climatice.
  • În comunicare se arată că politicile aflate în vigoare în UE pot ajuta la combaterea defrișărilor, precum aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT), achizițiile publice ecologice, etichetarea ecologică și activitatea desfășurată în cadrul Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice (GCCA).
  • Comunicarea indică modul în care ar putea fi utilizate încasările provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru a ajuta la finanțarea luptei împotriva defrișărilor.
  • Aceasta propune stabilirea unui mecanism global pentru stimularea conservării pădurilor tropicale, care a devenit REDD+ (adică reducerea emisiilor cauzate de despăduriri și de degradarea pădurilor, inclusiv prin împădurirea, conservarea și gestionarea durabilă a pădurilor).

CONTEXT

Acoperind aproximativ 30 % din suprafața terestră a globului (și 40 % din masa uscatului UE), pădurile sunt strâns legate de sănătatea mediului. Acestea oferă importante rezerve de biodiversitate, servicii esențiale precum prevenirea eroziunii, purificarea apei și înmagazinarea dioxidului de carbon (CO2) și susțin existența a 1,6 miliarde de oameni la nivel mondial.

Între timp, pădurile sunt amenințate de defrișări, care distrug 13 milioane de hectare în fiecare an, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Principalele cauze ale acestui fapt sunt rezultatul practicării agriculturii și dezvoltarea infrastructurii controlate necorespunzător.

Pentru informații suplimentare, consultați site-urile Comisiei Europene referitoare la:

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 347, 30.12.2005, pp. 1-6)

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34)

Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, pp. 171-200)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier [COM(2013) 659 final, 20.9.2013]

Data ultimei actualizări: 14.09.2015

Top